Εκκλησία της Ελλάδος

Μητροπολίτης Λαγκαδά: «Να είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση»
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 31/12/2011

Μέσα σε κλίμα χαράς και εορταστικής ατμόσφαιρας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή της κοπής της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στην Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης,ευλόγησε τη Βασιλόπιτα παρουσία του Δημάρχου Λαγκαδά κ. Ιωάννου Αναστασιάδη, των τοπικών, των πολιτικών  και στρατιωτικών Αρχών της περιοχής, σύσσωμου του κλήρου της Μητροπόλεως και των μελών των Ερανικών Επιτροπών και Φιλοπτώχων Ταμείων των Ενοριών.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στο μήνυμά του ευχήθηκε ευτυχία, υγεία και πρόοδο σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά για το νέο έτος, μεταφέροντας παράλληλα τις εόρτιες ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τον οποίο επεσκέφθη στις 29-30 Δεκεμβρίου μαζί με τον Δήμαρχο Λαγκαδά κ. Ιωάννη Αναστασιάδη,  προκείμενου, να τον ευχαριστήσουν για την τιμή που επεφύλαξε στην επαρχία του Λαγκαδά να την επισκεφτεί πριν από δύο μήνες. 

δείτε περισσότερα »
Μητροπολίτης Γλυφάδας: 32 κατηγορούμενοι, ένας στη φυλακή και αυτός κληρικός
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 29/12/2011

Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης, επισκέφθηκε στις Φυλακές, τον Ηγούμενο Εφραίμ.   

OΜητροπολίτης Γλυφάδας Ε.Β.Β &Β. κ. Παύλος επισκέφθηκε  σήμερα Πέμπτη , τον δέσμιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής  Βατοπαιδίου, Γέροντα Εφραίμ,  στις φυλακές Κορυδαλλού ὀπου κρατείται .

Ο Σεβασμιώτατος, πριν εισέλθει εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού, εξέφρασε και προφορικώς την συμπαράστασή του, προς τον δοκιμαζόμενο Γέροντα Εφραίμ, με την παρακάτω δήλωση : 

«Ὁ  τρόπος γιά τήν ἀπόφαση προφυλάκισης τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, ἦτο ἄστοχος, ἄδικος, σκανδαλώδης, ἀσεβής, σκληρός, ἀκατάλληλος στόν χρόνο, ἀνεπίτρεπτος.

Μέ ὅσους συμπαρίστανται στήν δοκιμασία τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, Ἐπίσκοποι, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι, Μοναχοί καί Μοναχές, ἡ Ἱερά Κοινότης, ἡ Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, λαϊκοί, τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καί ὅσοι ἄλλοι ἐκτός Ἑλλάδος, συμφωνοῦμεν ἀπόλυτα, ἐπιβεβαιοῦμεν καί ἐπικροτοῦμεν.

δείτε περισσότερα »
Μήνυμα για το νέο έτος από το Μητροπολίτη Σερρών
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 29/12/2011

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

          Γιά μία ἀκόμη φορά μᾶς ἀξιώνει ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας νά δρασκελίσουμε μέ χρηστές ἐλπίδες ἀλλά καί μέ βαθειά περίσκεψη τό κατώφλι μιᾶς νέας χρονιᾶς. Καθώς κυρίαρχο θέμα τῶν ἡμερῶν μας φαίνεται νά εἶναι ἡ βαθιά οἰκονομική κρίση, πού πλήττει ὁλό­κληρο τόν κό­σμο, μέ ἰδιαίτερη δε σφοδρότητα καί τήν πατρίδα μας, γεγονός πού συ­νοδεύεται ἀπό αἰσθήματα ἀπαισιοδοξίας, ἄγχους καί ἀνασφά­λειας γιά τό μέλλον, μᾶς δίδεται σήμερα, πρώτη ἡμέρα τοῦ Νέου Ἔτους, ἡ δυνατότητα γιά ἕναν γόνιμο προβληματισμό γιά τό πῶς φτάσαμε στήν βαθιά αὐτή κρίση καί κυρίως πῶς μποροῦμε, ἀνακαλύπτοντας καί πάλι τίς ζωηφόρες δυνάμεις τῶν ἀξιῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τοῦ Γένους μας, νά ὁδη­γηθοῦμε στήν ὑπέρβαση τῆς βαθιᾶς αὐτῆς ὑφέσεως.

