Εκκλησία της Ελλάδος

10η Λειτουργική Συνάντηση Νέων- Ιερό Προσκύνημα Μεγάλης Παναγιάς Χαλκιδικής
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 19/10/2012

«Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»

 

 «Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ἠμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων!»,ὁ λόγος αὐτός τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, περικλείει ὅλα ὅσα εἰπώθηκαν γύρω ἀπό τό θέμα «Ἡ Λειτουργία  μετά τή Θεία Λειτουργία», στήν Ι’ Λειτουργική Συνάντηση Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀδραμερίου στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικῆς.

Οἱ νέοι πού συμμετεῖχαν εἶχαν τή δυνατότητα νά βιώσουν τή Λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, συμμετέχοντας καθημερινά στόν Ὄρθρο, στή Θεία Λειτουργία, στόν Ἑσπερινό, στό Ἀπόδειπνο καί στούς Χαιρετισμούς. Παράλληλα ἔλαβαν μέρος στήν παρασκευή τοῦ προσφόρου, τῶν κολλύβων καί τοῦ κεριοῦ. Στίς εἰσηγήσεις ἀναπτύχθηκε σέ ἐπιμέρους θέματα τό θέμα τοῦ βιώματος τῆς Θείας Λειτουργίας καί πώς αὐτό ἐπιδρᾶ στή μαρτυρία τοῦ χριστιανοῦ μέσα στήν κοινωνία.

Οἱ νέοι εἶχαν τήν εὐκαιρία νά λειτουργηθοῦν στόν Ι.Ν. τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Ἀκυλίνας στό Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης καί νά προσκυνήσουν στό ἀναστηλωμένο σπίτι της. Ἐπισκέφθηκαν τό Βῆμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στή Ν. Ἀπολλωνία καί τό Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας στό Καλαμωτό Θεσσαλονίκης. Εἶχαν τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά προσκυνήσουν τά λείψανα τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνας καί τῆς Ἁγίας Κυράννας τά ὁποία μέ θαυμαστό τρόπο ἀποκαλύφθηκαν στήν Ὄσσα τοῦ Λαγκαδᾶ. Ἀπόλαυσαν δύο περιπάτους σέ ἐξωκκλήσια τοῦ χωριοῦ τῆς Μεγάλης Παναγίας.

Στή διάρκεια τῆς συνάντησης ἔγιναν οἱ ἑξῆς εἰσηγήσεις:

1η Εἰσήγηση:«Ἐν εἰρήνη προέλθωμεν. Ἡ προέκταση τοῦ βιώματος τῆς Θ. Λειτουργίας στήν καθημερινή ζωή» ἀπό τόν π. Ἀθανάσιο Γκίκα, Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

2η Εἰσήγηση: «Οἱ Λειτουργίες τοῦ Παπαδιαμάντη» ἀπό τόν κ. Παπαθανασίου Στέλιο, Ἐκπαιδευτικό.

3η Εἰσήγηση:«Τό κοινωνικό μήνυμα τῆς Θείας Λειτουργίας» ἀπό τόν π. Νικόλαο Λουδοβίκο, Καθηγητή Ἀνωτάτης Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης.

4η Εἰσήγηση:«Τά πρό καί τά μετά τή Θεία Λειτουργία» ἀπό τόν π. Κωνσταντῖνο Πλευράκη, Ἱεροκήρυκα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ.

 

 

 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

 

Μετά ἀπό τίς εἰσηγήσεις καί τίς συζητήσεις πού ἔγιναν γιά τά συγκεκριμένα θέματα βγῆκαν τά ἑξῆς πορίσματα:

Ὁ Χριστός δίδαξε ἔμπρακτα τή διακονία τοῦ ἀδελφοῦ πρίν παραδώσει τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας στό Μυστικό Δεῖπνο μέ τό νά πλύνει τά πόδια τῶν μαθητῶν Του. Ὁ Μυστικός Δεῖπνος καί τό πλύσιμο τῶν ποδιῶν τῶν μαθητῶν ἐγκαινιάζει τή σχέση μεταξύ λατρείας καί διακονίας. Ἐκεῖ τους προτρέπει νά εἶναι διάκονοι τῶν ἄλλων.

