Περί της μη μετάδοσης διά της Θείας Κοινωνίας ιών, νόσων και μικροβίων

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 03/05/2020
Κοζάνη, 30.04.2020
 
Χριστός Ανέστη !!!
 
π. Νικόλαος ΚοντόΤον τελευταίο καιρό έχει αναπτυχθεί μεγάλη συζήτηση από πολλούς φορείς και άτομα σχετικά με το Μυστήριο των Μυστηρίων, τη Θεία Κοινωνία. Αναφορικά με το μυστήριο αυτό και με βάση μία εισήγηση της Επιτροπής Δημοσίας Υγείας , που δυστυχώς δεν έχει δημοσιευθεί, η οποία λέει ότι ο κορονοϊός μεταδίδεται και με το σάλιο, πολλοί έσπευσαν και σπεύδουν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι μεταδίδεται και διά της Θείας Κοινωνίας , λόγω του ότι χρησιμοποιείται η ίδια λαβίδα ( κουτάλι ) και το ίδιο ποτήριο. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι το θέμα το εγείρουν άτομα που μάλλον δεν προσέρχονται στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας.
 
Το ανωτέρω θέμα θα εξεταστεί θεολογικά και επιστημονικά σε μία απόπειρα απολογητικής υπέρ του Μυστηρίου, απολογητική που μετά τον 2ο αιώνα δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι επανέρχεται και θα επανέλθει, ή πρέπει να επανέλθει, για την υποστήριξη του Μυστηρίου, αν και η λύση εκκλησιολογικά, πατερικά και κυρίως ποιμαντικά είναι απλή : Αν πιστεύεις ότι θα κολλήσεις το ο,τιδήποτε, δεν κοινωνείς, και εκεί τελειώνει η προβληματική. Παρόλα αυτά θα αποπειραθούμε να παρουσιάσουμε το θέμα.
 
Τί είπε ο Χριστός για το θέμα;
 
Η καλύτερη αναφορά στο εξεταζόμενο ζήτημα βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και μάλιστα στο κεφάλαιο 6, στίχοι 22 έως 71. Το απόσπασμα αυτό θα προέτρεπα κάθε ένα να το διαβάσει, γιατί ο Ιησούς είναι αποκαλυπτικός για το θέμα μας. Συνοπτικά : Ο Χριστός διδάσκει δημόσια ότι για να ζήσουμε πρέπει να φάμε τη σάρκα του και το αίμα του ( Ιωαν. 6, 54 ). Τί αποτέλεσμα είχε αυτό στον κόσμο;; Ιωαν. 6, 52 «…..ἐμάχοντο πρός ἀλλήλους…..», τους δίχασε, ο κόσμος διχάστηκε από το λόγο και άρχισε να φεύγει !!! Ιωαν. 6, 66 «…..ἐκ τούτου πολλοί ἀπῆλθον….» Πώς αντέδρασε ο Ιησούς;; Μήπως στρογγύλεψε τα λεγόμενά του; Μήπως ανασκεύασε για να τους κρατήσει;; Όχι, αλλά τουναντίον είπε σε όσους λίγους είχαν απομείνει «…. Εάν αυτός ο λόγος σας σκανδαλίζει …. Μπορείτε και εσείς οι υπόλοιποι να φύγετε….» ( Ιωαν. 6,61 και 6, 67 ). Συμπέρασμα : Η Θεία Κοινωνία με βάση τα λόγια του Χριστού είναι το Σώμα του και το Αίμα του και δεν γίνονται εκπτώσεις επί αυτού.
 
Τί είπαν οι πατέρες;
 
Οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν αδιαπραγμάτευτοι σε αυτή τη διδασκαλία. Ότι όταν κοινωνούμε, κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του ίδιου του Χριστού. Οντολογικά !! Προς επίρρωση θα έχουμε έναν μόνο πατέρα, τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων και μάλιστα τις κατηχήσεις του. Λέει ο Άγιος στο σύγγραμμά του Κατηχήσεις, στο Κεφάλαιο Μυστική Κατήχηση Δ, π. Α «……Αὐτοῦ οὖν ἀποφηναμένου και ἐιπόντος περί τοῦ ἄρτου…. Τίς τολμήσει αμφιβάλλει λοιπόν;….», επίσης στην π. Γ «….ὥστε μέτα πάσης πληροφορίας ὠς Σώματος καί Αἵματος Χριστοῦ μεταλαμβάνομεν … οὕτω θείας κοινωνοί γινόμεθα φύσεως», π. Στ΄ «….Μή πρόσεχε οὐν ὡς ψιλοῖς τῷ Ἄρτῳ καί τῷ Οἴνῳ….»
 
Είπαν οι πατέρες ότι δε κολλάει ιός και μικρόβιο μέσω της Θείας Κοινωνίας; Σαφώς !!! Ο Άγιος Κύριλλος γράφει «…. Ταύτας κατέχετε τάς παραδόσεις ἀσπίλους…. Τῆς κοινωνίας ἐαυτούς μή ἀπορρήξητε, μη διά μολυσμόν… ἑαυτούς ἀποστερήσητε μυστηρίων.» ( Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Κατηχήσεις, Κατήχηση Μυσταγωγική Ε΄, π. ΚΓ ).
 
