Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια

«Αλβανικό σχέδιο κατά της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος»
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 20/08/2013

Την αντίδραση του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά προκάλεσαν τα βίαια επεισόδια κατά κληρικών και Ορθοδόξων πιστών στην Πρεμετή της Αλβανίας. Τα έκτροπα αυτά καταδεικνύουν ένα οργανωμένο σχέδιο για την απαγόρευση της Ορθόδοξης πίστης και το διωγμό των Ορθοδόξων από την Αλβανία.

 

«Δεν ανεχόμαστε πλέον Ναό Ορθόδοξο

δείτε περισσότερα »
Δύο μητροπολίτες κατά του θρησκευτικού τουρισμού
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 20/08/2013

Απόσπασμα από το κήρυγμα του μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Ιερεμία, με το οποίο στείνει στο...απόσπασμα τον θρησκευτικό τουρισμό:

"Ο λεγόμενος «τουρισμός» για τα μοναστήρια αποτελεί βεβήλωση του ιερού τους χώρου. Όσοι μοναχοί και μοναχές τον δέχονται, απ᾽ αυτό και μόνο δείχνουν ότι δεν ζουν σωστά την αφιέρωσή τους στον Χριστό. Εδώ, στο σημείο αυτό, έχω να σας πω με χαρά και ιερή καύχηση το εξής:

Προ καιρού στην Βουλή των Ελλήνων έγινε μία ημερίδα για τα μοναστήρια της Αρκαδίας. Ο λόγος πήγε στον τουρισμό των μοναστηρίων. Τότε εγέρθηκε από την θέση του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος και ετάχθη με σφοδρότητα εναντίον του τουρισμού στα μοναστήρια. Την τόλμη αυτή του Σεβασμιωτάτου κ. Αλεξάνδρου μιμήθηκα στην συνέχεια και εγώ, μιλώντας κατά της βεβηλώσεως των μοναστηρίων μας με τον τουρισμό και ότι πρέπει να αποβληθεί από τα ιερά αυτά και αγαπητά σκηνώματα του Κυρίου".

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του κηρύγματος, του μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία:

δείτε περισσότερα »
Μήνυμα του μητροπολίτη Μαρωνείας με αφορμή την εορτή του Πάσχα του καλοκαιριού
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 13/08/2013


