Εκκλησία της Ελλάδος

Τα Θεοφάνεια στο Ναύπλιο
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 06/01/2013

(φωτορεπορτάζ Ευάγ. Μπουγιώτης) Στο Ναύπλιο τελέσθηκε με κάθε λαμπρότητα η εορτή των Αγίων Θεοφανίων. Το πρωί  στο Μητροπολιτικό Ναό του Άγιου Γεωργίου  παρόντων των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών του τόπου, έγινε ο μεγάλος αγιασμός χοροστατούντος του θεοφιλεστάτου επισκόπου Επιδαύρου κ. Καλλινίκου.

Κατόπιν στο λιμάνι της πόλης έγινε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού ,όπου αρκετοί ήταν αυτοί που έπεσαν για να πιάσουν τον Σταυρό. Παρών στον αγιασμό οι βουλευτές Ιωάννης Μανιάτης και Ιωάννης Ανδριανός ,ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδος Αναστάσιος Χειβιδόπουλος ,ο δήμαρχος Ναυπλίου Δημήτριος Κωστούρος.

  

δείτε περισσότερα »
«Λουκέτο» απειλεί το Γηροκομείο της Ι.Μ. Άρτης
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 06/01/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2013-Μητροπολίτης Ἄρτης Ἰγνάτιος

 

πρὸς τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ἀγαπητοί  μου Χριστιανοί.

 

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια καὶ Θεῖα Ἐπιφάνεια ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δέχεται τὸ βάπτισμα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Ὁ Θεὸς Πατὴρ μαρτυρεῖ καὶ λέγει, κατὰ τὴν ὥρα ἐκείνη τῆς βαπτίσεως.

«Οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ᾧ εὐδόκησα». Καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο κατέρχεται ἐν εἴδει περιστεράς καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν μαρτυρια τοῦ Πατρός. Ἔτσι φανερώνονται τὰ τρία πρόσωπα τῆς παναγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ προσκυνητῆς Τριάδος. Καὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς φανερώνεται πρὸς ἡμᾶς, ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Πατέρα Του, ὡς Υἱὸς ἀγαπητός, ὁ ὁποῖος ἦλθε στὸν κόσμο ὡς ἄνθρωπος, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὴ φθορὰ καὶ τὸν θάνατο.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοί μου, εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ὁ Λυτρωτὴς καὶ ὁ Σωτῆρας, ὁ στοργικὸς πατέρας καὶ ὁ ἀληθινὸς ὁδηγὸς τῆς ζωῆς μας. Ὁ Χριστὸς ἔκαμε τὴν μεγάλη καὶ εἰρηνικὴ ἐπανάσταση. Ἀντέταξε στὴν πλάνη τὴν ἀλήθεια, στὸ σκοτάδι τὸ φῶς, στὴν ἀδικία τὴν δικαιοσύνη, στὸν πόλεμο τὴν εἰρήνη, στὴ δουλεία τὴν ἐλευθερία, στὴν κακία τὴν ἀγάπη, στὴν ἀντιδικία τὴ συγγνώμη, στὴν ἀνηθικότητα τὴν ἁγνότητα, στὴν περιφρόνηση καὶ ἀπαξιώση τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν θυσιαστική προσφορά. Αἰῶνες τώρα μᾶς καλεῖ κοντά Του. Μᾶς θέλει ἑνωμένους μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας. Σταθεροὺς στὴν πίστη, πρόθυμους Μαθητές Του, ἀξίους μιμητές Του. Νὰ ζοῦμε μέσα στὸ πνεῦμα τῆς χάριτός Του καὶ τῆς ἀγάπης Του, ὡς ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ καὶ ζωντανὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀγαπητοί μου. Κάνουμε τὰ πρῶτα μας βήματα στὸ νέο ἔτος. Δυστυχῶς ἡ οἰκονομικὴ κρίση παραμένει. Ὅλοι μας δοκιμαζόμαστε. Πολλοὶ ὅμως συνάνθρωποί μας ὑποφέρουν σκληρά. Στεροῦνται τὰ βασικὰ ἀγαθά της ζωῆς. Ἀγανακτοῦν, πονοῦν, ἀπελπίζονται. Ζοῦν κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας. Ἡ φορολογία δυστυχῶς ἔπεσε βαρειὰ καὶ στὰ φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα. Τὸ Γηροκομεῖο μας κινδυνεύει νὰ κλείσει. Τὰ φιλόπτωχα ταμεῖα καὶ τὸ Ἵδρυμα «ΕΛΕΗ» ἔχουν πολὺ μικρὲς πλέον δυνατότητες βοήθειας καὶ προσφορᾶς. Παρὰ ταῦτα ἡ Ἐκκλησία μας ἀναγκάστηκε νὰ ξεκινήσει καὶ στὴν πόλη μας τὴ λειτουργία συσσιτίου. Σᾶς ἐξωμολογοῦμε ὅτι θλίβομαι καὶ πονάει ἡ ψυχή μου ὅταν καθημερινῶς ἀντιμετωπίζω πολλοὺς συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται στὴ Μητρόπολη ζητῶντας βοήθεια καὶ δυστυχῶς δὲν μπορῶ νὰ ἀνταποκριθῶ στὸ ἐπίμονο καὶ δίκαιο αἴτημά τους.