Αὐτό πραγματοποιήθηκε μέ συγκεκριμένο τρόπο στήν ἐκκλησιαστική κοινότητα τῶν Ἱεροσολύμων μέ τή σύνδεση «τῆς κλάσης τοῦ ἄρτου» μέ τήν διακονία τῆς ἀγάπης καί τήν κοινωνική δικαιοσύνη. Ἡ διακονία τῶν τραπεζῶν ἦταν ἐνσωματωμένο μέρος τῆς Λειτουργίας, μαζί μέ τήν προσευχή καί τό κήρυγμα.

Ὁ χριστιανός μέ τό βάπτισμά του ἐνδύεται τό Χριστό, φωτίζεται καί καλεῖται νά λάμψει μέ τά καλά ἔργα τοῦ «ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων».

Ὁ ἄρτος τῆς Εὐχαριστίας καθώς μοιράζεται μεταξύ τῶν χριστιανῶν τούς καθιστά ἱκανούς νά τόν προσφέρουν μέ τή σειρά τους στό κόσμο. Σέ κάθε Θεία Λειτουργία ὁ χριστιανός ἑνώνεται μέ τόν Χριστό καί Τόν προσφέρει σ’ ὅλο τόν κόσμο. Ἀκτινοβολεῖ τό φῶς πού παίρνει ἀπό τήν Θεία Λειτουργία καί τό μεταλαμπαδεύει στούς ἀνθρώπους μέ σκοπό τήν ἕνωση ὅλων στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἐάν εἶναι φορέας τοῦ Χριστοῦ, θά φέγγει καί οἱ ἄλλοι θά τόν βλέπουν σταυρωμένο καί ἀναστημένο. Ὁ χριστιανός πού γνώρισε τό μυστήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ἀντανακλᾶ αὐτή τήν ἀγάπη στούς συνανθρώπους του.

Ὅταν ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ εἶναι μία ἀδιάκοπη Θεία Λειτουργία, μία ἀδιάκοπη εὐχαριστιακή ἀναφορά στό Θεό μέσω τῆς διακονίας τοῦ ἀδελφοῦ, τότε καί ἡ συμμετοχή του στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας θά εἶναι πιό τέλεια.

Γιά τό χριστιανό ἡ λατρεία καί ἡ διακονία τοῦ πλησίον εἶναι ἡ διπλή κίνηση τῆς ἀναπνοῆς, ὡς εἰσπνοῆς καί ἐκπνοῆς. Εἰσπνέει ζωή μέ τή Λειτουργία καί ἐκπνέει μέ τήν διακονία τοῦ ἀδελφοῦ. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει μία δυναμική ἐκπνοή στή διακονία τοῦ συνανθρώπου, χωρίς δυναμική εἰσπνοή στή Λειτουργία καί ἀντίστροφα.

Ἡ Θεία Λειτουργία προσφέρεται ὑπέρ τῆς Οἰκουμένης. Ἔτσι καταργεῖται κάθε ἀπόσταση καί πλέον ὅλη ἡ Οἰκουμένη μετέχει στή Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. Σέ κάθε Θεία Λειτουργία συμμετέχουν ὅλοι οἱ χριστιανοί, εἴτε βρίσκονται στό Ναό, εἴτε διακονοῦν, εἴτε ὁδοιποροῦν, εἴτε νοσοῦν. Οἱ χριστιανοί βιώνοντας τήν ἀγάπη, τήν εἰρήνη, τήν ἑνότητα τῶν προσώπων ἐντός της Θείας Λειτουργίας, γίνονται φορεῖς καί μεταλαμπαδευτές αὐτοῦ του βιώματος στό κοινωνικό σύνολο, διαμορφώνοντας ὑγιεῖς κοινωνίες προσώπων.

Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι μέσον ἁγιασμοῦ καί μεταμόρφωσης τῆς ζωῆς καί τοῦ κόσμου, πού θέτει τήν Ἐκκλησία στό κέντρο τῆς ἱστορίας, ὡς μία καινή κτίση τῆς ὁποίας τά μέλη δημιουργοῦν ἕνα νέο τρόπο ζωῆς. Ἡ ἠθική δέν αὐτονομεῖται, ἀλλά ἀπό τή δημιουργία τοῦ νέου τρόπου ζωῆς καί τήν κοινωνία μέσα στήν Ἐκκλησία ἀπορρέει ἡ ὑποχρέωση ἑνός ἀντίστοιχου τρόπου ζωῆς στό κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι κάτι διαφορετικό ἀπό τήν ἠθική, ἡ θεωρία ἀπό τήν πράξη, ἡ λατρεία ἀπό τήν κοινωνική δράση. Ἡ ἀληθινή εὐχαριστιακή κοινότητα μπορεῖ νά ἀλλάξει τόν κόσμο.

Δέν πρέπει νά ἀπομονωθεῖ ἡ Λειτουργία ἀπό τό κόσμο, ὡς μέσον του ἁγιασμοῦ τῆς ζωῆς καί τοῦ κόσμου. Δέν πρέπει νά γίνει ἡ Λειτουργία ἕνα κέντρο χωρίς περιφέρεια, μία καρδιά πού δέν αἱματώνει τή κοινωνία, μία φωτιά πού δέν καίει, δέν καθαρίζει ,δέν μεταβάλλει.  Ἡ πρός Διόγνητον Ἐπιστολή μᾶς τονίζει, ὅτι ἡ λατρεία καί ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι ἕνας ξερός τύπος καί ἁπλή τελετουργία, τυπική καί ἀνούσια θρησκευτικότητα, ἀλλά ἐκδηλώνεται μέ συγκεκριμένες πράξεις καί τήν ἀγάπη πρός ὅλους τους ἀνθρώπους.

Κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, ὑπάρχει «τό μυστήριο τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ Χριστοῦ» στή Θεία Λειτουργία, καί τό «μυστήριο τοῦ ἀδελφοῦ» μέσα στήν κοινωνία. Καί στά δύο αὐτά θυσιαστήρια θά πρέπει νά ἐναποθέτει ὁ χριστιανός τήν προσφορά του. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος τόνισε τόν ἄρρηκτο δεσμό ἀνάμεσα στήν πίστη καί τή λατρεία, τή ζωή καί τή διακονία. Ὁ περιορισμός στήν Λειτουργία μόνο, εἶναι ἀπουσία ἀπό τήν κοινωνία, εἶναι ἄρνηση τῆς ἀποστολῆς καί τῆς μαρτυρίας της. Ἄρνηση τῆς πρόγευσης τῆς Ἐκκλησίας ὡς Βασιλείας Θεοῦ.

Ὁ χριστιανός πρέπει νά εἶναι πάντοτε ἕτοιμος νά λάβει μέρος στή Θεία Λειτουργία καί νά κοινωνήσει τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Κέντρο τῆς ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ θά πρέπει νά εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία, ἔτσι ὥστε νά βρίσκεται σέ συνεχῆ μετάνοια καί νίψη, μέ σκοπό τήν προετοιμασία γιά τήν ἑπόμενη Θεία Λειτουργία καί τήν διατήρηση τῆς δωρεᾶς πού ἔλαβε ἀπό τήν προηγούμενη. Ἔτσι ἡ συχνή συμμετοχή μας στή Θεία Κοινωνία μᾶς βοηθᾶ νά λειτουργοῦμε συνειδητά ἐντός τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, πρίν καί μετά τή Θεία Λειτουργία. Δέν μπορεῖ κανείς νά προσφέρει συνειδητά στόν ἀδελφό ἄν δέν λειτουργεῖται ἐν μετανοία. Ἡ ἐμμονή στούς τύπους καί ἡ ἄγνοια τῆς οὐσίας τῆς πίστεώς μας ὁδηγεῖ σέ μία ἀπρόσφορη ψυχαναγκαστική θρησκοληψία. Ἄν κανείς δέν νιώσει τήν ἁμαρτωλότητά του δέν μπορεῖ νά βιώσει τή Θεία Λειτουργία καί νά διαποτιστεῖ ὁλόκληρη ἡ ζωή του ἀπ’ αὐτό τό βίωμα.

