Αρχείο Ειδήσεων

Διεθνές Επιστημονικό Θεολογικό Συνέδριο
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 18/03/2023

Μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἵδρυση καὶ
τὴ συνεχῆ κυκλοφορία τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ Θεολο-
γία, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διορ-
γανώνει Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Θεολογικὸ Συνέδριο

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1