Ὁ ἄνθρωπος σήμερα ζεῖ, περισσότερο ἴσως ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, μέσα στόν παραλογι­σμό ἑνός ψυχοφθόρου ὑπερκαταναλωτισμοῦ, μιᾶς πλασματικῆς εὐμάρειας καί ἑνός καταστροφικοῦ ἀμοραλισμοῦ, πού τόν παγιδεύουν, δημιουργώντας του ἐπικίνδυνες ψευδαισθήσεις, οἱ ὁποῖες δέν μποροῦν νά τοῦ προσφέρουν διέξοδο, ὅραμα καί προοπτική ζωῆς. Ὅσα θλιβερά καί ἀνησυχητικά καταγράφονται στίς ἡμέρες μας συμ­βαίνουν κατά μέγα μέρος γιατί ἐγκλωβισμένοι μέσα σέ μία ἐπίπλαστη αὐτάρκεια, λησμο­νήσαμε καί ἀπαρνηθήκαμε μέ τήν ζωή μας, τήν ἐνυπόστατη ἐλ­πίδα πού εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰη­σοῦς Χριστός, ὁ Σωτήρας μας. Ὁ Χριστός εἶναι Ἐκεῖνος ὅμως πού δίδει τό πραγματικό νόημα, τήν ἀξία, τήν ὀμορφιά καί τό περιε­χόμενο στή ζωή καί στήν ὕπαρξή μας. Ἡ ἀκαταίσχυ­ντη ἐλπίδα, ἡ δύναμη καί τό φῶς πού ἀπορρέουν ἀπό τό μεγαλειῶδες γεγονός τῆς θείας Ἐνανθρωπή­σεως προσφέρουν στόν ἄνθρωπο τό οὐσιαστικό νόημα καί τό ὅραμα πού τοῦ εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά πορεύεται μέσα στό ἱστορικό γίγνεσθαι καί συνάμα νά τό συνδημιουργεῖ. Ἡ κρίση τῶν ἡμερῶν, ἀληθι­νή ἤ κατασκευασμένη, ἀποτέλεσμα ἀνθρωπίνων ἀστοχιῶν ἤ σκοτεινῶν σχεδιασμῶν, μπο­ρεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει εἴτε στόν περιορισμό τοῦ ὁρίζοντα
τῆς ζωῆς μας, μέσα ἀπό τήν υἱοθέτηση μιᾶς βολικῆς παθητικό­τητας καί ἡττοπάθειας, εἴτε πάλι στόν ἀγώνα γιά ἕνα λυτρωτικό ἄνοιγμα τῶν καρδιῶν μας πρός τόν Θεό καί μέσα ἀπό τήν θυσιαστική ἀ­γάπη καί πρός τόν συ­νάνθρωπό μας. «Ἕνας ἄν­θρω­­πος γεμᾶτος θεῖο ζῆλο μπορεῖ νά με­ταμορφώ­σει, μία ὁ­λόκληρη πόλη», λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάν­νης ὁ Χρυσόστομος. Αὐτή ἡ διαπίστωση δείχνει ἀκριβῶς καί τίς μεγάλες δυνα­τό­τητες γόνιμης προσφορᾶς πού κρύβει ὁ καθέ­νας μας μέσα του. Ὁ προσανατολι­σμός τῆς κοινωνίας μας πρός τό μέλλον μπορεῖ νά θεμελιωθεῖ μέ ἀσφά­λεια μόνο στό ἔδαφος τῆς πάντοτε ἐπίκαιρης χριστια­νικῆς πίστεως, πού θεραπεύει, φωτίζει, καινοποιεῖ καί μεταμορ­φώ­νει οὐσιωδῶς ἐκ τῶν ἔσω τόν ἄνθρωπο καί ἀκολούθως ὁλόκληρο τόν κόσμο.

