Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος: «Η Φλώρινα έχει ανάγκη έργων ζωής και όχι καζίνων θανάτου!»

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 22/03/2012

Κατηγορηματικά αντίθετος με την δημιουργία καζίνο στη Φλώρινα δηλώνει ο μητροπολίτης κ. Θεόκλητος , τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ἀπευθύνομαι σέ ὅλους αὐτούς πού ἀποφασίζουν γιά ἐμᾶς χωρίς ἐμᾶς. Νά μήν τολμήσουν νά προβοῦν στή λειτουργία τοῦ Καζίνο στή Φλώρινα. Θά μᾶς βροῦν μπροστά τους. Ἑνωμένους καί ἰσχυρούς». Στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Πρίν ἀπό τρεῖς ἑβδομάδες, ὁ λαός τῆς Φλώρινας μέ μιά ἱστορική, μαζική καί δυναμική διαδήλωση,  ἀπαίτησε ἀπό τό κράτος τῶν Ἀθηνῶν ὄχι τήν βελτίωση τῆς ζωῆς του ἀλλά τήν ἐπιβίωσή του.

 Ὁ δριμύς χειμώνας πού διήλθαμε (-30cἕως -10cγιά δύο συνεχόμενους μῆνες)  ἐπηύξησε τά τραγιά προβλήματα τῆς ἀνεργίας καί τῆς φτώχειας πού μαστίζουν τήν περιοχή, μέ ἀποτέλεσμα νά  φτάσουν οἱ Φλωρινιῶτες στά ὅρια τῆς ἀντοχῆς τους.

Κραυγάσαμε, λοιπόν, γοερά πρός τούς κρατοῦντες ὅτι φτάσαμε στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ καί ὅτι χρειαζόμαστε ἄμεση βοήθεια. Καί πιστέψαμε πώς οἱ κυβερνῶντες θά ἀκούσουν τίς φωνές μας καί θά ἱκανοποιήσουν ἔστω κάποια αἰτήματά μας.

Ὅμως δυστυχῶς καί πάλι διαψευστήκαμε. Ἀντί δραστικῶν καί ἄμεσων ἀποφάσεων πού θά συνέβαλαν στήν ἐπιβίωσή μας, ὡς κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ, ἔπεσε ἡ εἴδηση ὅτι τό φάντασμα τῆς λειτουργίας τοῦ Καζίνο στή Φλώρινα ξαναζωντανεύει.

Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση θεώρησε «καλό» νά ἱκανοποιήσει  τά συμφέροντα τῶν κατόχων τήν ἄδεια λειτουργίας τοῦ Καζίνο τῆς Φλώρινας καί ὄχι τά συμφέροντα τοῦ πτωχοῦ ἀλλά ὑπερήφανου Φλωρινιώτικου λαοῦ.

Θερμῶς τή συγχαίρουμε! Πραγματικά ἀποφάσισε τή δημιουργία ἑνός μεγάλου ἀναπτυξιακοῦ ἔργου μέ μεγάλη προσφορά στόν τόπο μας ὅπως: τό «κλείσιμο» σπιτιῶν, τήν καταστροφή οἰκογενειῶν, τήν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας, τόν πολλαπλασιασμό τῶν διαζυγίων καί τῶν αὐτοκτονιῶν, τήν μεγέθυνση τῆς φτώχειας καί τῆς ἀνέχειας.

Ἀπευθύνομαι σέ ὅλους αὐτούς πού ἀποφασίζουν γιά ἐμᾶς χωρίς ἐμᾶς. Νά μήν τολμήσουν νά προβοῦν στή λειτουργία τοῦ Καζίνο στή Φλώρινα. Θά μᾶς βροῦν μπροστά τους. Ἑνωμένους καί ἰσχυρούς.

Ἀπευθύνομαι καί πρός τούς φορεῖς, τά συνδικάτα, τούς συλλόγους καί τόν πιστό λαό τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειάς μας. Τούς καλῶ σέ ἐγρήγορση καί δυναμικές κινητοποιήσεις γιά νά χτίσουμε φράγμα καί νά ὑψώσουμε τεῖχος μπροστά στή λαίλαπα πού ἀπειλεῖ τόν τόπο μας.

Ἐπί τέλους, φτάνει πιά, ἕως ἐδῶ ἡ κοροϊδία! Ἡ Φλώρινα ἔχει ἀνάγκη ἔργων ζωῆς καί ὄχι καζίνων θανάτου, γι’ αὐτό καί θά ἀγωνιστοῦμε ἕως τέλους.