Αρχείο Ειδήσεων

Η Σάμος εόρτασε την σύναξη των Σαμίων Αγίων
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 02/08/2022

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν, μέ λαμπρότητα τῇ Κυριακῇ 31ῃ Ἰουλίου, ἑόρτασε κατά τό εἰωθός τούς Σαμίους Ἁγίους, ἐπιτελοῦντες χρέος ἱερόν καί ἀποδίδοντες τήν ὀφειλομένην τιμήν καί εὐγνωμοσύνην πρός τούς ἁγίους Ἑρμογένην, Λέοντα καί Ἡράκλειον Ἐπισκόπους Σάμου,

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1