Εκκλησία της Ελλάδος

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα μητροπολίτη Μαντινείας
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 20/12/2012

Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά,

Εορτάζομε τα Χριστούγεννα και η μεγάλη αυτή Εορτή οδηγεί τη ψυχή και τη καρδιά μας στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ, όπου βλέπομεν τον αόρατον Θεόν οραθέντα ως βρέφος «κείμενον εν τη φάτνη» και αισθανόμεθα χαράν μεγάλην γιατί «επεσκέψατο ημάς εξ ύψους ο Σωτήρ ημών».

Αυτήν, λοιπόν, την μεγάλην ημέραν και χαρμόσυνον Εορτήν των Χριστουγέννων επικοινωνώ μαζί σας και εν αγάπη εύχομαι να ζήσωμε το Μυστήριον της Ενανθρωπήσεως του Θεού και να συμμετάσχωμε στη χαρά του ουρανού, ψάλλοντες τον ύμνον των Αγγέλων, «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία».

 

Ευλογημένα Χριστούγεννα και έτη πολλά.

Διάπυρος προς Κύριον ευχέτης πάντων υμών

 

† Ο Μαντινείας και Κυνουρίας Aλ ε ξ α ν δ ρ ο ς 

δείτε περισσότερα »
7 προτάσεις του Μητροπολίτη Φθιώτιδος υπέρ των αδυνάμων
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 20/12/2012

(Ι.Μ.Φθιώτιδος) -Το 32ο Ιερατικό της Συνέδριο πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στο ισόγειο του ανεγειρομένου περικαλλούς Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και των Αγίων της Μικρασιατικής καταστροφής στην Νέα Μαγνησία Λαμίας.

 Στο Συνέδριο συμμετείχαν 200 εφημέριοι, οι Ηγούμενοι και Ιερομόναχοι των Μονών, 20 συνταξιούχοι εφημέριοι, υποψήφιοι  ιερείς, οι μαθητές του Εκκλησιαστικού Λυκείου και ο Σχολικός Σύμβουλος των Θεολόγων κ. Δημήτριος Φύκας.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με πανηγυρικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου και με την  

δείτε περισσότερα »
Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 20/12/2012

«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε».  «Ἰδών ὁ Κτίστης ὀλλύμενον, τόν ἄνθρωπον χερσίν, ὅν ἐποίησε, κλίνας οὐρανούς κατέρχεται»!

Ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστός γεννᾶται, - χαρά στόν κόσμο» τραγουδᾶ τέτοιες μέρες, ἐδῶ καί αἰῶνες ὁ λαός μας, ἀκόμα καί σέ περιόδους θλιβερές καί δύσκολες στό διάβα τῆς Ἱστορίας.

«Χριστός γεννᾶται», καί λάμπει πάλι τό φῶς πού προσανατολίζει τά βήματά μας γιά νά συναντήσουμε τήν ἐλπίδα καί νά ἀποκτήσουν οἱ προσδοκίες μας ὑπόσταση, νόημα καί σκοπό.

«Χριστός γεννᾶται» σημαίνει πώς ἄμεσα καί ψηλαφητά γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος καί βαδίζει τόν δρόμο τῆς ταπεινώσεως καί τῆς θυσίας, γιά νά βρεῖ ὁ ἄνθρωπος τήν ἀφετηρία μίας νέας ζωῆς. Γιά νά βρεῖ ὁ καθένας τόν τρόπο, τό δικαίωμα καί τή δυνατότητα νά ἀλλάξει τόν ἑαυτό του καί τόν κόσμο γύρω του. Ὁ δρόμος πού ἀνοίγει μπροστά μας ὁ Χριστός εἶναι ὁδός σωτηρίας, ἐλπίδας καί θετικῆς προσδοκίας. Καί, συνάμα, πρόσκληση ἐνεργοποιήσεως τῶν συνειδήσεων γιά νά γίνουν ἡ ζωή μας, ὁ κόσμος καί τό αὔριο καλύτερα καί φωτεινότερα.

Ἡ πατρίδα μας βιώνει κρίσιμες καί ὀδυνηρές στιγμές ἀγωνίας καί ἀβεβαιότητας γιά τόν ἐπιούσιο τοῦ λαοῦ της καί γιά τό αὔριο. Οἱ ὧρες πού ζοῦμε εἶναι ὧρες δοκιμασίας τῆς πίστης, τῶν χριστιανικῶν μας ἀξιῶν καί αἰσθημάτων, ἀλλά καί τῆς μέχρι τώρα βιοτῆς μας.

Καλούμαστε ὅλοι, ὁ καθένας μέ τίς γνώσεις, τίς ἱκανότητες καί τά χαρίσματά του, νά συμβάλουμε στή σωτηρία τοῦ τόπου μας καί νά σταθοῦμε στό πλευρό τοῦ δοκιμαζόμενου συνανθρώπου μας στή γειτονιά, στόν τόπο ἐργασίας του ἤ στόν δρόμο. Καί πρώτιστα καλούμαστε νά στηρίξουμε ἐκεῖνον πού δέν ἔχει ἐργασία καί στέγη. Ἐκεῖνον πού χρειάζεται ζεστασιά καί φαγητό. Σήμερα, ὅσο ποτέ στό πρόσφατο παρελθόν, εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νά συνεχίσουμε νά δείχνουμε γενναιοφροσύνη, ἀλληλεγγύη καί ἐθελοντική προσφορά. Ἤδη, μέ τίς φιλότιμες προσπάθειες ὅλων μας, ἡ ἀλληλεγγύη καί ἡ ἀλληλοϋποστήριξη παίρνουν σάρκα καί ὀστά μέ ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα, ἀναβιώνοντας τό πρωτοχριστιανικό βίωμα τῆς κοινωνίας τῆς ἀγάπης. Εἶναι καιρός νά ξαναανακαλύψουμε τήν Ἐκκλησία ὡς κοινωνία προσώπων πού ζοῦν μέ τήν ἀγάπη ὡς τρόπο ζωῆς.  


«Χριστός γεννᾶται» ἀνάμεσά μας. Σέ ἕναν κόσμο πού μοιάζει νά καταρρέει καί ἀναζητᾶ ἕνα φῶς, ὅπως τοῦ ἀστέρα τῆς Βηθλεέμ, γιά νά τοῦ δείξει πῶς νά κάμει νέα ἀρχή καί πρός τά ποῦ νά πορευτεῖ. Ὁ λαός μας γνωρίζει νά ἐπιβιώνει σέ δύσκολους καιρούς καί ἔχει τήν ἱκανότητα νά ἀξιοποιεῖ τίς δυνατότητές του καί τόν πλοῦτο πού κρύβουν ἡ εὐλογημένη μας γῆ καί θάλασσα. Γνωρίζει νά συνθέτει καί νά γονιμοποιεῖ ἀποτελεσματικά τόν κόπο τῶν ἐργαζομένων, τή σοφία τῶν λογίων καί τή γνώση τῶν ἀνωτάτων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων καί ἐρευνητικῶν κέντρων μέ τρόπο ἐναρμόνιο καί καρποφόρο. Ἀρκεῖ νά ὑποστηριχτεῖ στόν ἀγώνα του καί νά ἔχει ὅραμα καί ἐλπίδα.

Καί αὐτό τό γνωρίζει καλά ἡ Ἐκκλησία μας. Γι αὐτό στήριξε καί θά στηρίζει πνευματικά καί ἔμπρακτα τήν προσπάθεια τοῦ λαοῦ μας γιά μιά νέα ἀρχή καί θά σταθεῖ ἀρωγός  ὅπου μπορεῖ νά ἐνισχύσει τόν λαό μας. Εἶναι καιρός νά ἀρθοῦν τά ἐμπόδια, ὥστε αὐτή ἡ λίγη περιουσία πού ἀπέμεινε στήν Ἐκκλησία νά τῆς ἐπιτραπεῖ νά τήν ἀξιοποιήσει πρός ὄφελος τοῦ λαοῦ μας. Καί ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐργαστεῖ στήν ἑλληνική γῆ, συμβάλλοντας στή διατροφική ἐπάρκεια τῆς χώρας καί στήν ἀνάπτυξη σύγχρονων ἐξαγώγιμων προϊόντων καλλιέργειας καί βοσκῆς, ἄς γνωρίζει ὅτι, ὅση λίγη γῆ ἀνήκει ἀκόμα στήν Ἐκκλησία, θά εἶναι στή διάθεσή του.  

