Κειμηλιαρχείο στη Φθιώτιδα

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 15/01/2014

Μετά τήν ἀποπεράτωση τῶν δύο μεγάλων ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Πνευματικοῦ Διοικητικοῦ Κέντρου στήν ὁδό Ἀγράφων καί Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στή Λαμία καί τοῦ Ἱδρύματος Ἀ. Πετρῆ - Στέγη Γερόντων στή Στυλίδα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἔθεσε ὡς στόχο τήν ὑλοποίηση ἑνός ἀκόμη ὁράματός του, τήν ἀνέγερση δηλαδή ἑνός μεγάλου κτιρίου γιά τήν διαφύλαξη, συντήρηση καί προβολή τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, πού εὑ­ρίσκονται διασκορπισμένα σέ Ναούς, παλαιά Μοναστήρια καί ἐξωκ­κλή­σια τῆς Μητροπόλεως.

Γιά τόν σκοπό αὐτό μέ ἐπιστολή του, πού ἀπέστειλε στόν Δήμαρχο Λαμιέων κ. Γεώργιο Κοτρωνιᾶ, τήν 3η Δεκεμβρίου 2013, τοῦ ἐζήτησε τήν συνδρομή τοῦ Δήμου μέ τήν παραχώρηση ἑνός δημοτικοῦ οἰκοπέδου ἐντός Λαμίας, προκειμένου ἡ Ἱερά Μητρόπολη μέ δικά της ἔξοδα νά ἀνεγείρει ἕνα ἰσάξιο τῆς πνευ­ματικῆς ἀξίας καί τοῦ κύρους της ἐκκλησιαστικό κτίριο, στό ὁποῖο θά συγκε­ντρώσει ὅλα τά ἀπροστάτευτα καί ἐγκαταλελειμμένα ἐναπομεί­να­ντα ἀπό τήν μανία τοῦ χρόνου καί τῶν ἱεροσύλων ἐκκλησιαστικά κει­μήλια.