          Αὐτός ἀξίζει νά εἶναι ὁ κατεξοχήν στόχος πού μπορεῖ ὁ καθένας μας, τώρα στήν ἀρ­χή τοῦ νέου χρόνου, νά θέσει ὡς προτε­ραιότητα ζωῆς, ἡ ἐκ νέου ἀνακάλυψη δηλαδή μέσα ἀπό τήν ἀληθινή μετάνοια τῆς δυναμι­κῆς καί τῆς ὀμορφιᾶς τῆς εἰς Χριστόν πίστεως. Ὀφείλουμε ὅλοι νά ἀγωνι­σθοῦμε, μέ συνέπεια καί ταπεινό φρόνημα, ὥστε νά γίνει ἡ ζωή μας, ἡ κοινω­νία μας, ἡ πατρίδα μας, ὁ κό­σμος ὁλόκλη­ρος θαλερό φυτώριο πίστε­ως, ἐλπίδος, ζωῆς καί ἀνθρωπιᾶς. Εὔχομαι καί προσεύχομαι ἐκτενῶς πρός τόν Σωτῆρα μας Χριστό, νά μᾶς φωτίσει νά ἀν­τιλη­φθοῦμε ἐγκαί­ρως τά κρί­σιμα μηνύματα τῶν και­ρῶν, ὥστε μέ τήν χάριν Του νά ἀντα­ποκριθοῦ­με ἐλπιδοφόρα καί μέ τήν δέουσα ἀποφασιστικότητα, ὡριμότητα καί εὐ­θύ­νη στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν, πού παγκοσμίως κυοφοροῦνται, ἔτσι ὥστε νά ἐπιτευχθοῦν ἡ πολυπόθητη ἀνάκαμψη καί ἡ ἀληθινή πρόο­δος. 

          Εἴθε ὁ φιλόστοργος Κύριος τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας, ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου Ἰησοῦς Χριστός, νά εὐλογήσει δαψιλῶς τό νέο ἔτος, ὥστε νά εἶναι χρόνος πραγματικῆς χαρᾶς, ὑγείας, προκοπῆς καί σωτηρίας. 

 

Χρόνια Πολλά, σωτήρια καί πεπληρωμένα

οὐρανίων χαρίτων καί εὐλογιῶν.

Εὐλογημένο καί αἴσιον τό Νέο Ἔτος 2012

Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων καί ἀγάπης πολλῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

  

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

          Γιά μία ἀκόμη φορά μᾶς ἀξιώνει ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας νά δρασκελίσουμε μέ χρηστές ἐλπίδες ἀλλά καί μέ βαθειά περίσκεψη τό κατώφλι μιᾶς νέας χρονιᾶς. Καθώς κυρίαρχο θέμα τῶν ἡμερῶν μας φαίνεται νά εἶναι ἡ βαθιά οἰκονομική κρίση, πού πλήττει ὁλό­κληρο τόν κό­σμο, μέ ἰδιαίτερη δε σφοδρότητα καί τήν πατρίδα μας, γεγονός πού συ­νοδεύεται ἀπό αἰσθήματα ἀπαισιοδοξίας, ἄγχους καί ἀνασφά­λειας γιά τό μέλλον, μᾶς δίδεται σήμερα, πρώτη ἡμέρα τοῦ Νέου Ἔτους, ἡ δυνατότητα γιά ἕναν γόνιμο προβληματισμό γιά τό πῶς φτάσαμε στήν βαθιά αὐτή κρίση καί κυρίως πῶς μποροῦμε, ἀνακαλύπτοντας καί πάλι τίς ζωηφόρες δυνάμεις τῶν ἀξιῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τοῦ Γένους μας, νά ὁδη­γηθοῦμε στήν ὑπέρβαση τῆς βαθιᾶς αὐτῆς ὑφέσεως.