Όταν όλοι μα όλοι οι πατέρες δογματίζουν ότι κοινωνούμε οντολογικά Αυτόν τον ίδιο τον Θεό, τότε όντως κοινωνούμε ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ την ίδια του τη σάρκα και το αίμα.
 
Συμπέρασμα : Είναι εκτός λογικής να συζητάμε αν μεταδίδεται μικρόβιο από τη Θεία Κοινωνία, γιατί είναι σα να συζητάμε, αν η θεία φύση είναι δεκτική ελαττώματος, ή αν η Θεία φύση είναι ατελής και σχετική, πράγμα αδιανόητο για την ανθρώπινη διανόηση όλων των εποχών και αντιλήψεων.
 
Τί λέει η δογματική της Εκκλησίας;
 
Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας εδράζεται δογματικά και οντολογικά όχι στο Πάθος του Χριστού, αν εδραζόταν το Μυστήριο στο Πάθος, τότε θα τελείτο εις ανάμνησιν του Πάθους και τότε ναι θα ήταν δεκτικό κάθε σχετικότητας. Το Μυστήριο εδράζεται στην Ανάσταση του Χριστού !!! Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όποιος εύχεται Χριστός Ανέστη αυτές τις ημέρες, ομολογεί ότι Ένας πέθανε ( με ιατρικά τεκμήρια των Ρωμαίων ), ενταφιάστηκε, και μετά από 3 ημέρες βγήκε Μόνος του από τον τάφο και συνέχισε να ζει. Αυτό δεν είναι υπέρλογο; Το ίδιο υπέρλογο είναι να κοινωνούμε Αυτού του Ενός την Σάρκα και το Αίμα. Το ίδιο υπέρλογο είναι ότι η Θεία Κοινωνία του Σώματος Αυτού δεν είναι δεκτική μικροβίων. Άρα η ομολογία αυτή στην ουσία είναι ομολογία Αναστάσεως Χριστού. Συμπέρασμα : Η Θεία Κοινωνία δε μεταδίδει μικρόβια, γιατί εδράζεται δογματικά και οντολογικά στην Ανάσταση του Χριστού. Εάν πιστεύουμε στην Ανάσταση, τότε αδήριτα και ως sine qua non όρο αυτού πιστεύουμε και στο αμόλυντο της Θείας Κοινωνίας
 
Τί λένε οι κανόνες της Εκκλησίας ;
 
Για να μη μακρηγορούμε στα παραπάνω συνηγορούν και τουλάχιστον οι ΚΓ, ΚΗ και ΡΑ της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι οποίοι μόνοι τους, αλλά και σε συνδυασμό μαρτυρούν το μυστήριο και τη μη μεταδοτικότητα μικροβίων δια αυτού, αλλά και τους τρόπους προσφοράς της Θείας Κοινωνίας. Και για να προλάβουμε συζητήσεις : Στην εκκλησιαστική ιστορία και πρακτική υπήρξαν 2, 3 τρόποι μετάδοσης της θείας Κοινωνίας, όμως όλοι αφορούσαν τον τρόπο μετάδοσης του Σώματος, όχι του Αίματος, το οποίο από καταβολής του Μυστηρίου ( Μυστικό Δείπνο 33μ.χ ) μεταδίδεται με έναν τρόπο, από κοινό ποτήριο !
 
Τί λέει η Επιστήμη;
 
Αναφορικά με την επιστήμη, ως μη ειδικός, το μόνο που θα αναφερθεί εδώ είναι ότι δεν υπάρχει καμία καταγραφή στα Επιδημιολογικά Χρονικά για μετάδοση ιού, ή και διασπορά πανδημίας, μέσω της Θείας Κοινωνίας και αυτό αρκεί. Και για αυτό αρκετοί έγκριτοι επιστήμονες ιατροί και επιδημιολόγοι – λοιμωξιολόγοι «τολμούν» και μιλάνε υπέρ του αμόλυντου του Μυστηρίου. Αυτό πιστεύουμε αρκεί.
 
Συμπέρασμα : Εκκλησιολογικά, Δογματικά, Ιστορικά, Πατερικά, Κανονικά, αλλά και ιατρικά υπάρχει συμφωνία ( consensus ) ότι το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας δεν μεταδίδει μικρόβια. Αυτό όμως είναι θέμα πίστης. Υπάρχει απόδειξη για θέματα πίστης; Ναι, υπάρχει. Μόνο μία, το «… Ἐρχου καί ἴδε…» ( Ιωαν. 1, 47 ) του Φιλίππου στον Ναθαναήλ. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι μωρία και σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο και μωρία, για τους εκτός Εκκλησίας, να πω ότι ποτέ δεν κόλλησα εγώ ως λειτουργός όταν κοινώνησα άρρωστους ανθρώπους, έστω με ένα απλό συνάχι. Είναι όμως και διαρκές γεγονός και απόδειξη για τους τακτικά κοινωνούντας.
 
ΌΜΩΣ κανείς να μην αμφιβάλλει ότι όποιος αμφισβητεί τη μη μετάδοση μικροβίων διά της Θείας Κοινωνίας θέτει εαυτόν εκτός Εκκλησίας. Μη γένοιτο !!!
 
Ιερεύς Νικόλαος Γ. Κοντός
 
Νομικός – υπ. Θεολόγος
 
Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας Ι.Μ.Σ.Κ