Μητροπολίτης Πατρών: «Αποκαλύπτομαι μπροστά στην ειλικρίνεια των παιδιών»

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 30/03/2012

Μετὰ  ἀπὸ  αἴτημα  τῶν παιδιῶν καὶ παράκληση τοῦ  Διευθυντοῦ κ. Νικολάου Μεσσαλᾶ καὶ τοῦ Θεολόγου Καθηγητοῦ κ. Εὐαγγέλου Κυριακουλοπούλου,  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐπεσκέφθη τό Πειραματικό Γυμνάσιο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καί συνομίλησε μὲ  τὰ  παιδιὰ  τῆς  Γ’  Γυμνασίου.

Ἐπί δύο ὧρες τὰ παιδιὰ ἐρωτοῦσαν γιὰ διάφορα ζητήματα τὸν Μητροπολίτη, ἀποδεικνύοντας ὅτι τοὺς ἐνδιαφέρει τὰ μέγιστα ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὴν κοινωνία μας, εἶναι προβληματισμένα γιὰ τὸ μέλλον καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ γνωρίζουν τὶς θέσεις καὶ τὶς ἐνέργειες τῆς Ἐκκλησίας σήμερα, ἀλλὰ καὶ ποιὲς εἶναι οἱ προοπτικές της καί τά σχέδιά της γιὰ τὸ αὔριο.

Σημαντικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι πέρασε τόσο σύντομα ἡ ὥρα ποὺ τὰ παιδιὰ δὲν ἤθελαν νὰ φύγῃ ὁ Μητροπολίτης.

 

«Παιδιά  μου», εἶπε  ὁ  Σεβ. φεύγοντας, «εἶστε ἡ χαρά μας καί τό καύχημά μας. Σᾶς  ἀγαπᾶμε πολύ  καί ἀξίζει  να  κάνωμε γιά χάρη σας  ὁποιαδήποτε θυσία.

 

«Ἦταν  μιά ἡμέρα  συγκινητικὴ γιὰ μένα καὶ συγκλονιστική», εἶπε  ὁ Σεβασμιώτατος στό Διευθυντή καί τούς Καθηγητάς. «Ἀποκαλύπτομαι μπροστὰ  στὴν  εἰλικρίνεια, τὴν ἁγνότητα τῶν αἰσθημάτων καὶ τήν καθαρότητα τῶν ψυχῶν τῶν παιδιῶν.

 

Ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδιὰ θὰ ἀρχίσῃ - ἔχει ἤδη ἀρχίσῃ - ἡ ἐπανάσταση γιὰ τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπὸ ἕνα σάπιο σύστημα ζωῆς. Αὐτὰ τὰ παιδιὰ μὲ τὸν μαχητικό τους ἐνθουσιασμὸ θὰ ἀλλάξουν τὴν κοινωνία μας».

 

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε, στὸ Διδακτικὸ προσωπικό του Σχολείου καὶ στοὺς Μαθητές, Καλὸ Πάσχα καὶ κάθε εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό.