Η Εθνική Επέτειος στο νησί της σφαγής

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 26/03/2023

  Μέσα σέ κλίμα ἐκκλησιαστικῆς εὐλαβείας καί κατανύξεως, ἀλλά καί ἐθνικῆς ὑπερηφανείας τό ἀκριτικό καί μαρτυρικό νησί τῆς Χίου ἐτίμησε τήν διπλῆ ἑορτή κατά τήν ὁποία «γιορτάζει ἡ Παναγιά, γιορτάζει κι’ ἡ Πατρίδα».

Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ὁ Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου ὅπου ἐτελέσθη τόσον ὁ Ἀρχιερατικός Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ Δ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν, ὅσο καί ἡ Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία. Κατά τόν Ἑσπερινό ὁ Σεβ. Χίου κ. Μᾶρκος ὡμίλησε γιά τήν ἐκπλήρωση τῆς δημιουργίας τοῦ χρόνου καί τήν ἐν αὐτῷ ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ,  ἀναλύοντας ἐκτενῶς καί βαθύτατα τό φιλάνθρωπο θεῖο μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπίσεως. Ἦταν ἕνα κήρυγμα, πού παρά τό μακρόν τῆς διαρκείας του  παρηκολούθησε μέ ἐμφαντική προσοχή τό πλῆθος τῶν πιστῶν μέσα καί ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό. Κατά τήν Θ. Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στόν οἰκουμενικό χαρακτῆρα τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί στήν ἐθνική ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας στήν ἑλληνική ἱστορία, ξεκινώντας ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Ἀπ. Παύλου στήν Πνύκα, τήν χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης στήν θεολογία καί ἱεραποστολή τῆς Ἑκκλησίας, τό χριστιανικό ἑλληνικό Βυζάντιο, τούς νεομάρτυρες καί κολλυβάδες τῆς Τουρκοκρατίας καί τίς «μεγάλες καί βασιλικές ὧρες τοῦ ἔθνους» τό 1821, ὡς δημιούργημα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῶν εὐπατρίδων τῆς διασπορᾶς καί τῶν ἡρώων πολεμάρχων τοῦ ἀγῶνος.

Συγκινητική γιά ὅλους ὑπήρξε ἡ ἀπό στήθους ἀπαγγελία ἀπό τόν Χῖο Ἱεράρχη μεγάλου τμήματος τοῦ ἔπους τοῦ Ἀριστ. Βαλαωρίτου γιά τόν Ἱερομάρτυρα Γρηγόριο τόν Ε’, περί τοῦ μαρτυρίου τοῦ ὁποίου ὁ Σεβ. Χίου ἔκανε ἐμπεριστατωμένη ἀνάλυση.

 

 

Τέλος, καί μέ ἀφορμή δημοσίευμα Τουρκικῆς ἐφημερίδος πού ἐσχολίαζε τήν παρουσία τοῦ Σεβ. Χίου, τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ καί τοῦ Ὑφυπ. Ἑθνικῆς Ἀμύνης σέ ἑλληνική βραχονησίδα ὁ ἀκρίτας Ἱεράρχης εἶπε: «Μέσα στά ὅρια τῆς Μητροπόλεώς μου, πού ἀνήκει στήν Ἑλληνική Δημοκρατία, θά πηγαίνω νά ἱερουργῶ ὅπως οἱ ἱεροί κανόνες ἐπιτάσσουν ὅπου γουστάρω».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε Δοξολογία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό, Τρισάγιο στό Ἡρῷον τῆς Πόλεως καί παρηκολούθησε τήν παρέλαση τῶν μαθητῶν, στρατιωτῶν κ. ἄ.

Στίς ἱερές ἀκολουθίες συμμετεῖχαν ὁ νέος Διοικητής τῆς 96 ΑΔΤΕ Ταξίαρχος κ. Ἀμπατζίδης καί ὅλες οἱ πολιτικές, δικαστικές καί λοιπές ἀρχές τοῦ νησιοῦ.

 

 

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)