"Να με θεωρείτε πιστό τέκνο της Εκκλησίας"

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 09/02/2024

Τήν 9ην Φεβρουαρίου 2024 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος ἐδέχθη σέ ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη μέ τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του τόν νέο Περιφερειακό Διευθυντή τοῦ Σώματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας  μέ ἕδρα τήν Μυτιλήνη Ὑποστράτηγο κ. Μιχαήλ Σεβδυνίδη,  συνοδευόμενο ἀπό τόν Ἀστυνομικό Διευθυντή Χίου Συνταγματάρχη κ. Ἰωάννη Ἀραμπατζῆ. H συνάντηση ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ἐνημερωτική πρός τόν Περιφερειακό Ἀστυνομικό Διευθυντή γιά τά χαρακτηριστικά τῆς εὐσεβείας, τῆς φιλοτιμίας καί τῆς εὐταξίας τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἡ ἀπόλυτη συμφωνία τῶν λεχθέντων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἐκ μέρους τοῦ κ. Περιφερειακοῦ, ὁ ὁποῖος ἐντυπωσιασμένος ἀπό τά λόγια τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐδήλωσε ὅτι "νά μέ θεωρεῖτε πιστό τέκνο καί πάντοτε θά εἶμαι στή διάθεσή σας γιά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς μου".