Ἡ Μητρόπολή μας δὲν ἔκαμε τὸν ἔρανο τῆς ἀγάπης παραμονὲς Χριστουγέννων, ὅπως εἶναι καθιερωμένος σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Καὶ αὐτὸ γιατί δὲν θελήσαμε νὰ προκαλέσουμε πολλοὺς συμπολῖτες μας, οἱ ὁποῖοι τυχὸν δὲν εἶχαν τὴν διάθεση ἡ τὴν δυνατότητα νὰ προσφέρουν. Ἀπευθύνομαι λοιπὸν σήμερα πρὸς ὅλους ἐσᾶς ποὺ ἀγαπᾶτε τὴν Ἐκκλησία καὶ συμμετέχετε πρόθυμα σὲ πρωτοβουλίες ἀγάπης καὶ κοινωνικῆς προσφορᾶς. Σᾶς προτρέπω νὰ προσφέρετε ἀπὸ τὸ ὑστέρημα ἤ τὸ περίσευμά σας, ὅσοι θέλετε καὶ ὅσοι μπορεῖτε, μὲ καλὴ διάθεση, ἁπλοχεριὰ καὶ ἀγάπη, στὸ δίσκο ποὺ θὰ γίνει σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν πασχόντων ἀδελφῶν μας.

Ἐπίσης σας παρακαλῶ νὰ προμηθευθῆτε ὅλοι σας τὸ ἡμερολόγιο τσέπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τὸ ὁποῖο ἐπικαίρως εἶναι ἀφιερωμένο στὴ μεγάλη ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης, ὅπως αὐτὴ τονίζεται μέσα στὴν Ἁγία Γραφή καὶ στὰ κείμενα τῶν Πατέρων.

Εὔχομαι ἡ μεγάλη πρὸς τὸν Θεὸ ἀγάπη μας, νὰ αὐξήσει κατὰ τὸ νέο ἔτος καὶ μεταξύ μας τὸν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης, τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴν ἀλληλοβοήθεια, πρὸς τὸ κάλο ὅλων μας καὶ πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος Δ΄

 

  

δείτε περισσότερα »
Τα Άγια Θεοφάνεια στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος-Ελληνικό
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 06/01/2013

Με λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Άγια Θεοφάνεια και στο Ελληνικό (Ι.Μ.Γλυφάδας) στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Από νωρίς παρά την κακοκαιρία, δεκάδες πιστοί έφθασαν στο ναό όπου τη Θεία Λειτουργία και την τελετή καθαγιασμού των Υδάτων(φωτογραφίες) τέλεσαν ο αρχιμανδρίτης π. Στέφανος, ο πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος και ο π. Χριστόδουλος. 