Ἡ συνειδητή συμμετοχή στή Θεία Λειτουργία ὁδηγεῖ σέ μία λειτουργική χρήση τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, σέ ἕνα μετασχηματισμό τῆς ἀνθρώπινης κοινωνικότητος σέ ἀληθινή κοινωνία, τοῦ καταναλωτισμοῦ σέ μία ἀσκητική στάση ἀπέναντι στή δημιουργία, σέ μία ἀποκατάσταση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.

Ἡ βοήθειά μας καί ἡ ἀγάπη μας στό συνάνθρωπο εἶναι ἡ βοήθειά μας καί ἡ ἀγάπη μας στό Χριστό. Ὁ Χριστός εἶναι παρών στό πρόσωπο τῶν φτωχῶν. Ἡ ἐλεημοσύνη θά πρέπει νά ἔχει χριστοκεντρικό χαρακτήρα. Οἱ φτωχοί εἶναι θυσιαστήριο. Ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλεημοσύνη θά πρέπει νά εἶναι προσωπική. Σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου, θά πρέπει «νά κλαῖμε μ’ αὐτούς πού κλαῖνε καί νά χαιρόμαστε μ’ αὐτούς πού χαίρονται». «Ὅταν πάσχει ἕνα μέλος τοῦ σώματος, πονᾶ ὅλο τό σῶμα καί ὅταν δοξάζεται ἕνα μέλος τοῦ σώματος, δοξάζεται ὅλο τό σῶμα». 

δείτε περισσότερα »
40θήμερο μνημόσυνο μακαριστού μητροπολίτη Ιερισσού
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 19/10/2012

40θήμερο μνημόσυνο μακαριστού μητροπολίτη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρού Νικοδήμου 

δείτε περισσότερα »
Ιερώνυμος:"Δεν θα μας συγχωρήσουν όσοι πεινάνε"
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 19/10/2012

(φωτο ethnos.gr) «Δε θα μας συγχωρήσουν όσοι πεινάνε, αν δε συνεργαστούμε για να τους βοηθήσουμε», τόνισε χθες από το δημαρχείο της Έδεσσας, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, κατά την τελετή ανακήρυξης του σε επίτιμο δημότη της πόλης.

Ο αρχιεπίσκοπος επεσήμανε ότι η Εκκλησία και οι τοπικές αρχές έχουν μια πορεία κοινή, "να σταθούν στον άνθρωπο" και πρόσθεσε:

"Είμαστε σε μια εποχή συνεργασιών και η Εκκλησία είναι έτοιμη να προσφέρει σε οποιονδήποτε τη βοήθειά της". 

δείτε περισσότερα »
Ο μητροπολίτης Τριφυλίας Χρυσόστομος στην Ι.Μ.Φθιώτιδος
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 18/10/2012

Με κάθε λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάσθηκε και φέτος η μνήμη του αγίου, ενδόξου, Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, του πολιούχου και ελευθερωτού της Λαμίας.

Την φετινή εορτή ετίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομος, ο οποίος κατόπιν προσκλήσεως του Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου ήρθε να συνεορτάσει μαζί μας την μεγάλη διπλή πα­νή­γυ­ρη.

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου το απόγευμα στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυλλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου,  

δείτε περισσότερα »
Παλαιοχριστιανική Θεία Λειτουργία
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 18/10/2012

(αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης-Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου-Αγ.Φωτεινής Υμηττού) 

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 θα τελέσουμε στον Ιερό Ναό μας την αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του πρώτου επισκόπου των Ιεροσολύμων. Η Παλαιοχριστιανική αυτή Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί έξωθεν του Ιερού Βήματος, στη μέση του σολέα του Ιερού Ναού, όπως ετελείτο τους πρώτους Χριστιανικούς αιώνες, για να μπορούν να δουν τα τελούμενα οι πιστοί και να συμμετέχουν συμπροσευχόμενοι και κοινωνούντες το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου στο τελεσιουργούμενο μυστήριο των μυστηρίων, την Θεία Ευχαριστία. 

