Πατριαρχεία

Κουρά δοκίμων μοναχών στα Ιεροσόλυμα
Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 15/02/2015

Τό Σάββατον, 1ην /14ην Φεβρουαρίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκηρεν εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς δύο δοκίμους εἰς μοναχούς, τόν Σωκράτην Φελέκην, ἀπόφοιτον τῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σιών Πατριαρχικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς καί τόν Σταῦρον Βούκαν, ἐλθόντα προσφάτως καί φοιτῶντα εἰς τήν αὐτήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου.

δείτε περισσότερα »
Οι μητροπολίτες Βεροίας και Κίτρους στα Ιεροσόλυμα
Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 15/02/2015

Τό Σάββατον, 1ην /14ην Φεβρουαρίου 2015, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Βεροίας κ. Παντελεήμων καί Κίτρους κ. Γεώργιος, ἡγούμενοι ὁμάδος προσκυνητῶν ἐξ ἑξήκοντα μελῶν περίπου ἕκαστος ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τούς Σεβασμιωτάτους

δείτε περισσότερα »
Οι δραστηριότητες του Φιλαδελφείας Βενέδικτου
Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 09/02/2015

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στα πλαίσια των ποιμαντικών καθηκόντων του

δείτε περισσότερα »
Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Ιορδανία
Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 08/02/2015

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 24ης Ἰανουαρίου/ 6ης Φεβρουαρίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας καί εἰς τήν Μητρόπολιν Φιλαδελφείας τοῦ Πατριαρχείου συνάντησις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνοδευομένου

δείτε περισσότερα »
Κοπή πίτας στη Σχολή της Αγίας Σιών
Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 05/02/2015

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 21ης Ἰανουαρίου/3ης Φεβρουαρίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκοψε τήν βασιλόπιτταν εἰς μίαν ἐνδοσχολικήν σεμνήν τελετήν εἰς τήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην παρέστη ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης μετά συνεργατῶν

δείτε περισσότερα »
Ο μητροπολίτης Αυστρίας στα Ιεροσόλυμα
Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 04/02/2015

Τήν Δευτέραν, 20ήν Ἰανουαρίου/2αν Φεβρουαρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ἡγούμενος συντονισμένης ὁμάδος προσκυνητῶν Ὀρθοδόξων ἐκ τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ, ἀλλά καί ἐκ μελῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν τῆς Αὐστροουγγαρίας, Γερμανίας καί Γαλλίας, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

δείτε περισσότερα »
Ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου στα Ιεροσόλυμα
Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 27/01/2015

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 13ης/26ης Ἰανουαρίου 2015, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, εὑρισκόμενος εἰς Τέλ Ἀβίβ διά ὑποθέσεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, ἐπεξέτεινε τήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ διά προσκύνησιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Εἰς τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ

δείτε περισσότερα »
Δεκάχρονη Πορεία Αγάπης στην Αφρικανική Ήπειρο
Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 22/01/2015

Με την ευκαιρία της ποιμαντικής επισκέψεως του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής στο Γιοχάννεσμπουργκ, η Ιερά Μητρόπολις Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας διοργάνωσε επετειακή εκδήλωση πρός τιμήν Του για την συμπλήρωση ευκλεούς δεκαετούς Πατριαρχίας, στην αίθουσα της Κυπριακής Αδελφότητας τo βράδυ της Τρίτη 20ης Ιανουαρίου έ.ε.

δείτε περισσότερα »
Θεοφάνεια στα Ιεροσόλυμα
Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 21/01/2015

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Τήν Δευτέραν, 6ην/19ην Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως προς τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τήν προσκυνηματικήν καθεστωτικήν τάξιν ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Εἰς τό θεῖον τοῦτο σκήνωμα τῆς δόξης Κυρίου, τοῦ τόπου τῆς σταυρικῆς σωτηρίου θυσίας καί τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως, κατῆλθεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης

δείτε περισσότερα »
Ορθόδοξη παρουσία μετά από 32 χρόνια-φωτο
Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 18/01/2015

Την Tετάρτη 14 Ιανουαρίου ε.έ. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νουβίας κ.Νάρκισσος έφτασε στην πόλη Ουάου ( WAU ) στο δυτικό τομέα του Νοτίου Σουδάν που ονομάζεται «Δυτικό Τροπικό» και είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας BAR AL GAZAL. Εκεί συναντήθηκε με τους εναπομείναντες απογόνους των Ελλήνων. Να σημειωθεί ότι οι πρώτοι Έλληνες που έφτασαν το 1910

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33