Ὁ ἄνθρωπος σήμερα ζεῖ, περισσότερο ἴσως ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, μέσα στόν παραλογι­σμό ἑνός ψυχοφθόρου ὑπερκαταναλωτισμοῦ, μιᾶς πλασματικῆς εὐμάρειας καί ἑνός καταστροφικοῦ ἀμοραλισμοῦ, πού τόν παγιδεύουν, δημιουργώντας του ἐπικίνδυνες ψευδαισθήσεις, οἱ ὁποῖες δέν μποροῦν νά τοῦ προσφέρουν διέξοδο, ὅραμα καί προοπτική ζωῆς. Ὅσα θλιβερά καί ἀνησυχητικά καταγράφονται στίς ἡμέρες μας συμ­βαίνουν κατά μέγα μέρος γιατί ἐγκλωβισμένοι μέσα σέ μία ἐπίπλαστη αὐτάρκεια, λησμο­νήσαμε καί ἀπαρνηθήκαμε μέ τήν ζωή μας, τήν ἐνυπόστατη ἐλ­πίδα πού εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰη­σοῦς Χριστός, ὁ Σωτήρας μας. Ὁ Χριστός εἶναι Ἐκεῖνος ὅμως πού δίδει τό πραγματικό νόημα, τήν ἀξία, τήν ὀμορφιά καί τό περιε­χόμενο στή ζωή καί στήν ὕπαρξή μας. Ἡ ἀκαταίσχυ­ντη ἐλπίδα, ἡ δύναμη καί τό φῶς πού ἀπορρέουν ἀπό τό μεγαλειῶδες γεγονός τῆς θείας Ἐνανθρωπή­σεως προσφέρουν στόν ἄνθρωπο τό οὐσιαστικό νόημα καί τό ὅραμα πού τοῦ εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά πορεύεται μέσα στό ἱστορικό γίγνεσθαι καί συνάμα νά τό συνδημιουργεῖ. Ἡ κρίση τῶν ἡμερῶν, ἀληθι­νή ἤ κατασκευασμένη, ἀποτέλεσμα ἀνθρωπίνων ἀστοχιῶν ἤ σκοτεινῶν σχεδιασμῶν, μπο­ρεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει εἴτε στόν περιορισμό τοῦ ὁρίζοντα
τῆς ζωῆς μας, μέσα ἀπό τήν υἱοθέτηση μιᾶς βολικῆς παθητικό­τητας καί ἡττοπάθειας, εἴτε πάλι στόν ἀγώνα γιά ἕνα λυτρωτικό ἄνοιγμα τῶν καρδιῶν μας πρός τόν Θεό καί μέσα ἀπό τήν θυσιαστική ἀ­γάπη καί πρός τόν συ­νάνθρωπό μας. «Ἕνας ἄν­θρω­­πος γεμᾶτος θεῖο ζῆλο μπορεῖ νά με­ταμορφώ­σει, μία ὁ­λόκληρη πόλη», λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάν­νης ὁ Χρυσόστομος. Αὐτή ἡ διαπίστωση δείχνει ἀκριβῶς καί τίς μεγάλες δυνα­τό­τητες γόνιμης προσφορᾶς πού κρύβει ὁ καθέ­νας μας μέσα του. Ὁ προσανατολι­σμός τῆς κοινωνίας μας πρός τό μέλλον μπορεῖ νά θεμελιωθεῖ μέ ἀσφά­λεια μόνο στό ἔδαφος τῆς πάντοτε ἐπίκαιρης χριστια­νικῆς πίστεως, πού θεραπεύει, φωτίζει, καινοποιεῖ καί μεταμορ­φώ­νει οὐσιωδῶς ἐκ τῶν ἔσω τόν ἄνθρωπο καί ἀκολούθως ὁλόκληρο τόν κόσμο.