δείτε περισσότερα »
Εκδημία Ιωάννη Αντωνοπούλου εφημερίου Ι.Ν. Αγ.Στυλιανού Γκύζη
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 18/10/2012

Ο π. Ιωάννης Αντωνόπουλος γεννήθηκε στους Καμμενιανούς Καλαβρύτων το 1915. Αφού περάτωσε μέσα από κόπους και στερήσεις, τις πρώτες σπουδές του, ως την Α΄ Τάξη Γυμνασίου στην περιοχή Καλαβρύτων, μετέβη στην Πάτρα, όπου φοίτησε στην Εμπορική Σχολή. Εκεί και θα γνωρίσει τον γέροντα π. Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, γεγονός καθοριστικό για την μετέπειτα ζωή του. Στην συνέχεια, μεταβαίνει στην Αθήνα, όπου παρουσιάζεται στον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, και εργάζεται στον καθεδρικό Ι. Ναό, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εν τω μεταξύ, ξεσπά ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, και υπηρετεί την πατρίδα, ως μάχιμος στρατιώτης, στο Αλβανικό μέτωπο.

Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος τον διορίζει νεωκόρο στον ιστορικό Ι. Ναό του Αγ. Βασιλείου Μετσόβου. Στην ευλογημένη αυτή ενορία διακονεί στην συνέχεια ως ιεροκήρυκας και ως κατηχητής. Στο ίδιο περιβάλλον θα γνωρίσει την μετέπειτα πρεσβυτέρα του, Ελένη Αβραάμ Τυπάλδου. Καρπός του ευλογημένου γάμου τους είναι και τα τρία τέκνα τους, στα οποία μετέδωσαν την βαθιά πίστη και το γνήσιο ορθόδοξο ήθος τους.
Το 1944 ορκίζεται πτυχιούχος της Θεολογίας και εν συνεχεία εργάζεται ως καθηγητής. Το 1948 διορίζεται στο Κολέγιο Αθηνών, στο Ψυχικό, όντας παράλληλα πνευματικός του ιδρύματος. Η πνευματική του προσφορά ζει μέχρι και σήμερα στη μνήμη των μαθητών του, οι οποίοι τον τιμούν με ποικίλες εκδηλώσεις.
Ο πόθος του, όμως, για την ιερωσύνη δεν αργεί να εκπληρωθεί από τον Θεό και το 1950, ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος τον χειροτονεί διάκονο και εν συνεχεία πρεσβύτερο, τοποθετώντας τον στη νεοσύστατη και δυναμική ενορία του αγίου Στυλιανού στο Γκύζη. Η ποιμαντική του μέθοδος διακρίνεται εκ πρώτης όψεως για την συστηματοποίηση και την άρτια οργάνωσή της. Αλλά το σημαντικότερο βασίζεται στην ανιδιοτελή αγάπη μεταξύ κλήρου και λαού, μια σχέση αμφίδρομη, στηριζόμενη στο πνεύμα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.
Σήμερα, που ο τιμώμενος συμπληρώνει 55 χρόνια παρουσίας στον Άγιο Στυλιανό, κυριολεκτικά κοσμεί την τοπική περιοχή η ζωντανή και ενεργή προσφορά του, την οποία κάθε ενορίτης- μέλος βεβαιώνει και αναγνωρίζει στο εκκλησιαστικό πρόσωπό του. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια ποιμαντικής διακονίας πέντε κεντρικά σημεία μπορούν να συνοψίσουν το έργο του π. Ιωάννου ως εφημερίου:
-Η ολοκλήρωση της ανοικοδόμησης και περάτωσης των κτηριακών εργασιών του Ι. Ναού.
-Η ανέγερση ενός σύγχρονου Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου με ποικίλες ποιμαντικές, φιλανθρωπικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
-Η δημιουργία χριστιανικής βιβλιοθήκης προς χρήση κάθε ενδιαφερομένου.
-Η συμβολή του στην ίδρυση της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, της οποίας και αποτελεί ιδρυτικό μέλος.
-Η αξιόλογη συγγραφική του δραστηριότητα. (Στο βιβλίο «Για μια καλά οργανωμένη ενοριακή εργασία», που εξέδωσε το έτος 2002, περιγράφει το ποιμαντικό πρόγραμμα που ακολούθησε στην ενορία του, κατά την διάρκεια της πολυετούς διακονίας του.)
Για όλα τα παραπάνω η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, αποφάσισε να τιμήσει τον Αιδ. Πρωτ. Ιωάννη Αντωνόπουλο με το Χρυσό Σταυρό του Απ. Παύλου, ερχόμενη να επισφραγίσει με τη ζωή και το έργο ενός τιμίου εργάτη του αμπελώνος, ενός φάρου στη μοναδική οδό της σωτηρίας, που εκφράζεται στη μυστηριακή και πνευματική ζωή της
Εκκλησίας.