«Χριστός γεννᾶται» καί τό νόημα τῶν Χριστουγέννων μᾶς δίνει τό δικαίωμα νά παρακαλέσουμε τό Ἑλληνικό κράτος νά σκύψει πάνω ἀπό τούς συνανθρώπους μας καί σέ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες πού διέρχεται ὁ τόπος νά ἀφήσουμε πίσω πολιτικές ἐπιλογές πού στηρίζουν τούς λίγους σέ βάρος τῶν πολλῶν. Μᾶς δίνει, ἐπίσης, τό δικαίωμα νά καλέσουμε ὅσους διαθέτουν πλοῦτο νά τόν θέσουν στήν ὑπηρεσία τῶν συνανθρώπων μας. Χρειάζεται ἐπειγόντως νά δείξουμε ὅλοι ἀλληλεγγύη, ἀνθρωπιά, ἀγάπη καί εὐαισθησία καί εἶναι ζωτικῆς σημασίας νά στηριχθοῦν μέ κάθε τρόπο ἡ περίθαλψη, ἡ μόρφωση καί ἡ ἐπιβίωση τῶν Ἑλλήνων.

Τό λοιπόν, «δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός» καί ἄς γίνουν τά φετινά Χριστούγεννα ἀφετηρία μίας νέας ἀρχῆς καί μίας πορείας ἀνοδικῆς γιά τόν τόπο μας καί γιά τόν καθένα προσωπικά. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι «μέθ’  ἡμῶν ὁ Θεός» καί παλαιότερα καί τώρα καί πάντοτε.
Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

δείτε περισσότερα »
"2012-Το τέλος του κόσμου"
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 20/12/2012

(π.Νικόδημος Σιδέρης) Ομιλία (βίντεο) του Οσιολογιωτάτου Ιερομονάχου π. Παρθενίου Οικονόμου, Εφημερίου του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καισαριανής μέ θέμα: "2012-Το τέλος του κόσμου. Προφητείες για τό τέλος του κόσμου". που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18/12/2012 στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος Βύρωνος, στα πλαίσια Λειτουργίας του Σεμιναρίου Οριοθετήσεως Ορθοδόξου Πίστεως της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής Βύρωνος και Υμηττού. 

δείτε περισσότερα »
Ι.Μ.Σερρών: Αυξημένο το ποσό του Εράνου της Αγάπης
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 20/12/2012

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος, τό Σάβ­βατο 15, τήν Κυριακή 16 καί τήν Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου ἀπό τήν Ἱερά Μητρό­πολή μας ὁ Ἔρανος Ἀγάπης. Συνολικῶς, κατά τόν ἐφετεινό Ἔρα­νο τῆς Ἀγά­πης συγκεντρώθηκε τό ποσό τῶν 147.501 Εὐρώ, κατά 5% καί πλέον αὐξημένο ἀπό τήν περισυνή χρονιά, παρά τήν οἰκονομική δυσπραγία καί τήν ἀβεβαιό­τητα τῶν ἡμερῶν μας.

Ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός μας ἀνταποκρίθηκε κατά τρόπο ἰδιαιτέρως συγκινητικό στό προσκλητήριο ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλησίας,   

δείτε περισσότερα »
Δισκοφορία δεν έχει τα Χριστούγεννα
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 20/12/2012

(efimerios.gr) Με την 5531/2452/14-12-2012  εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος παύει λόγω των υφισταμένων επαχθών οικονομικών συνθηκών  που επιβαρύνουν τον φιλόχριστον λαόν η δισκοφορία των Χριστουγέννων. 

Η Εκκλησία σεβόμενη τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε, αποφάσισε να παύσει για τα Χριστούγεννα την περιφορά δίσκου για συγκέντρωση χρημάτων από το υστέρημα του εκκλησιάσματος προς ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων. Βέβαια για όσους εκ των πιστών επιθυμούν να διαθέσουν τον οβολόν τους, υπάρχει το ειδικό κυτίο "για πτωχούς"

δείτε περισσότερα »
Η πρώτη χειροτονία του Πρεβέζης:Από την Αεροπορία στην Εκκλησία
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 18/12/2012

(I.M.Πρεβέζης) O Σεβ. Ποιμενάρχης μας τo Σάββατο 15-12-2012 κατά την Θεία Λειτουργία της σεπτής μνήμης του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Ελευθερίου, στην Ιερά Μονή Προφήτη Ηλιού Ηλιοβουνίων, χειροτόνησε σε Διάκονο τον 27χρονο κ. Ηλία Καραλή, μόνιμο υπαξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, παραιτηθείς εκ της θέσεως του προκειμένου να ιερωθεί.

Ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος στον νεοχειροτονηθέντα του είπε ότι σήμερα λαμβάνει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης και γίνεται μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Του έδωσε πατρικές συμβουλές και συνεχάρη την σύζυγό του που τον βοήθησε να λάβει αυτή την απόφαση.
     Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου και η πρώτη Θεία Λειτουργία που τέλεσε στην Ιερά Μονή Προφήτη Ηλιού, ο Ηγούμενος της Ι. Μ. αρχιμ. Εφραίμ εξέφρασε τη χαρά τη δική του και της αδελφότητας για την κοινή θεία λειτουργία και την παρουσία του σεβασμιωτάτου στην Ιερά Μονή.
 

δείτε περισσότερα »
Ο μητροπολίτης Γλυφάδας στο Παιδικό Χωριό SOS
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 18/12/2012

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου το πρωί, ο μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος, χοροστάτησε στο Ιερό Παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγής του παιδικού χωριού S.O.S. Bάρης, όπου κήρυξε στα παιδιά και προσέφερε στο τέλος διάφορες ευλογίες. Ο σεβασμιώτατος καταφέρνει πάντα να κερδίζει την προσοχή των παιδιών.Πολλές φορές μάλιστα τα παιδιά που βρίσκονται με τους γονείς τους σε ιερό ναό όπου ιερουργεί ο μητροπολίτης, συγκεντρώνονται στο σολέα ή στον δεσποτικό θρόνο και παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία. «Αφήστε εδώ τα αγγελούδια, τα παιδιά μας…Όχι μόνο δεν ενοχλούν αλλά είναι η απόδειξη της ζωής που χαρίζει ο Χριστός», λέει ο μητροπολίτης Παύλος, προς τους γονείς τους που προσπαθούν να πάρουν τα παιδιά τους από εκείνα τα σημεία, για να μην ενοχλούν. 

δείτε περισσότερα »
Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο Μακαριστό Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κυρό Διονύσιο
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 17/12/2012

Η Ιερά Μητρόπολη  Μονεμβασίας και Σπάρτης, στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από τους Βαλκανικούς πολέμους, διοργάνωσε Εκδηλώσεις τιμής, μνήμης και ευγνωμοσύνης για τον Μακαριστό Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κυρό Διονύσιο Δάφνο ( 1936-1959), ο οποίος διετέλεσε Αρχιμανδρίτης του στόλου επί του θωρηκτού ‘’ΑΒΕΡΩΦ’’, κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν ομιλίες, έκθεση φωτογραφικού υλικού, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο για τον Μακαριστό Ιεράρχη.        

  

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό του Οσίου Νίκωνος Σπάρτης τελέστηκε από τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ευστάθιο Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Μητροπολίτη Διονυσίου Δάφνου. Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μίλησε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως π. Γεώργιος Μπλάθρας όπου αναφέρθηκε στην προσφορά και στο έργο του Μακαριστού Ιεράρχου, κατά την διάρκεια της Αρχιερατείας του στην Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης (1936-1959). Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ενώπιον της προτομής του κυρού Διονυσίου που βρίσκεται στον προαύλειο χώρο του Ιερού Ναού Οσίου Νίκωνος,  ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ευστάθιος τέλεσε τρισάγιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφορά του Μακαριστού Μητροπολίτη Διονυσίου στην Σπάρτη ήταν πολύ σημαντική, αφού επί των ημερών του ανοικοδομήθηκε ο Ιερός Ναός του Οσίου Νίκωνος και δημιουργήθηκε το Ιστορικό Αρχείο Λακωνίας.  

δείτε περισσότερα »
Ευχέλαιο στον Ι.Ν.Αγ.Θεοδώρων Γαργηττού
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 17/12/2012

Ι.ΝΑΟΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝΓΑΡΓΗΤΤΟΥ

 

Τηλ.-Fax:210-6611596    

   

                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00, ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΜΑΣ  ΤΟ  ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ  ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

                                                                ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ 

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673