δείτε περισσότερα »
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είναι η περίοδος της Εκκλησίας»
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 05/01/2013

Πραγματοποιήθηκε η  πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως για τους Φοιτητές

 

Η καθιερωμένη, ετήσια, πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος για τους Φοιτητές πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4/1  στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος  ευλόγησε την Βασιλόπιττα και στη συνέχεια, είχε την ευκαιρία να απευθυνθεί στους νέους και τις νέες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «…Πέρασε μια δύσκολη  χρονιά και δε μπορώ να κρύψω ότι ξεκινάμε ακόμα μια πιο δύσκολη χρονιά. Όμως αυτή η χρονιά έχει πιο πολλές εμπειρίες για όλους μας. Αποκτήσαμε εμπειρίες. Μάθαμε να μοιραζόμαστε. Να ανησυχούμε ο ένας για τον άλλον. Μάθαμε ότι η αλήθεια μόνο μπορεί να σώσει αυτό τον τόπο. Να διψάμε δικαιοσύνη. Μάθαμε ότι τελικά τα πιο σπουδαία πράγματα δεν είναι πράγματα. Και σεις έχετε ζήσει αυτά που δεν είναι πράγματα, αλλά είναι σπουδαία... Θέλω να ευχαριστήσω για τη χρονιά που πέρασε. Για το ότι  το «Πέρασμα» είναι ένα στέκι, τόπος ενότητας, κοινής προσπάθειας, πνευματικότητας, ψυχαγωγίας, ζωής… Αυτή τη χρονιά πρέπει να συνεχίσουμε ενωμένοι. Συνεχίστε με ενθουσιασμό, με αγάπη. Ξέρω ότι είστε η γενιά που θα πάρετε πάνω σας το βάρος αυτών που συνέβησαν και που συμβαίνουν. Αλλά ίσως θα έχετε τη μεγαλύτερη ευθύνη αυτών που έρχονται. Εμείς θα σταθούμε δίπλα σας με όλες μας τις δυνάμεις...Πιστέψτε με, είναι η περίοδος της εκκλησίας. Ο λαός μας στρέφεται προς την εκκλησία. Πρέπει εμείς να φανούμε αντάξιοι. Αλλά εκκλησία σημαίνει Χριστός. Και προσέξτε μην παγιδευτείτε αυτή την περίοδο. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός ήρθε για όλους τους ανθρώπους. Και δε ξεχώρισε κανέναν. Θυμηθείτε ότι υπήρξε πρόσφυγας και φυγάς, καταδιωκόμενος πάντοτε από έναν Ηρώδη που υπάρχει σε κάθε εποχή για να κυνηγάει, να απειλεί, να θανατώνει. Αυτόν τον Χριστό διακονούμε. Αυτού του Χριστού την εκκλησία απαρτίζουμε. Και ταυτόχρονα ως Ορθόδοξοι θα παραμείνουμε και Έλληνες, που ξέρουμε τι σημαίνει πολιτισμός. Και ο πολιτισμός σέβεται τον κάθε άνθρωπο. Και οι Έλληνες είχαν πάντοτε παιδεία. Και όποιος μετείχε της Ελληνικής παιδείας, ήταν αυτός που έπαιρνε επάξια τον τίτλο του Έλληνα. Αυτή την παιδεία κρατήστε. Την Ορθοδοξία υπερασπιστείτε. Του Χριστού την πίστη την Αγία. Γι αυτό σας καλώ να βαδίσετε ένα δρόμο που να ναι άξιος. Και όσο θα περνούν τα χρόνια και θα είμαστε κάθε φορά εδώ, να μπορούμε να ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας φωτίζει, να κρατάμε φως αναμμένο για τις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων, και την ελπίδα ζωντανή για όλους τους ανθρώπους»

 

Ακολούθησε δεξίωση και πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο προετοίμασαν τα μέλη του Συνδέσμου Νέων της Τοπικής Εκκλησίας.

 

 

 

 

Εκ του Γραφείου Τύπου

 

  

δείτε περισσότερα »
Ι.Μ. Σπάρτης: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας των στελεχών Νεανικού Έργου
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 04/01/2013

Πραγματοποιήθηκε και εφέτος η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των στελεχών του Νεανικού Έργου της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Η συνάντηση αυτή των κατηχητών και των στελεχών των κατασκηνώσεων ήταν μια ακόμη αφορμή διαλόγου, προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων σε επίκαιρα και σχετικά με τη δράση των στελεχών θέματα.

