Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων σε μητροπόλεις

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 20/09/2013

Τη δυνατότητα πεντάμηνης απασχόλησης ανέργων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα δίνει σχετική απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος σε εγκύκλιό της προς τις Μητροπόλεις ενημερώνει σχετικά με την ένταξη και των Ιερών Μητροπόλεων στο πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

Η εγκύκλιος«Ένταξη των Ιερών Μητροπόλεων σε Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα»

Πρωτ. 3852Αριθμ. Διεκπ. 1728 Αθήνησι 19η Σεπτεμβρίου 2013

Διά του παρόντος γνωρίζομεν υμίν ότι την 17.9.2013 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΝΨ2 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Π. Χριστοφιλοπούλου, σχετικά με την προώθηση της απασχολήσεως ανέργων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα,στην οποία συμπεριλαμβάνονται ως επωφελούμενοι φορείς και οι Ιερές Μητροπόλεις.

Μέσω αυτού του επιδοτούμενου προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα να ανακουφισθούν οι άνεργοι, για τους οποίους εξασφαλίζεται πεντάμηνη εργασία, ενώ παράλληλα να βοηθηθούν οι Ιερές Μητροπόλεις στο κοινωνικό, διοικητικό και φιλανθρωπικό τους έργο και στην εν γένει προσφορά τους προς τον λαό.

Ως εκ τούτου, και κατόπιν συνεννοήσεως με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σας αποστέλλουμε σχετικό πίνακα, τον οποίο παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε (αριθμό ατόμων που θα απασχοληθούν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα, όπου χρειάζεται) και επιστρέψετε στην Ιερά Σύνοδο το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2013, προκειμένου τα συνολικά αιτήματα των Ιερών Μητροπόλεων να διαβιβασθούν αρμοδίως

.Γιά σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσωπικού της Ιεράς Συνόδου (Αρχιμ. κ. Χερουβείμ Βελέτζας, τηλ.210.72.72.219) ή με τη Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας(Αρχιμ. κ. Τιμόθεος Άνθης, τηλ. 210.72.72.274)

.Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας Γαβριήλ