          Αὐτός ἀξίζει νά εἶναι ὁ κατεξοχήν στόχος πού μπορεῖ ὁ καθένας μας, τώρα στήν ἀρ­χή τοῦ νέου χρόνου, νά θέσει ὡς προτε­ραιότητα ζωῆς, ἡ ἐκ νέου ἀνακάλυψη δηλαδή μέσα ἀπό τήν ἀληθινή μετάνοια τῆς δυναμι­κῆς καί τῆς ὀμορφιᾶς τῆς εἰς Χριστόν πίστεως. Ὀφείλουμε ὅλοι νά ἀγωνι­σθοῦμε, μέ συνέπεια καί ταπεινό φρόνημα, ὥστε νά γίνει ἡ ζωή μας, ἡ κοινω­νία μας, ἡ πατρίδα μας, ὁ κό­σμος ὁλόκλη­ρος θαλερό φυτώριο πίστε­ως, ἐλπίδος, ζωῆς καί ἀνθρωπιᾶς. Εὔχομαι καί προσεύχομαι ἐκτενῶς πρός τόν Σωτῆρα μας Χριστό, νά μᾶς φωτίσει νά ἀν­τιλη­φθοῦμε ἐγκαί­ρως τά κρί­σιμα μηνύματα τῶν και­ρῶν, ὥστε μέ τήν χάριν Του νά ἀντα­ποκριθοῦ­με ἐλπιδοφόρα καί μέ τήν δέουσα ἀποφασιστικότητα, ὡριμότητα καί εὐ­θύ­νη στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν, πού παγκοσμίως κυοφοροῦνται, ἔτσι ὥστε νά ἐπιτευχθοῦν ἡ πολυπόθητη ἀνάκαμψη καί ἡ ἀληθινή πρόο­δος. 

          Εἴθε ὁ φιλόστοργος Κύριος τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας, ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου Ἰησοῦς Χριστός, νά εὐλογήσει δαψιλῶς τό νέο ἔτος, ὥστε νά εἶναι χρόνος πραγματικῆς χαρᾶς, ὑγείας, προκοπῆς καί σωτηρίας. 

 

Χρόνια Πολλά, σωτήρια καί πεπληρωμένα

οὐρανίων χαρίτων καί εὐλογιῶν.

Εὐλογημένο καί αἴσιον τό Νέο Ἔτος 2012

Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων καί ἀγάπης πολλῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

  

δείτε περισσότερα »
Μητροπολίτης Σπάρτης:"και οι κρίνοντες κρίνονται"
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 29/12/2011

Ἐν Σπάρτῃ τῇ29ῃ Δεκεμβρίου 2011

Κύριον

Ἰωάννην Τέντεν

Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου

Λ. Ἀλεξάνδρας 121

11510 Ἀθήνας

Ἀξιότιμε κ. Εἰσαγγελεῦ τοῦ Ἀρείου Πάγου,

Ἐπιτρέψατέ μου, μέ τόν πρέποντα σεβασμό στή δικαιοσύνη τῆς Χώρας μας καί μέ ἐκτίμηση στό πρόσωπό σας, νά ἐκφράσω τόν προσωπικό μου πόνο καί νά σᾶς μεταφέρω τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Μητροπόλεώς μου τήν ἀγανάκτηση γιά τήν περιπέτεια τήν ὁποία βιώνει στήν τραγικότητά της ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης καί Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου π. Ἐφραίμ.

Πῶς εἶναι δυνατό νά φυλακίζεται ἕνας ἔντιμος κληρικός μέ μιά δραστηριότητα ἀξιοθαύμαστη, ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιά ἐγκληματικές ἐνέργειες ὄχι πού διέπραξε, ἀλλά πού πρόκειται νά διαπράξει;

Στέκει στή λογική ἕνα τέτοιο σκεπτικό; Πῶς εἶναι δυνατό νά ὑπάρχει ὑποψία φυγῆς ἀπό τή Χώρα μας ἑνός ἀνθρώπου πού μόλις πῆγε καί γύρισε ἀπό τή Ρωσία καί ἔδωσε ἐκεῖ τήν ὀρθόδοξη μαρτυρία του καί πρόβαλλε τό Ἅγιο Ὄρος καί τήν Ἑλλάδα μας; Ἐκτός ἄν αὐτό ἀποτελεῖ τήν αἰτία γιά τήν ὁποία φυλακίζεται.

Πῶς εἶναι δυνατό ἕναν ἄνθρωπο μέ πνευματικότητα, μέ ἦθος, μέ διάκριση καί μέ φιλομόναχα αἰσθήματα, ὁ ὁποῖος δημιούργησε μιά πολυμελῆ, ἀξιόλογη καί ἀξιοθαύμαστη Μοναχική Ἀδελφότητα σέ ἀποκαλυπτικούς καιρούς ἡ Δικαιοσύνη τῆς Χώρας μας νά τόν χαρακτηρίζει ἐπικίνδυνο καί ὕποπτο φυγῆς, νά τόν συλλαμβάνει στή Μονή του ὡς κακοῦργο καί νά τόν ὁδηγεῖ στόν Κορυδαλλό ὡς ἔνοχο ἐγκληματικῶν πράξεων;

Τί κρῖμα νά φυλακίζεται ὁ ἠθικός αὐτουργός καί μάλιστα γιά πράξεις πού δέν ἔκανε καί νά εἶναι ἐλεύθεροι οἱ φυσικοί αὐτουργοί, ἄν παραδεχθοῦμε ὅτι διεπράχθησαν ἀξιόποινες πράξεις σέ βάρος τοῦ Δημοσίου.

