Ιερά Σύναξη στη μητρόπολη Ιερισσού

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 19/09/2013

(εκ της Ι.Μ.)Τήν Δευτέρα 16η μηνός Σεπτεμβρίου 2013 στίς 10 π.μ. πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας» τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου στήν Ἀρναία ἡ τέταρτη κατά σειράν Ἱερατική Σύναξις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ. 

Κλήθησαν καί παρέστησαν ὅλοι οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί μάλιστα μέ πολλή χαρά, καθότι τό θέμα τό ὁποῖο ἀπησχόλησε τήν Σύναξη ἦταν τό Μαρτύριο τῆς ἁγίας ἐνδόξου νεοπαρθενομάρτυρος Ἀκυλίνης, τά Ἱερά Λείψανα τῆς ὁποίας ἑτοιμάζεται νά ὑποδεχθῆ τό Ζαγκλιβέρι, ἡ γενέτειρά της, τήν 26η τρέχοντος μηνός, παραμονή τῆς ἡμέρας τοῦ Μαρτυρίου της.

 

Τιμώμενο πρόσωπο τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., ἐλλογιμώτατος Καθηγητής κ. Μιχαήλ Τρίτος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστως ἀνταπεκρίθη στήν πρόσκληση τοῦ Ἐπισκόπου μας νά προσέλθη καί νά ὁμιλήση στήν Σύναξή μας γιά τό φοβερό μαρτύριο πού ὑπέστη ἡ ἁγία Ἀκυλίνα στίς 27 Σεπτεμβρίου τοῦ 1764.


 

Μετά τήν καθιερωμένη προσευχή ὁ Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τούς ἁγίους πατέρες καί κατ’ ἀρχάς συνεζητήθησαν καί ἀνελύθησαν ἐπαρκῶς διάφορα τρέχοντα διοικητικῆς φύσεως θέματα, μέ σκοπόν τήν εὔρυθμο λειτουργία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἐδόθη ὁ λόγος στούς κληρικούς μας νά ἐκφράσουν τίς ἀπόψεις τους.

 

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τόν κ. Κοσμήτορα καί παρουσίασε τήν πολυτάλαντη προσωπικότητα, παρουσία καί προσφορά του στά θεολογικά γράμματα καί τήν Ἐκκλησία μας. Ὑπεγράμμισε ἰδιαιτέρως τό ἱεροπρεπές καί πατερικό ὕφος καί ἦθος τοῦ ἀνδρός, καθώς καί τό πνευματικό καί ἐκκλησιαστικό ὑπόβαθρο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης πού ἀναπνέει τόν ζείδωρο ἀέρα τῆς ἁγιοπατερικῆς ἐμπειρίας καί τήν ἁγιοτόκο αὔρα τοῦ γεραροῦ Ἄθωνος. Σημειωτέον δέ ὅτι ὁ κ. Τρίτος καί ὁ Μητροπολίτης μας εἶναι γεννήματα καί τόκοι τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί μάλιστα πολύ καλοί φίλοι ἀπό τριακονταπενταετίας καί πλέον ὡς συμφοιτηταί τόσο στό κτήριο τῆς παλαιᾶς ὅσο καί τῆς νέας Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ συγκίνησις περίσσευε εἰς ἀμφοτέρους μέ τήν ἐνθύμηση ὡραίων φοιτητικῶν στιγμῶν καί βιωμάτων.

 

Στό βῆμα κατόπιν ἀνῆλθε ὁ κ. Καθηγητής, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἐπιστημονική του ἐπάρκεια, τήν γλαφυρότητα τοῦ λόγου, τήν ἔκδηλη πιστότητά του στήν ἁγία μας καί Ἱερά Παράδοση καί τό φιλάγιό του φρόνημα συνεπῆρε τούς συνέδρους πού ἀπήλαυσαν ὁμολογουμένως τόν ὁμιλοῦντα, μᾶλλον δέ κηρύττοντα λόγιο ὑψηλό προσκεκλημένο.

