"Κοίτα πέρα από την οθόνη"

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 29/09/2018
Ἀριθμ. Πρωτ. 1182            Ἐν Βούλᾳ τῇ  26ῃ   Σεπτεμβρίου  2018
 
          Πρός
        τούς Γονεῖς καί Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων τῆς
        Μητροπόλεώς μας.
 
          Ἀγαπητοί μου,
   
        Τό ἑπόμενο Σαββατοκύριακο (6-7 Ὀκτωβρίου), μέ τήν Χάριν Τοῦ Θεοῦ, ἀρχίζουν καί φέτος, μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, οἱ συναντήσεις τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί Νεανικῶν Συνάξεων, τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
      Τό φετινό σύνθημα τοῦ Γραφείου Νεότητος, τό ὁποιο γιά ὅσους δέν γνωρίζουν, ἔχει τήν γενική εὐθύνη καί τόν κεντρικό συντονισμό γιά νά λειτουργοῦν ὅλα ὁμαλά στόν εὐαίσθητο νεανικό τομέα, εἶναι : «Κοίτα πέρα ἀπό τήν ὀθόνη-Ζῆσε πέρα ἀπό τήν ὀθόνη». Νομίζουμε ὅτι εἶναι καίριο, εὔστοχο, ἐπίκαιρο καί ἀναγκαῖο ὅσο ποτέ, ἀφοῦ ἡ διείσδυση  τῆς σύγχρονης τεχνολογίας (τῶν «ἔξυπνων» κινητῶν, τῶν τάμπλετς καί τοῦ διαδικτύου), στήν καθημερινότητα ὅλων μας, καί ἰδιαιτέρως τῶν ἐφήβων καί νέων μας, εἶναι τόσο μεγάλη, πού πλέον δέν χρειάζεται νά εἶναι κανείς εἰδικός, γιά νά μιλᾶ πλέον ἀνοιχτά γιά ἐξάρτηση.   
     Πέρα λοιπόν, ἀπό τούς σταθερούς παραδοσιακούς στόχους τῆς Κατήχησης, πού εἶναι ἡ συστηματική καί συντονισμένη, μετάδοση τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεώς μας, καταρτιζόμενοι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικῆ Παράδοση καί Διδασκαλία, ἑνωμένοι μέ τόν μοναδικό Σωτῆρα καί Λυτρωτή, τόν Ἰησοῦ Χριστό.  Ἀπό φέτος αἰσιοδοξοῦμε, ὅτι τά παιδιά πού θά φοιτήσουν στίς Κατηχητικές μας Συνάξεις, θά ἀποκτήσουν  τά ἀπαραίτητα ἐκεῖνα  «ἀντισώματα», τά ὁποῖα θά τούς κάνουν ἱκανούς νά διακρίνουν τό ὠφέλιμο ἀπό τό βλαβερό καί θά μάθουν ἀληθινά νά ζοῦν καί «ἐπικοινωνοῦν» καί ὄχι ἁπλά νά παρακολουθοῦν τήν ζωή μπροστά ἀπό μία ὀθόνη, μέ τήν ψευδαίσθηση τῆς ἐπικοινωνίας. 
      Σᾶς περιμένουμε μαζί μέ τά παιδιά σας, μέ ἀγάπη καί πατρικό ένδιαφέρον, στήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἡ ὁποία θά τελεσθῇ σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας τό ἑπόμενο Σαββατοκύριακο, 6-7 Ὀκτωβρίου 2018. Μετά τίς ἀπαραίτητες εἰσαγωγικές ὁμιλίες, συστάσεις καί γνωριμίες μέ τούς Κατηχητές, θά ἀκολουθήσουν οἱ ἐπίσημες ἐγγραφές. Ὁ Κύριος εἶπε : «Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». (Ματθ. ιθ' 14) Ἀλήθεια, ἔχετε ἀναλογισθῆ τήν εὐθύνη, ἀντί νά προτρέπουμε τά παιδιά μας, νά εἴμαστε ἐμεῖς πού τά ἐμποδίζουμε μέ τήν ἀδιαφορία μας ἤ τό φόρτωμα μέ πολλές ἄλλες ἐξωσχολικές δραστηριότητες, πού τά ἀπομακρύνουν συστηματικά, ἀπό τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία; Εὐελπιστοῦμε, ὅτι φέτος, θά σταθεῖτε στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί δέν θά κάνετε αὐτό τό τραγικό λάθος, μέ ἀνυπολόγιστες, γιά τό μέλλον καί τήν ψυχή τους, συνέπειες.   
      Οἱ εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι, οἱ Κατηχητές καί Κατηχήτριες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, εἶναι ἕτοιμοι καί στήν διάθεσή σας, ὅπως κάθε χρόνο, νά ὑποδεχθοῦν τά παιδιά σας,  μέ πολύ σεβασμό καί ἀγάπη, νά τούς μιλήσουν γιά τόν Χριστό, γιά τούς Ἁγίους, γιά τήν Ἐκκλησία καί νά τούς μυήσουν  στήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική ζωή καί τήν ὑγειῆ, μακριά ἀπό ἐξαρτήσεις, δημιουργική ἀπασχόληση καί ψυχαγωγία.
 
Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