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9η

ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ
Τῆς καθ’  ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως«Πεποικιλμένῃ τῇ θείᾳ δόξῃ ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλεὴς Παρθένε μνήμη σου,
πάντας συνηγάγετο πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς….»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ σημερινὴ ὑμνολογικὴ ἀναφορὰ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν σπουδαιοτάτη ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τῆς Μεταστάσεώς της ἀπὸ τὴν γῆ στὸν οὐρανό, προσφέρει ἀμέτρητες δυνατότητες στοὺς χριστιανούς, νὰ προσεγγίσουν τὸ πρόσωπο τῆς Θεομήτορος, ἀντλῶντας διδακτικὰ καὶ σωτήρια μηνύματα γιὰ τὴν ζωή τους.
Κι ἐμεῖς, συνεπῶς, ἂν ἐπιχειρήσουμε νὰ ἐξετάσουμε μὲ θεολογικὴ ἀκρίβεια τὴν πρώτη ὠδὴ τοῦ Κανόνα τῆς ἑορτῆς, θὰ σταθοῦμε σὲ τρία σημεῖα, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ μᾶς μεταδώσουν νάματα ὀρθόδοξης βιοτῆς καὶ χριστιανικῆς πίστεως.
Τὸ πρῶτο σημεῖο σημασιολογοῦν οἱ λέξεις «πάντας» καὶ «πιστούς». Αὐτές, περιγράφουν δύο ἀπὸ τὶς βασικότερες προϋποθέσεις, γιὰ νὰ βιώνουμε ὡς γνήσιοι χριστιανοὶ τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ πίστη. Ἡ ἐμπιστοσύνη δηλαδὴ στὴν σωτηριώδη ἀξία τῆς διατυπωμένης ἀνὰ τοὺς αἰῶνας διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ Ὁποία ἔχει θεμέλιο λίθο τὸν Ἰησοῦ Χριστό, στὸ ὄνομα τοῦ Ὁποίου ὑποτάσσονται ἀναπόδραστα ὅλες οἱ δυνάμεις τοῦ ὁρατοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου κόσμου. Ὁ πιστός, λοιπόν, εἶναι ὁ γνήσιος μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ. Ἑρμηνεύει τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς καὶ τὸ μυστήριο τοῦ θανάτου ὑπὸ τὸ πρῖσμα τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος. Δὲν θέλγεται ἀπὸ τὸ φθαρτό, τὸ φανταχτερὸ καὶ ἐφήμερο, ἀλλὰ ἰχνηλατεῖ στὴν ἀγωνιστικὴ πορεία τῶν ἁγίων πρὸς τὰ ἄφθαρτα καὶ τὰ αἰώνια. Καὶ βεβαίως δὲν πορεύεται ἀποκομμένος, ἀλλὰ συστοιχούμενος μὲ τοὺς ἀδελφούς του. Τοῦτο δηλώνεται μὲ τὴν λέξη «πάντας», ἡ ὁποία τίθεται ὡς κριτήριο τῆς γνήσιας πνευματικῆς ζωῆς. Πάντες οἱ πιστοὶ ἀποτελοῦν τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ μερισμός, ὁ ἀποκλεισμός, ἡ αὐτονομημένη πορεία συνιστοῦν παθογενῆ ἐκδηλώματα τῆς ὀρθόδοξης πίστης.
Τὸ δεύτερο σημεῖο, ἄρρηκτα συνδεδεμένο μὲ τὰ προηγούμενα, σημασιολογεῖται μὲ τὸ ρῆμα «συνηγάγετο». Ἡ πίστη στὸν Χριστό, ὅπως καὶ ἡ σωτηρία, εἶναι πράξη συλλογική. Κατανοεῖται καὶ βιώνεται ὡς «σύναξη», συγκέντρωση, δηλαδή, ὅλων τῶν πιστῶν μέσα στὴν Κιβωτὸ τῆς σωτηρίας, τὴν Ἐκκλησία καὶ γύρω ἀπὸ τὸ ἱερό της θυσιαστήριο, ὅπου κλῆρος καὶ λαὸς συλλειτουργοῦν στὸ Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας «ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν».
Τὸ τρῖτο σημεῖο, στὸ ὁποῖο ἀξίζει νὰ ἑστιάσουμε, περιγράφεται ἀπὸ τὶς λέξεις «πρὸς εὐφροσύνην». Ἡ σύναξη ὅλων τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἔχει σκοπὸ τὴν πνευματική τους ἀγαλλίαση καὶ εὐφροσύνη. Πόσο διαφορετικὴ προσέγγιση τοῦ θανάτου, πόσο αἰσιόδοξη προοπτικὴ προσφέρει ὁ θεολόγος-ὑμνωδὸς στοὺς χριστιανοὺς μὲ αὐτὴ τὴν λέξη, ἀντιπαραβάλλοντας τὴν χαρὰ ἀπὸ τὴν Μετάσταση τῆς Παναγίας μας, τοῦ τρόπου, δηλαδή, μὲ τὸν ὁποῖο ἡ Θεοτόκος ἐκοιμήθη, ἀνέστη καὶ ἀνελήφθη σωματικῶς -κατὰ τὴν ἱερή μας Παράδοση- ἀπέναντι στὴν ἀπελπισία, τὸν ἀγνωστικισμὸ καὶ τὴν ἀθεΐα ποὺ προσπαθοῦν νὰ κυριαρχήσουν στὶς «προοδευτικές» τάχα κοινωνίες μας;
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ὀρθόδοξος Δεκαπενταύγουστος εἶναι τὸ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ σημερινὴ ἑορτὴ μᾶς προσκαλεῖ νὰ ὑπερβοῦμε τὸ περιοριστικὸ πλαίσιο τῆς λογικότητας, διότι στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας «νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι». Μᾶς παρακινεῖ, νὰ φωτίσουμε τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας μὲ τὴν ποιότητα τῆς πίστεως, τοῦ ἀγώνα καὶ τῆς ὑπομονῆς, διὰ τῶν ὁποίων κατέστη ἡ Μαριὰμ «τιμιωτέρα τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξωτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ». Μᾶς ζητεῖ, νὰ ἐργαστοῦμε «πάντες» μὲ ἑνότητα πίστεως καὶ καθαρότητα φρονήματος, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, γιὰ τὴν σωτηρία «ἑαυτῶν καὶ ἀλλήλων» ὑπερβαίνοντας πάσης φύσεως προσωπικὲς ἤ κοινωνικὲς κρίσεις. Μᾶς διδάσκει, τέλος, νὰ μὴ φοβούμαστε τὸ ἔσχατο ὅριο τῆς ἐπίγειας πορείας μας, τὸν βιολογικὸ θάνατο, διότι αὐτὸς ἀποτελεῖ προθάλαμο στὴν αἰωνιότητα.
Ἀρκεῖ νὰ ἐμπιστευτοῦμε στὴν Παναγία μας «τὴν πᾶσαν ἐλπίδα» μας, ὥστε νὰ γίνει ἡ δική μας γέφυρα πρὸς τὸν οὐρανό. Ἀρκεῖ, νὰ ζοῦμε συνεχῶς τὴν βεβαιότητα τοῦ λόγου τοῦ ἱεροῦ ὑμνωδοῦ, ὅτι «ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπε», ἀλλὰ πρεσβεύει ἀδιαλείπτως, ὡς δοξαστικὴ Μυρσίνη στὸν νοητὸ Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, γιὰ τὴν σωτηρία ὅλου του κόσμου.
Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα.
Διάπυρος πρὸς τὴν  Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μητέρα τοῦ Φωτὸς εὐχέτης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ


 

δείτε περισσότερα »
"Καλύτερα ζηλωτής, παρά μοναχός με σπάσιμο στη φωνή"
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 08/08/2013

Ιστορική Ιερά Μονή Εσφιγμένου                                                                                                                                                       08/08/2013 (ν.ημ.)
Άγιο Όρος
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
Μετά λύπης μας ακούμε και διαβάζουμε ανακρίβειες και στοχευμένα ψεύδη και θα θέλαμε να επαναλάβουμε θέσεις που ποτέ δεν κρύψαμε. Διότι είναι πολύ σημαντικές για τον καθένα μας ξεχωριστά αλλά και ολόκληρη την αδελφότητα μας. Μπορεί για πολλούς να είναι ήδη γνωστά αλλά έχουμε ανάγκη να επαναλάβουμε ακόμη μία φορά τα αυτονόητα.
 
Η αδελφότητα μας εδώ και δέκα χρόνια είναι σε θέση άμυνας απέναντι σε προβοκάτσιες (λοστούς, βαριές και φαγάνες) και ποτέ δεν προκαλέσαμε τα επεισόδια εμείς. Δεν ζητήσαμε ποτέ τίποτα, ούτε χρήματα ούτε εξουσίες. Τα αφήνουμε σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη, μόνη μας ανάγκη και παράκληση είναι η ησυχία μας για προσευχή. Όταν όμως σε χτυπάνε με λοστούς, βαριές ή προσπαθεί μία "φαγάνα" να γκρεμίσει μια πόρτα και έναν τοίχο που πίσω του βρίσκονται μοναχοί, τότε κάνεις το "λάθος" να αμύνεσαι. Πάντα είμαστε σε θέση άμυνας ποτέ η αδελφότητα μας δεν ξεκίνησε επεισόδια και ούτε έχει τέτοια διάθεση.
 
Σεβόμαστε απόλυτα το Ελληνικό Κράτος και δεν θα θέλαμε σε τέτοιες δύσκολες στιγμές που περνάει η Ελλάδα να την επιβαρύνουμε με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο με τέτοια επεισόδια. Ίσα ίσα που κατηγορηθήκαμε κιόλας από την Νέα Αδελφότητα όταν προτείναμε στην Ελληνική Κυβέρνηση να διαθέσουμε και κειμήλια (Σκηνή του Ναπολέοντα) για να αποσβεστεί μέρος του δημόσιου χρέους. Σαν Έλληνες θεωρούμαι ότι αυτό ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε αρκετά, όλα τα περιουσιακά στοιχεία μας έχουν δεσμευτεί από την Νέα Αδελφότητα των πέντε μοναχών.
 
Είπαν ότι μνημονεύουμε άλλους Επισκόπους. Το Άγιο όρος έχει έναν Επίσκοπο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Κάνοντας χρήση όρων του Κ.Χ.Α.Ο. δεν μνημονεύουμε  τον Οικουμενικό διότι πράττει αίρεση (τον ίδιο όρο έχουν κάνει χρήση πολλές μονές του Α.Ο. έστω μία φορά τα τελευταία πενήντα χρόνια), αλλά δεν μνημονεύουμε άλλο Επίσκοπο. Η ένσταση μας είναι στο πρόσωπο όχι στον θεσμό. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το Φανάρι και με την ζωή μας αν χρειαστεί. Αλλά σας θυμίζουμε ότι ο ρόλος στο Όρος του Οικουμενικού είναι πνευματικός όχι διοικητικός διότι στο Άγιο Όρος έχει το αυτοδιοίκητο.  Επίσης πιστεύουμε ότι ο Πατριάρχης ουδέποτε έκανε πράξη την Πατερική αγάπη στην αδελφότητα μας. 'Ισα ίσα, όσα  

δείτε περισσότερα »
Ορθόδοξοι Έλληνες, τώρα σας έχει ανάγκη η Εκκλησία!
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 07/08/2013

Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος

 

Πρός

τά εὐσεβῆ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

 

Ἀγαπητοί μου αδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Ἀσφαλῶς ἔχετε ἀντιληφθεῖ πόσο μας κοστίζει  

δείτε περισσότερα »
Η έξυπνη κίνηση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 30/07/2013

του Κώστα Ζαφειρίου

 

Η πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής να συμπράξει με την πολιτεία για την αξιοποίηση ακινήτων της που έμεναν αναξιοποίητα και λόγω «μπλοκαρίσματος» από την πολιτεία, χαρακτηρίζεται από πολιτικούς αλλά και εκκλησιαστικούς κύκλους, «επιχειρηματικός ελιγμός με κοινωνικό αντίκτυπο».

 

Με την ίδρυση αυτής της εταιρείας η Αρχιεπισκοπή «ξεμπλοκάρει ακίνητα που ήταν δεσμευμένα ή παρέμεναν αναξιοποίητα αφού δεν τα πλησίαζε κανείς ,δεν θα κληθεί να πληρώσει το «χαράτσι» και το πιό σημαντικό αναδεικνύεται η κοινωνική της αποστολή μέσα από το φιλανθρωπικό της έργο», τονίζουν πολιτικοί κύκλοι.

 

Στόχος είναι να πουληθούν ακίνητα «φιλέτα» όπως η έκταση στο Λαιμό Βουλιαγμένης, και στη Πεντέλη, το πάρκινγκ στη Λ. Αλεξάνδρας, το κτίριο στην οδό Μητροπόλεως 15 εκεί που στεγάζονταν το υπουργείο Παιδείας και το οποίο σαπίζει καθώς και άλλα ακίνητα στο κέντρο και τα νότια προάστια.

 

δείτε περισσότερα »
Ο μητροπολίτης Σεραφείμ απαντά στον Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 23/07/2013

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπαντῶν σέ ἐρώτηση δημοσιογράφου σχετικά μέ τήν ἐπικριτική δήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ἀνθίμου ἀναφορικά μέ τήν πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς νά ἀποβληθοῦν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ὅσοι βουλευταί ψηφίσουν τήν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας, δήλωσε τά ἀκόλουθα :

δείτε περισσότερα »
"Ο εκκλησιασμός κάνει καλό στο...σεξ"
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 19/07/2013

Όσοι πηγαίνουν κάθε εβδομάδα στην Εκκλησία, κάνουν καλύτερο σεξ. Είτε είναι Χριστιανοί είτε Καθολικοί, όσοι εκκλησιάζονται συχνά, αποδίδουν καλύτερα στο... κρεβάτι, σύμφωνα με πολυετή έρευνα του Πανεπιστημίου του Σικάγο.

Η έρευνα που βασίστηκε σε στοιχεία του Συμβουλίου Ερευνας για την Οικογένεια - μία συντηρητική χριστιανική οργάνωση στις ΗΠΑ- έδειξε ότι, οι Καθολικοί που είναι θρησκευόμενοι και κυρίως όσοι είναι παντρεμένοι, διαπρέπουν στο σεξ έχοντας μάλιστα τάση... απελευθέρωσης.

Με βάση τα αποτελέσματα

δείτε περισσότερα »
Ακομμάτιστος ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 18/07/2013

Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι με κανένα κόμμα, αλλά υπάρχουν θέματα στα οποία συμφωνώ με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ότι δε θέτει ζήτημα μισθοδοσίας των κληρικών", δήλωσε στην εκπομπή του Σπύρου Χαριτάτου και στον Παλμό 96,5 ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Άνθιμος.

"Δώστε μας πίσω την περιουσία και θα πληρώνουμε εμείς τη μισθοδοσία", είπε ο κ. Άνθιμος, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του με τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Διαμαντόπουλου για τα "γουναράδικα".

"Δεν είμαι καθόλου σύμφωνος με αυτά, η κοινωνία μας

δείτε περισσότερα »
Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους για την αργία της Κυριακής
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 15/07/2013

Την αντίθεσή της με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές εκφράζει η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, με επιστολή της στον Υπουργό Ανάπτυξης.

Ζητάει την αναθεώρηση του άρθρου «Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές» και καλεί τους βουλευτές να «αρθούν στο ύψος των περιστάσεων» και να μη επιτρέψουν την ψήφιση του νόμου.

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82