 

Κατ’ ἀρχάς ὡμίλησε γιά τό φαινόμενο, τό νέφος καλύτερον τῶν Νεομαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας, πού κατά τήν περίοδο τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς κράτησε τό ἐθνικό φρόνημα καί τήν πίστη ὄρθια. Παρετήρησε ὅτι στή σύγχρονη διδασκαλία τῆς νεωτέρας ἱστορίας τοῦ Ἔθνους μας προκλητικά ἀπουσιάζουν ἔστω καί λίγα λόγια γιά τήν αἱματηρή προσφορά αὐτῶν τῶν παλληκαριῶν καί τῶν θυγατέρων βλαστῶν τοῦ τόπου μας πού τά κόκκαλα καί τά αἵματά τους ποτίζουν τό δένδρο τῆς λευτεριᾶς μας.

 

Χαρακτήρισε τούς Ἁγίους Νεομάρτυρας ὡς τούς ἀντιστασιακούς Ἕλληνες καί Χριστιανούς κατά τήν περίοδο τῆς φοβερῆς σκλαβιᾶς πού πέρασε ἡ πολυτυραννισμένη πατρίδα μας. Ἦσαν οἱ Νεομάρτυρες, εἶπε ὁ κ. Κοσμήτωρ, οἱ ὥριμοι καρποί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας, τήν ὁποία ἐβίωσαν καί ἐκήρυξαν ὡς προσωπικό γεγονός μή λογαριάζοντας τίς ἐπιπτώσεις στό βίο τους. Μέ τή μαρτυρική θυσία τῆς ζωῆς τους, ἐπεσήμανε, ἀνέκοψαν τό κῦμα τοῦ ἐξισλαμισμοῦ, στέριωσαν τήν πίστη τῶν ραγιάδων καί ἔγιναν πρότυπα γιά τούς Ἐθνομάρτυρες καί τούς λοιπούς ἀγωνιστές.

 

Κατόπιν περιέγραψε γλαφυρά τόν τραγικό βίο καί τό μαρτύριο τῆς ἁγίας ἐνδόξου νεοπαρθενομάρτυρος Ἀκυλίνης, τό ὀρθόδοξο φρόνημα καί τή μαρτυρία της, ὡς καί τό πρότυπο πού εἶχε σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα, τήν «φίλη» καί καύχημά της τήν ἁγία Κυράννα τήν Ὀσσαία.

 

Ἀνέλυσε λεπτομερῶς τά τῆς θαυμαστῆς εὑρέσεως τῶν Ἱερῶν της Λειψάνων στήν Ὄσσα Λαγκαδᾶ καί παρότρυνε τόν Ἱερό μας Κλῆρο μέ ὑψηλό φρόνημα καί φιλομάρτυρα νοῦ νά ὑποδεχθῆ τόν θησαυρό τοῦτο τόν πολύτιμο στήν Ἱερά μας Μητρόπολη.

 

Ἐπακολούθησε συζήτηση ἐκτενής ἐπί τῆς πληρεστάτης καί ἀποκαλυπτικῆς εἰσηγήσεως τοῦ ἐκλεκτοῦ ὁμιλητοῦ καί διευκρινίσθησαν πολλές λεπτομέρειες τοῦ λόγου του.

 

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη καί εὐχαρίστησε τόν κ. Καθηγητή, ὁ ὁποῖος θά εἶναι καί ὁ ὁμιλητής κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς πανδήμου ἑορτῆς τῆς ἁγίας στό Ζαγκλιβέρι. Νά σημειωθῆ ὅτι ἅπαντες οἱ σύνεδροι ἅμα τῷ πέρατι τῆς Συνάξεως μετέβησαν στόν τάφο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κυροῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ καί ἐτέλεσαν «Τρισάγιον» ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς του, καθότι τήν 16ην Σεπτεμβρίου 2012 - ἀκριβῶς ἕνα ἔτος ἀπό τήν ἡμέρα αὐτή - παρέδωκε εἰς χεῖρας Κυρίου τό πνεῦμα του.

 

Αὐτή μας ἡ Σύναξις δέν ἦταν τίποτε ἄλλο παρά μιά πνευματική προετοιμασία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ἐμπρός ἀπό τό ὕψιστο γεγονός τῆς ἐπιστροφῆς τῆς ἁγίας Ἀκυλίνας στόν τόπο της καί μιά ὀφειλομένη λεπτομερής καί μέ θεολογικά καθαρῶς κριτήρια ἀνάλυσις τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος πού ἡ Ἁγία θά μᾶς ἀξιώση νά ἀπολαύσωμε.