Η κοπή της πίτας εφέτος πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο της Ι. Μ. Παναγίας Ζερμπίτσης στους πρόποδες του Ταϋγέτου με την ευλογία και ολοπρόθυμη συγκατάθεση της καθηγούμενης της Ιεράς Μονής Οσιολογιωτάτης Γερόντισσας Παρθενίας, η οποία μερίμνησε ιδιαιτέρως για την υποδειγματική φιλοξενία.

Στο ευρύχωρο αρχονταρίκι της Μονής η νεανική παρέα υπό τον συντονισμό και την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας κ.κ. Ευσταθίου παρακολούθησε την εισήγηση – ομιλία του κ. Αριστείδη Σεϊμανίδη, κατηχητή στο νεανικό έργο του Ι. Ν. Οσίου Νίκωνος Σπάρτης, με γενικό θέμα «το Ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο». Ο ομιλητής αναφέρθηκε με σύγχρονη και περιεκτική γλώσσα στο ιεραποστολικό έργο που επιτελεί κάθε στέλεχος, αλλά και κάθε ορθόδοξος χριστιανός και ανέφερε πέντε προϋποθέσεις προκειμένου αυτό να είναι πετυχημένο και αποδοτικό.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με συντονιστή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, όπου ανταλλάχθηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν οι τοποθετήσεις των νεαρότερων στην ηλικία στελεχών αποδεικνύοντας πως η νέα γενιά έχει την ικανότητα να συμβάλλει ουσιαστικά στον διάλογο για τις προκλήσεις που θέτει επιτακτικά το παρόν και το μέλλον της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και προσέφερε ο ίδιος από ένα κομμάτι σε όλους τους παρευρισκόμενους. Το φλουρί κέρδισε ο κ. Γιάννης Κατσούλης, ανώτατο στέλεχος επί σειρά ετών των κατασκηνώσεων. Επίσης εφέτος η Ιερά Μητρόπολή μας κλήρωσε χρηματικό πόσο ως βοήθημα μεταξύ των στελεχών που είναι μαθητές και φοιτητές. Τυχερός αναδείχθηκε ο φοιτητής θεολογίας Ηλίας Κοκκορός παραλαμβάνοντας το δώρο από τα χέρια του Ποιμενάρχη μας.

Στη συνέχεια ακολούθησε προσκύνημα και ξενάγηση στο καθολικό της Ιεράς Μονής, όπου φυλάσσεται τμήμα Ιερού λειψάνου του Νεομάρτυρα Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις ευχές του Σεβασμιότατου και της Γερόντισσας της Μονής για το νέο έτος.

Ευάγγελος Θεοδώρου

Εκ του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως

 

δείτε περισσότερα »
Θαύμα με τα οικονομικά της Εκκλησίας
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 04/01/2013

ierovima.gr-Θαύμα με τα οικονομικά της Εκκλησίας της Ελλάδος! Συνεργάτης μου θυμήθηκε την προ δύο μηνών δήλωση του αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου, ότι αν δεν βρεθούν τρόποι χρηματοδότησης της Εκκλησίας, τότε στο τέλος του 2012 η Εκκλησία θα κηρύξει στάση πληρωμών και κάποιες εκατοντάδες εργαζόμενοι στο κτίριο της οδού Ιασίου θα απολυθούν. Σάλος στα ΜΜΕ από τις δηλώσεις αυτές και αγωνία για την επόμενη μέρα.

Όμως το 2012 μας αποχαιρέτησε, αλλά δεν

δείτε περισσότερα »
Αποκλειστικό-Επίσκεψη του μητροπολίτη Γλυφάδας στο κελί του Λαυρεντιάδη
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 03/01/2013

ierovima.gr-  Αποκλειστικό-Την πύλη των φυλακών Κορυδαλλού πέρασε ανήμερα την Πρωτοχρονιά ο μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος  προκειμένου να επισκεφθεί την 6η πτέρυγα των κρατουμένων όπου μεταξύ των άλλων βρίσκεται προφυλακισμένος ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, κατηγορούμενος για 5 κακουργήματα σε σχέση με το σκάνδαλο της Proton Bank.

 

Ο σεβασμιώτατος θεώρησε καθήκον του να επισκεφθεί τον προφυλακισμένο επιχειρηματία, αφού ο Λαυρεντιάδης είναι κάτοικος Βάρης και Πανοράματος Βούλας.