Κύριε Εἰσαγγελεῦ,

Ἀρνοῦμαι νά πιστεύσω αὐτό πού ἀκούγεται μετ΄ἐπιτάσεως, ὅτι ἡ σύλληψη τοῦ Ἡγουμένου ἔχει στόχο τήν Ἐκκλησία μας καί τό Ἅγιο Ὄρος.

Ζητῶ τήν κατανόησή σας γιά ὅσα σᾶς ἔγραψα, ὅμως, ἐάν ἐμεῖς σιωπήσουμε, «οἱ λίθοι κεκράξονται».

Θερμά σᾶς παρακαλῶ μαζί μέ ἕνα πλῆθος κληρικῶν καί λαϊκῶν νά ἐξετάσετε τό συγκεκριμένο θέμα μέ ἰδιαίτερη προσοχή καί νά ἀποδώσετε δικαιοσύνη σ΄ ἕναν ἤδη φυλακισμένο κληρικό καί μάλιστα στήν περίοδο τῶν Μεγάλων Ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατί καί «οἱ κρίνοντες κρίνονται».

  

δείτε περισσότερα »
Ι. Μ. Λαγκαδά: Υποδοχή Ιερού Λειψάνου (δεξιά χείρα) του Μεγάλου Βασιλείου
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 28/12/2011

Η πόλις του Λαγκαδά υπεδέχθη, μέσα σε κλίμα κατανύξεως, το λείψανο (δεξιά χείρα) του Μεγάλου Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας, το οποίο και φυλάσσεται εις το Συνοδικό Μέγαρο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης και o Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θερμών κ. Δημήτριος υπεδέχθησαν τη δεξιά χείρα του Αγίου, την οποία μετέφερε ο Γραμματεύς του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πλάτων Κρικρής, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Παρασκευής-Λαγκαδά.

Εν συνεχεία, το Άγιο Λείψανο, υπό τους ήχους της μπάντας του Δήμου Λαγκαδά συνοδεία των Τοπικών Αρχών, του κλήρου, του ευσεβούς λαού καθώς και αγήματος του Στρατού - το οποίον νωρίτερα, κατά την υποδοχή, απέδωσε τιμές - μετεφέρθη εις τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής, όπου ετελέσθη Δοξολογία και Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ιωάννης .

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ιωάννης εξέφρασε την βαθυτάτην ευγνωμοσύνην του και τις ευχαριστίες του προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο καθώς και προς την Ιερά Σύνοδο, που ευλόγησαν την μεταφορά της δεξιάς χειρός του Αγίου εις την Ιεράν μας Μητρόπολιν.

 

δείτε περισσότερα »
Επίσκεψη στα ιδρύματα της Σύρου από τον μητροπολίτη Δωρόθεο και τον επίσκοπο των Ρωμαιοκαθολικών
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 28/12/2011

Σήμερα Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Δωρόθεος Β' μαζί με τον Επίσκοπο των Ρωμαιοκαθολικών κ. Φραγκίσκο Παπαμανώλη επισκέφθηκαν τα Γηροκομεία του Αγίου Ιωάννου Ταλάντων, του Αγίου Παντελεήμονος καί της Ρκαθολικής Επισκοπής Σύρου καθώς και το Νοσοκομείο Σύρου, προς τους τροφίμους των οποίων ευχήθηκαν και διένειμαν δώρα και ευλογίες. Στο τέλος της επίσκεψης, μεταξύ άλλων, εδήλωσαν: 

δείτε περισσότερα »
Πρόσκληση από τον μητροπολίτη Άνθιμο στους μοναχικούς ανθρώπους
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 28/12/2011

Μοναδική ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να περάσουν με έναν διαφορετικό, πνευματικό τρόπο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, δίδει για πρώτη φορά φέτος, η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως. Έτσι, το βράδυ του Σαββάτου 31 Δεκεμβρίου 2011, θα τελεσθεί Αγρυπνία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου την ώρα που θα αλλάζει ο χρόνος.