 

πρεσβ. Αντώνιος Μπεζαΐτης
Γραμματέας Γραφείου Νεότητος
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

  

δείτε περισσότερα »
Εβδομάδα Αγίου Δημητρίου 2012 στον Πειραιά
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 18/10/2012

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, διοργανώνει σειρά λατρευτικών εκδηλώσεων από το Σάββατο 20 Οκτωβρίου μέχρι την Κυριακή 4 Νοεμβρίου με Ακολουθίες και ομιλίες.

Το Σάββατο ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ θα υπδεχθεί την Τιμία Κάρα του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, προστάτου των καρκινοπαθών,η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον ιερό ναό. 

δείτε περισσότερα »
Ἔναρξη μαθημάτων τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 18/10/2012

Σέ μιά ἐ­πο­χή ἔν­το­νων θρη­σκευ­τι­κῶν ἀ­να­ζη­τή­σε­ων, κοι­νω­νι­κῶν ζυ­μώ­σε­ων καί ἰ­δε­ο­λο­γι­κῶν ἀμ­φι­σβη­τή­σε­ων, ἡ Ἀ­πο­στο­λι­κή Δι­α­κο­νί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, ὡς ἕ­νας ἀ­πό τούς κυ­ρι­ώ­τε­ρους ἐκ­φρα­στές τοῦ ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κοῦ καί κα­τη­χη­τι­κοῦ ἔρ­γου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας λει­τουρ­γεῖ ἀ­πό τό 1960 τό  Φρον­τι­στή­ριο Ὑ­πο­ψη­φί­ων Κα­τη­χη­τῶν. Μέ­σα στό πέ­ρα­σμα τοῦ χρό­νου μέ τό εἰ­δι­κά κα­τηρ­τι­σμέ­νο πρό­γραμ­μα μα­θη­μά­των καί ἐκ­παι­δευ­τι­κῶν εὐ­και­ρι­ῶν, προ­σφέ­ρει στο­ύς νέ­ους, πού ἐ­πι­θυ­μοῦν νά δι­α­κο­νή­σουν τό Κα­τη­χη­τι­κό Ἔρ­γο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, τήν εὐ­και­ρί­α νά κα­ταρ­τι­σθοῦν θε­ω­ρη­τι­κά καί πρα­κτι­κά. Μέ­σα στό πλα­ί­σιο αὐ­τό, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τό Σάβ­βα­το 13 Ὀ­κτω­βρί­ου 2012 ἡ ἔ­ναρ­ξη τῶν μα­θη­μά­των τοῦ Φρον­τι­στη­ρί­ου Κα­τη­χή­σε­ως μέ τήν τέ­λε­ση τοῦ Ἁ­για­σμοῦ στό Πνευ­μα­τι­κό Kέν­τρο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Αγ. Ἰ­ω­άν­νου Λε­ω­φό­ρου Βου­λι­αγ­μέ­νης,  