Ο κ. Παύλος  εξέφρασε στον προφυλακισμένο επιχειρηματία τη συμπαράστασή του για τη δοκιμασία που περνά αυτές τις μέρες, του ευχήθηκε να λάμψει σύντομα η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

 

Στη συνέχεια πριν αποχωρήσει από τις δικαστικές φυλακές, ο μητροπολίτης Γλυφάδας συνομίλησε με άλλους κρατούμενους καθώς και με σωφρονιστικούς υπαλλήλους. 

δείτε περισσότερα »
Η νομική φύση της ιδιότητας του Εφημερίου
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 03/01/2013

(efimerios.gr) Το ΚΕΠ εφημερίων δημοσιεύει σήμερα κατόπιν σχετικής ευλογίας του συγγραφέα π. Βασιλείου Τρομπούκη (Διδάκτωρ Νομικής) μελέτη σχετικά με την νομική φύση της ιδιότητας των Εφημερίων. 

Η παρούσα δημοσιεύεται  με την ελπίδα να περιοριστούν  οι εσφαλμένες εντυπώσεις  που υπάρχουν κυρίως σε θέματα δημοσιοϋπαλληλικά και μισθολογικά των εφημερίων.  

 

***  Εφημέριοι καλούνται οι κληρικοί που φέρουν τον βαθμό...

Διαβάστε περισσότερα...

δείτε περισσότερα »
Έτσι αξιοποιεί η Εκκλησία τα χρήματά μας...
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 03/01/2013

Δραστηριότητες του  Ενοριακού Φιλοπτώχου  Ταμείου του Καθεδρικού Ιερού Ναού  Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού κατά το Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο του Ιερού Ναού μας δραστηριοποιήθηκε στις  εξής φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κατά το μήνα Δεκέμβριο έτους 2012 :

Α) Τακτικά βοηθήματα στους αδελφούς μας :

1) Καθημερινά (εκτός Κυριακής) όλο τον μήνα προσφέραμε σε 53 συνανθρώπους μας μαγειρεμένο φαγητό. Σύνολο μερίδων φαγητού 1.325.

2) Στις  15 Δεκεμβρίου  προσφέραμε   τρόφιμα πρώτης ανάγκη σε 47   βοηθουμένους αδελφούς μας.

3) Από την 1η Δεκεμβρίου έως και τις 31 του μήνα προσφέραμε τρόφιμα  

δείτε περισσότερα »
Η εορτή του Αγίου Μάρκου του Κωφού στην Χαλκίδα
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 03/01/2013

Την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013 ετελέσθη στη Χαλκίδα και συγκεκριμένα στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου η εορτή του Αγίου Μάρκου του Κωφού, με Θεία Λειτουργία την οποία προσέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, με την συλλειτουργία Ιερέων της Πόλεως.

Τον Άγιο Μάρκο τίμησαν με την παρουσία τους και πολλοί κωφοί αδελφοί μας, αφού τον έχουν ως προστάτης τους. Η Θεία Λειτουργία, μάλιστα, μεταφραζόταν ταυτόχρονα με την τέλεσή της στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τον γνώστη Ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως, Αρχιμ. Ιωάννη Καραμούζη.

Η Ιερά Μητρόπολις Χαλκίδος, εδώ και μία δεκαετία, με την πρωτοβουλία του Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου και την άμεση φροντίδα και ευθύνη του π. Ιωάννου Καραμούζη, ο οποίος είναι διδάκτωρ Θεολογίας με διατριβή σχετική με την ποιμαντική διακονία των κωφαλάλων, έχει αναπτύξει ποιμαντική δράση στον τομέα της κατήχησης των κωφών αδελφών μας, ενώ παράλληλα έχει ενεργοποιήσει πολλούς ακούοντες, μέσα από την λειτουργία Σχολής εκμάθησης Ελληνικής νοηματικής Γλώσσης, ώστε να έλθουν σε επαφή με την κουλτούρα και τη ζωή των κωφών αδελφών μας.

Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία παρετέθη πρωϊνό στο παρακείμενο Πνευματικό Κέντρο του Μητροπολιτικού Ναού, όπου υπήρξε και προσωπική επικοινωνία, διά της μεταφράσεως του π. Ιωάννου, του  Επισκόπου μας με τους κωφούς χριστιανούς του. 

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672