Γερμανός:"Σηκώστε τις καταθέσεις και πηγαίνετε σε άλλη τράπεζα"

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 21/01/2011

Οδηγίες προς τους εφημερίους της μητροπόλεώς  του δίνει με εγκύκλιό του ο μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός καλώντας τους να διαφωνήσουν με τη μεταφορά των αποθεματικών των ναών τους από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αλλά και  ιδιωτική τράπεζα προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο μητροπολίτης Ηλείας δίνει εντολή στους  κληρικούς του να μην υπογράφουν την αποσταλείσα δήλωση από τις εν λόγω τράπεζες για τη μεταφορά των αποθεματικών τους και τους προτρέπει να τους επιδώσουν αντίγραφο του εγγράφου της Ιεράς Συνόδου προς την ιδιωτική τράπεζα. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πιστωτικά καταστήματα επιμείνουν, ο Γερμανός έχει τη λύση: "Σηκώστε τις καταθέσεις και πηγαίνετε σε άλλη τράπεζα"

 Η εγκύκλιος με ημερομηνία 12-01-2011, έχει ως ακολούθως:

Εγκύκλιος για Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί,

Αυτές τις ημέρες απασχόλησαν την Μητρόπολίν μας πολλοί Εφημέριοι που έχουν καταθέσει τα υπόλοιπα των Ναών τους στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να τους δώσωμε λύσι στο εξής πρόβλημα: Τους ειδοποίησε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να τους εξουσιοδοτήσουν οι Ναοί να μεταφέρουν τα χρήματά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, άνευ των νομίμων τόκων προφανώς.

Επειδή το ίδιο έκανε και η Τράπεζα MARFIN -  EGNATIA, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της απάντησε ότι το μέτρον τούτο δεν ισχύει δια τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα,

Μετά από απόφασι του Μητροπολιτικού ημών Συμβουλίου σας αποστέλλομεν το υπ’ αριθμ. 3537/21-9-2010 το έγγραφον της Ιεράς Συνόδου προς την Τράπεζα MARFIN -  EGNATIA και σ’ όσους έχετε χρήματα στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παραγγέλλομεν τα εξής:

  1. Να μη υπογράψετε την αποσταλείσαν ΔΗΛΩΣΙΝ εξουσιοδοτήσεως.
  2. Να τους καταθέσετε αντίγραφον του εγγράφου της Ιεράς Συνόδου προς την Τράπεζα MARFIN -  EGNATIA.
  3. Αν επιμένουν, τότε να πάρετε τα χρήματά σας και να τα μεταφέρετε εις άλλην Τράπεζα.

Με πατρικές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο  Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