δείτε περισσότερα »
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τό Βατικανόν
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/10/2012

Φωτογραφίες από τη L'Osservatore Romano 


 

Ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Βενεδίκτου  ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη τήν 10ην Ὀκτωβρίου 2012 εἰς Ρώμην προκειμένου νά συμμετάσχῃ εἰς τόν ἑορτασμόν τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου (11 Ὀκτωβρίου 1962) ἐπί τοῦ μακαριστοῦ Πάπα Ἰωάννου ΚΓ΄. Συνοδοί τοῦ Πατριάρχου κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἦσαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ μετά τοῦ Ἀρχικλητῆρος Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ. 

Τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ Fiumicino Παπική Ἀντιπροσωπεία ἥτις καί συνώδευσεν Αὐτόν εἰς τό κατάλυμά Του ἐν τῷ ἐν τῷ Βατικανῷ "Οἴκῳ τῆς Ἁγίας Μάρθας". 

Τό ἑσπέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης καί οἱ συνοδοί Αὐτῆς παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ ἐν Ἰταλίᾳ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Καμπάνη. 

 

 

Τήν ἑπομένην, Πέμπτην, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ παρέστησαν εἰς τήν λειτουργίαν τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ἐπί τῆς Πλατείας τοῦ Ἁγίου Πέτρου ἡ Α. Ἁγιότης, ἥτις ἐν ἀρχῇ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς ἀπηύθυνεν ἰδιαίτερον χαιρετισμόν καί εὐχαριστίας εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας διά τήν τιμητικήν παρουσίαν αὐτῶν εἰς τό ἑορταστικόν αὐτό γεγονός τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τό τέλος τῆς λειτουργίας κατά τό πρόγραμμα ὁ Πατριάρχης ἐξεφώνησεν ἰταλιστί τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ἀναφερθείς εἰς τήν Β΄ Βατικανήν Σύνοδον καί τάς μεταρρυθμίσεις αὐτῆς, ἰδιαιτέρως εἰς τόν χῶρον τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως. 

 

Σημειωτέον, ὅτιεἰςτήνθείανλειτουργίανταύτηνμετέσχονὡςσυλλειτουργοίτοῦΠάπαἤπαρέστησανἐνσυμπροσευχῇτάμέλητῆςΣυνόδουτῶνἐπισκόπωντῆςΡΚαθολικῆςἘκκλησίας, ἡὁποίασυνεδριάζειτάςἡμέραςαὐτάς(ἐπίτρεῖςἑβδομάδας) ἐνΡώμῃκαίεἰςτήνὁποίαντόΟἰκουμενικόνΠατριαρχεῖονἐκπροσωπεῖὁΣεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων. 

Τήν μεσημβρίαν ὁ Παναγιώτατος καί οἱ συνοδοί Του προσκληθέντες παρεκάθησαν εἰς γεῦμα, τό ὁποῖον παρέθεσε πρός τιμήν των ὁ παρά τῷ Βατικανῷ Πρέσβυς τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Kenan Gürsoy. Καί ἐνταῦθα, ὡς καί ἐν τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τῶν ἀμφιτρυόνων καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. 

Τό ἑσπέρας ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου ἐπί τῆς προωθήσεως τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, παρέθεσεν ἔν τινι Ἑστιατορίῳ τῆς Ρώμης ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Α. Χάριτος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας Δρος Rowan Williams καί τῶν συνοδῶν αὐτῶν.

  

δείτε περισσότερα »
Εγκαίνια Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στις Αφίδνες
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/10/2012

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου θα γίνουν από τον Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αφιδνών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού την παραμονή Σάββατο 20 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 μ.μ. θα γίνει στην πλατεία του χωριού, η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων από τον Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλο και θα ακολουθήσει ο Εσπερινός των εγκαινίων.

Την Κυριακή από τις6:45 π.μ. θα εκκινήσει ο Όρθρος με την Ακολουθία των Εγκαινίων και θα ακολουθήσει Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του  

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673