«Σας προσκαλούμε και σας προτρέπουμε να προσέλθετε στον Άγιο Νικόλαο στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, στην πρώτη Θεία Λειτουργία, στην Ανατολή του Νέου Έτους, για να προσευχηθούμε όλοι στον Κύριο μας Ιησού Χριστό για να μας χαρίσει την ευλογία του την καινούργια χρονιά, που όλοι μας επιθυμούμε, ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι καλύτερη από την προηγούμενη» υπογραμμίζει ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, ο οποίος εξηγεί, ότι «κυρίως απευθυνόμαστε στα μοναχικά άτομα, ώστε κανείς να μη μείνει μόνος εκείνη τη βραδιά, αλλά όλοι μαζί να εορτάσουμε την Πρωτοχρονιά του 2012 στον Άγιο Νικόλαο». 

δείτε περισσότερα »
Ο αρχιεπίσκοπος σε σύσκεψη υπό τον Παπαδήμο για την κοινωνική αλληλεγγύη
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 28/12/2011

 Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, με θέμα «Δράσεις κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης» θα γίνει σήμερα στις 4 μ.μ. στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο αντι­πρό­εδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης, ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, ο υπουρ­γός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Σταυρόπουλος, ο υπουργός Επικρατείας & κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής και ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης.

δείτε περισσότερα »
Η Μπαρτσελόνα Μονοφατσίου στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 27/12/2011

Την παραμονή των Χριστουγέννων η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Αθλητικού Ομίλου Μπαρτσελόνα Μονοφατσίου, συνοδευόμενη από τους προπονητές και αντιπροσωπεία των παιδιών της ακαδημίας και των αθλητών της, επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο και αφού του τραγούδησαν όλοι μαζί τα κάλαντα, ζήτησαν την ευλογία του πριν την έναρξη της πρώτης αθλητικής δραστηριότητας της ομάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου και ώρα 2 μ.μ. στο γήπεδο Λιγορτύνου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, απευθυνόμενος στα παιδιά, στους προπονητές και στη διοίκηση ανέφερε ότι το ποδόσφαιρο το χαίρονται όλοι μικροί και μεγάλοι, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην πορεία της ποδοσφαιρικής Ακαδημίας και πρόσθεσε: «Απευθύνομαι παράλληλα και στους γονείς, τους συγχαίρω και χαιρόμαστε που στρέφετε τα παιδιά στον αθλητισμό». (Βήμα

δείτε περισσότερα »
Ι.Μ.Αλεξανδρουπόλεως: Ο έρανος απέδωσε 67.491 ευρώ
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 27/12/2011

Μια εβδομάδα διήρκησε ο έρανος αγάπης και  το ποσό που συγκεντρώθηκε έκανε υπερήφανους τους διοργανωτές. Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως ανακοινώνει ότι ο Έρανος της Αγάπης, ο οποίος διεξήχθη από 12-18 Δεκεμβρίου 2011, απέφερε το ποσό των 67.491 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο περσινός Έρανος Αγάπης απέδωσε 68.290 ευρώ.  Ο Έρανος της Αγάπης πραγματοποιείται κάθε χρόνο πριν τις εορτές των Χριστουγέννων από εθελοντές και εθελόντριες στα όρια των ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Προαπαιτείται έγκριση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,και βάσει νόμου αποδίδεται το 2% στο Λογαριασμό Α’ Κοινωνικών Βοηθειών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Εκ των ανωτέρω εσόδων ήδη 25.000 ευρώ διατέθηκαν για την αγορά τροφίμων τα οποία διανεμήθηκαν σε 450 οικογένειες, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους. Περίπου ανάλογο ποσό θα διανεμηθεί προ των εορτών του Πάσχα. 

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673