Ι.Μ.Ρεθύμνης: Εθελοντική Αιμοδοσία

Αυτοκέφαλες Εκκλησίες | Δημοσίευση: 13/03/2024

Ι.Μ.Ρεθύμνης: Εθελοντική Αιμοδοσία-Σάββατο 23 Μαρτίου Αγιος Δημήτριος Αττικής