Η ετήσια πανήγυρις του Αγίου Βουκόλου Επισκόπου Σμύρνης

Οικουμενικό Πατριαρχείο | Δημοσίευση: 07/02/2023
Προεωρτάσθη ἡ μνήμη (6 Φεβρουαρίου) τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, πρώτου, κατὰ τὴν παράδοσιν, Ἐπισκόπου Σμύρνης, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς, τὴν Κυριακήν, 5 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ὥστε νὰ δοθῇ ἡ δυνατότης συμμετοχῆς εἰς τὸν ἑορτασμὸν τῶν μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, τὰ ὁποῖα προσῆλθον καὶ ἐτίμησαν τὸν προστάτην καὶ πολιοῦχον των Ἅγιον.
Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 4ης ἰδίου, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς, μετ’ ἀρτοκλασίας, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐμνημονεύθησαν πάντες οἱ διακονοῦντες εἰς τὴν Κοινότητα, Ἐπίτροποι καὶ λοιποί, τὰ μέλη αὐτῆς καὶ τὰ ἁπανταχοῦ πνευματικὰ ἔκγονα τοῦ Ἁγίου Βουκόλου. Τὴν ἑπομένην, Κυριακήν, 5ην ἰδίου, τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας ηὐλογήθησαν, κατὰ τὸ ἔθος, τὰ κόλλυβα τοῦ Ἁγίου. Τῆς πανηγύρεως προέστη ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος. Ὡς γνωστόν, ἡ τιμὴ τῶν Σμυρναίων πρὸς τὸν προστάτην των Ἅγιον συνιστᾷ ἀρχαίαν παράδοσιν τῆς τοπικῆς Ἀποκαλυπτικῆς Ἐκκλησίας τῆς πρωτευούσης τῆς Ἰωνίας, διὸ καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι Σμυρναῖοι ἀνήγειραν ναὸν πρὸς τιμὴν αὐτοῦ καὶ τοῦ ἑτέρου Ἁγίου Ἐπισκόπου Σμύρνης, ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου, ὁ ὁποῖος, ναός, σώζεται ἐν Μπασμανέ, χρησιμοποιούμενος σήμερον ὡς πολιτιστικόν κέντρον.