Το νέο ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 10/04/2024

Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 19:30, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΘ, που εκλέχτηκαν από τις Αρχαιρεσίες της 31ης Μαρτίου 2024 και πραγματοποιήθηκε η συγκρότησή τους σε Σώμα, ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ηρακλής Ρεράκης, Ομ. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)

Αντιπρόεδρος: Λέων Βάλτερ – Μπράνγκ, δρ Θεολογίας, Θεολόγος (Αθήνα)

Γενικός Γραμματέας: Σταύρος Αβαγιάννης, δρ Θεολογίας, Θεολόγος εν ενεργεία, Δ/ντής ΣΑΕΚ Χαλανδρίου Αττικής (Αθήνα)

Ειδικός Γραμματέας: Θεοφάνης Μυλωνάς, Msc Μοριακής Βιολογίας, Θεολόγος εν ενεργεία- Βιολόγος  (Λάρισα)

Ταμίας: Μαρία Βογιατζάκη, , Msc Θεολογίας, Θεολόγος εν ενεργεία (Δράμα)

Κοσμήτορας: Παύλος Παγκράτης, Msc Θεολογίας, Θεολόγος εν ενεργεία, Δ/ντής του Γυμνασίου Βουνάργου (Πύργος Ηλείας)

Έφορος: Ευθύμιος Χωματάς, Θεολόγος εν ενεργεία (Βέροια)

Μέλος: Ιωάννης Μπεϊνάς, Θεολόγος εν ενεργεία (Κατερίνη Πιερίας)

Μέλος: π. Χρήστος Αργυρόπουλος, Θεολόγος, Ιερέας της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας (Ηλεία)

Αναπληρωματικοί:

1.     Θεοφάνης Τσιγγέλης, Msc Θεολογίας, Θεολόγος εν ενεργεία (Αθήνα)

2.     Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Θεολόγος – Φιλόλογος (Αργολίδα)

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να ακολουθήσει διευρυμένη δράση προς υλοποίηση των στόχων και των αρχών της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, σύμφωνα με το Καταστατικό της.

Το νέο Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΘ

Στη συνέχεια την ίδια ημέρα και ώρα 20:30, συνήλθε σε συνεδρίαση το νέο Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΘ και η σύνθεση του έχει ως εξής:

Προϊστάμενος: π. Σπυρίδων Λόντος, , Msc Θεολογίας, υποψ. δρ Θεολογίας, Θεολόγος, Κληρικός (Αθήνα)

Γραμματέας: Φώτιος Γράβαλος, , Msc Θεολογίας, Θεολόγος εν ενεργεία (Λαμία)

Μέλος: Βασίλειος Μαντζουράνης, Θεολόγος εν ενεργεία (Μυτιλήνη)

Αναπληρωματικό μέλος: Παναγιώτης Τσαγκάρης, Msc Θεολογίας, υποψ. δρ Θεολογίας, Θεολόγος εν ενεργεία (Μυτιλήνη)

Το ΔΣ της ΠΕΘ