Έπαινοι από τον Αρχιεπίσκοπο στον μητροπολίτη Φθιώτιδος

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 15/05/2012

Διερχόμενος ἀπό τήν Λαμία μέ κατεύθυνση πρός τήν Ἀθήνα, σήμερα 15 Μαΐου, ὁ Μακα­ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώ­νυμος ἐπισκεφθηκε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στά νέα γρα­φεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στό Πνευματικό καί Διοικητικό Κέντρο, τά ὁποῖα πρό δέκα ἡμερῶν ἄρχισαν νά λειτουργοῦν.

Τόν Μακαριώτατο ὑποδέχθηκε ἐγκάρδια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μέ τούς κληρικούς καί λαϊκούς ὑπαλλήλους τῶν γραφείων καί μέ Χριστιανούς πού ἐκείνη τήν ὥρα ἦταν παρόντες. Πρῶτα ἐπισκέφθηκε τό Μητροπολιτικό Παρε­κ­κλήσιο τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ πού βρίσκεται στήν αὐλή τοῦ Κέ­ντρου Νεότητος, ὅπου τοῦ ἔψαλλαν τήν φήμη καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε δύο λόγια καλωσορίσματος στόν Μακαριώτατο.

Ἀκολούθως στό γραφεῖο τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐπί ἀρκετή ὥρα συζήτησαν διάφορα θέματα πού ἀφοροῦν στήν Ἐκκλησία καί ἀντήλλαξαν ἀπόψεις.

Ἔπειτα ὁ Μακαριώτατος ξεναγήθηκε στούς χώρους τοῦ Κέντρου Νεότητος καί ἰδιαιτέρως τῆς βιβλιοθήκης, τῆς τραπεζαρίας καί τοῦ ἀμφιθεάτρου. Ἐνη­με­ρώ­θηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ὅτι πρόκειται νά στεγαστοῦν στόν χῶρο τῶν 4.000 τ.μ. πού καλύπτει τό κτίριο, ὁ ραδιοφωνικός σταθμός, οἱ Σχολές βυ­ζα­ντινῆς μουσικῆς, παραδοσιακῶν χορῶν, ἁγιογραφίας, ξενώ­νας γιά φοιτητές καθώς καί ὅλες οἱ ἀναγκαῖες πνευματικές καί διοι­κητικές δρα­στη­ριότητες τῆς Μη­τρο­πόλεως.

Λίγο πρίν τήν ἀναχώρησή του ὁ Μακαριώτατος ἔκανε δηλώσεις στόν τοπικό περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος καί ἐξέφρασε τήν ἱκα­νο­ποίησή του γιά τό μεγάλο αὐτό ἔργο τό ὁποῖο, ὅπως ἐτόνισε, ἔγινε μέ κόπο καί μόχθο. Ἐπήνεσε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιά τήν ἔντονη δρα­στη­ριό­τη­τα πού ἐπιδεικνύει καί γιά τά ἔργα πού στό διάστημα τῆς ἀρχιερατείας του ἔχει πραγμα­τοποιήσει καί εὐχήθηκε σέ ὅλους ὑγεία, ἔτη πολλά καί πλουσία τήν εὐλο­γία τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχα­ρίστησε τόν Μακαριώτατο γιά τήν εὐλογία τῆς ἐπισκέψεώς του καί δήλωσε, ὅτι  στά ἐγκαίνια, τά ὁποῖα θά πρ­α­γ­μα­­­­τοποιηθοῦν συντόμως ὁ Μακα­ριώ­τατος Ἀρχιεπίσκοπος θά εἶναι ὁ ἐπι­ση­μό­τε­ρος προσκεκλημένος στήν χαρά  τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