Τα ονομαστήρια του μητροπολίτη Μαντινείας

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 25/08/2012

(Ι.Μ. Μαντινείας) Γνωρίζομεν πρός τόν φιλόχριστον Λαόν τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅτι τήν 30ήνΑὐγούστου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου πατρός ἡμῶν Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν ὁποίαν ἄγει τά Ὀνομαστήριά του ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Ἀλέξανδρος, οὗτος, λόγῳ τῶν σημερινῶν περιστάσεων καί οἰκονομικῶν καταστάσεων, δέν θά ἑορτάση τήν ὀνομαστικήν του ἑορτήν ὅπως ἄλλοτε στήν Τρίπολι, ἀλλά τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς θά τελέση τόν Ἑσπερινόν στόν Ἱερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κάτω Ἀσέας καί τήν ἐπαύριον κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς θά τελέση τήν Θείαν Λειτουργίαν στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ χωρίου πού γεννήθηκε, στό Πάπαρι τῆς Μαντινείας.