Ι.Μ.Θεσσαλονίκης: Η πρώτη οικογενειακή φωτογραφία

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 02/12/2023

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 1 η Δεκεμβρίου 2023, σὲ ἀτμόσφαιρα εὐφρόσυνης, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἐν Χριστῷ ἀδελφικῆ κοινωνία, ἡ πρώτη ἱερατικὴ Σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, συγκληθεῖσα ἀπὸ τὸν ἄρτι ἐνθρονισθέντα, νέο Ποιμενάρχη μας, τὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο.
Ὁ Παναγιώτατος, τέλεσε ἐν πρώτοις τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ εὐλόγησε τὴν συναχθεῖσα ὁμήγυρι, ἐνῶ στὴ συνέχεια, ἀπηύθυνε πατρικῶς, λόγους οἰκοδομῆς.
Εἰσαγωγικὰ, εὐχαρίστησε τοὺς πατέρες γιὰ τὴν παρουσία καὶ τὴν ὑποδοχὴ τους στὴν Σύναξη ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐνθρόνιση, κἀνοντας ἰδιαίτερη μνεία στὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,
πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἰάκωβο Ἀθανασίου καὶ τὸν Γενικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο αὐτῆς, πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Φώτιο Ζαρζαβατσάκη, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους ὅσοι ἐφρόντισαν γιὰ τὴν διαδικασία τῆς Ἐνθρονίσεως.
Ἀναφέρθηκε στὸ θεμελιακὸ ζήτημα τῆς Ἐνότητας, ἡ ὁποία πραγματώνεται σὲ κάθε ἔκφανση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τρόπου ζωῆς, ὡς Ἐνότητα στὴν Πίστη, στὸ Δόγμα, στὴν Λατρεία, ἀλλὰ καὶ ὡς βίωση τῆς ἐν Χριστῶ Ἀδελφοσύνης.
Τόνισε τὴν ἀνάγκη τῆς τόνωσης τῆς πνευματικῆς ζωῆς μέσα ἀπὸ τὸ Μυστήριο τῆς θείας Ἐυχαριστίας, τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ τὴν προσωπικὴ πνευματικὴ ἐργασία.
Μὲ παραστατικότητα κατέδειξε τὴν ἀνάγκη τῆς συσσωμάτωσης ὅλων «ὥσπερ χορδαί, κιθάρᾳ», στὸν κοινὸ ἀγῶνα καὶ σκοπὸ, καθὼς καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῶν καταστάσεων ποὺ φανερώνουν ἰδιώτευση καὶ ἰδιοτέλεια.
Προέτρεψε τοὺς κληρικοὺς, στὴν ἐνάσκηση τοῦ ποιμαντικοῦ τους ἔργου, τονίζοντας τὴν εὐθύνη στὴν μεταξύ τους συνεργασία καὶ στὴν ἀνανέωση τῆς διάθεσης τῆς διακονίας τους, μακριά ἀπὸ φιλονικίες καὶ ἐγωισμούς, ἀλλὰ μὲ πνεῦμα θυσιαστικῆς ἀγάπης καὶ ταπείνωσης.
Ἀκολούθως, διεξῆλθε θεμάτων ὀργανωτικῶν καὶ πρακτικῆς φύσεως,
ποὺ ἀφοροῦν στὴν διοίκηση τῶν Ἐνοριῶν καὶ ἐπέστησε τὴν προσοχὴ τῶν ὑπευθύνων ἔναντι τῶν οὐσιαστικῶν καὶ τυπικῶν ὑποχρεώσεων τους.
Τέλος, ὁλοκλήρωσε τὴν εἰσήγησὴ του, μὲ λόγους προτρεπτικοὺς καὶ εὐχαριστιακοὺς, ἐκζητῶντας τὴν προσευχή ὅλων γιὰ τὴν στήριξη καὶ ἐνδυνάμωση
Ἰδιαίτερη χαρά καὶ εὐλογία, προσέδωσε στὴν ἱερατικὴ Σύναξη, ἡ παρουσία τοῦ πολιοῦ Γέροντος, Μητροπολίτου πρ. Θεσσαλονίκης κ.Ἀνθίμου, ὁ ὁποῖος ἔμπλεως χαρᾶς, κατέθεσε ὁλίγες ἐπίκαιρες σκέψεις καὶ εὐχαρίστησε τὸν νέο Μητροπολίτη γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ ἐπέδειξε πρὸς τὸ πρόσωπό του.
Ἡ εὐλογημένη αὐτὴ συντυχία κατεκλείσθη, τοῦ Ἐπισκόπου αἰτουμένου-διὰ τῶν εὐχῶν τῶν Πατέρων καὶ γιὰ ὅλους- τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τῶν ἱερέων δὲ ψαλόντων τὴν «Φήμη» τοῦ Μητροπολίτου, καθὼς καὶ μὲ τὴν λήψη ἀναμνηστικῆς, οἰκογενειακῆς φωτογραφίας.