"Διεκδικήστε την ηρεμία στη ζωή σας"

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 27/05/2024

" Ἐπενδῦστε στὴν ψυχική σας ἰσορροπία καὶ διεκδικῆστε τὴν ἠρεμία στὴ ζωή σας καὶ ὅλα τὰ ἄλλα θὰ ἔρθουν, πρῶτα ὁ Θεός!" αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του προς τους μαθητές και μαθήτριες που θα διαγωνισθούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2024 ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Συγκεκριμένα ο κ. Ιερώνυμος αναφέρει:

''Ἀγαπητά μου παιδιά, Πλησιάζονταςστὶς μέρεςποὺ θὰ διεξαχθοῦνοἱ Πανελλαδικὲς μαθητικὲς ἐξετάσεις, θὰἤθελανὰσᾶςεὐχηθῶκαλὴἐπιτυχίακαὶνὰσᾶςἀπευθύνωἕνανπαρηγορητικὸπατρικὸλόγο, μὲσκοπὸνὰἁπαλύνει -ἔστωκαὶλίγο- τὴνἀγωνίαποὺβιώνετεγιὰτὴνἐπικείμενηδιαδικασίατῶνἐξετάσεων.
Στὴζωὴδὲνεἶναιὅλαἄσπρο - μαῦρο! Μὲ αὐτὰ τὰ χρώματα ὅμως χαρακτηρίζουν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι τὴν πορεία τῆς ζωῆς τους ὕστερα ἀπὸ ἕνα ἀρνητικὸ ἢ θετικὸ ἀποτέλεσμα. Μὰ τὸ μέλλον δὲν τὸ γνωρίζει κανεὶς παρὰ μόνον ὁ Θεός. Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ μᾶς γεννᾶ ἐλπίδα, συνθέτοντας ὄμορφες καὶ αἰσιόδοξες σκέψεις, ὄχι φόβο καὶ ἀνασφάλεια.
Τὸἄγχοςτὸὁποῖοκάνεικαὶαὐτὸἰδιαίτερααἰσθητὸτὴνπαρουσίατουαὐτὲςτὶςἡμέρεςεἶναιμιὰφυσιολογικὴψυχικὴκαὶσωματικὴἀντίδρασησὲμιὰἀπαιτητικὴκατάστασηποὺκαλούμαστενὰἀντιμετωπίσουμε. Ὅμως, ἂν ἀφήσουμε τοὺς λογισμοὺς καὶ τὶς σκέψεις νὰ πνίξουν τὸν νοῦ μας, τότε τὸ ἄγχος θὰ μᾶς δυσκολέψει ἀρκετά. Μὴ σκέφτεστε λοιπὸν οὔτε τὸ παρελθὸν μὲ τύψεις, οὔτε τὸ μέλλον μὲ ἀγωνία. Νὰ ζεῖτε τὸ παρὸν καὶ τότε θὰ νιώσετε ἀνακούφιση. Ἔχει ὁ Θεὸς γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Προσευχηθεῖτε σὲ Ἐκεῖνον καὶ ἔχετέ Του ἐμπιστοσύνη.
Ὁκάθεμαθητὴςκαὶἡκάθεμαθήτριαεἶναιξεχωριστός/ξεχωριστή, μὲδιαφορετικὲςψυχικὲςἀντοχὲςἀλλὰκαὶμὲμιὰμεγάληποικιλίαχαρισμάτωνδοσμένηστὸνκαθένακαὶστὴνκαθεμίαγιὰνὰτὰἀξιοποιήσεικατάλληλα. Ἐπενδῦστε στὴν ψυχική σας ἰσορροπία καὶ διεκδικῆστε τὴν ἠρεμία στὴ ζωή σας καὶ ὅλα τὰ ἄλλα θὰ ἔρθουν, πρῶτα ὁ Θεός!
Προσεύχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ γιά σας, τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικούς σας.
Καλὴ ἐπιτυχία!
Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