Οι δήμαρχοι στον μητροπολίτη

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 21/03/2012

Συνάντηση τῶν Δημάρχων τῆς Φθιώτιδος μέ τόν Σεβασμιώτατο Μη­τρο­­πολίτη μας κ. Νικόλαο, πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 21 Μαρτίου, στίς 10 τό πρωί στό Μητροπολιτικό Μέγαρο, μέ σκοπό τόν συν­το­νισμό τῆς συνεργασίας Ἐκκλησίας καί τοπικῆς Αὐ­τοδιοικήσεως γιά τήν ἀντιμετώ­πι­ση τῆς κρίσεως.

Στή συνάντηση, πού ἔγινε σέ φιλικό καί ἐγκάρδιο κλίμα, παρέστησαν οἱ Δήμαρχοι Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς μέ τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Κων­στα­­ντῖνο Μουστάκα, Λοκρῶν κ. Νικόλαος Λιόλιος μέ τήν ὑπεύθυνη τῆς κοι­­­νωνικῆς πρόνοιας τοῦ Δήμου κα Λιόλιου, Στυ­λίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέ­τσος, Ἀμφικλείας-Ἐλατείας κ. Θεόδωρος Ντοῦ­ρος, Μώλου-Ἁγίου Κωνστα­ντί­­νου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας καί οἱ Ἀντιδήμαρχοι Δομοκοῦ κ. Δη­μή­τριος Μπα­κοστέργιος καί Μακρα­κώ­μης κ. Βασίλειος Κανέλλος.

Κατά τή δίωρη σύσκεψη ὁ Σεβασμιώτατος κατ΄ ἀρχήν εὐχα­ρί­στησε τούς κ. Δημάρχους γιά τήν ἀνταπόκριση στήν πρόσκλησή του καί, ἀφοῦ ἐξῆ­­ρε τό ἔργο τῶν Δημάρχων στίς περιοχές τους, ζήτησε τή στενότερη συνερ­γασία τους καί τῶν κατά τόπους Προέδρων μέ τήν Μητρόπολη καί τίς Ἐνορίες.

Μετά ἀπό διεξοδική συζήτηση καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων συμφω­νή­θη­κε: 1. Ἡ σύνταξη κοινωνικοῦ χάρτου μέ βάση ἑνιαῖα κριτήρια γιά τήν διασφάλιση τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων ἄμεση ἀνάγκη.

2. Ἡ συνεργασία τῶν Ἱερέων μέ τούς ὑπευθύνους του προγράμματος «Βοή­θεια στό Σπίτι» καί τίς κοινωνικές ὑπηρεσίες τῶν Δήμων.

3. Ἡ ἐνίσχυση τῶν Κέντρων Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀπό τούς Δήμους, ἐφ΄ὅσον θά ἔχουν ἔκτακτες χορηγεῖες τροφίμων.

4. Ἡ ἐπιδίωξη κατά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεων τοῦ Μη­τρο­πολίτου καί τῶν Δημάρχων γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπιση σοβαρῶν κα­ί μεγάλων προβλημάτων, πού ἀπασχολοῦν τήν περιοχή.

Στή συνάντηση ὁ Σεβασμιώτατος πρότεινε νά προγραμματισθεῖ προ­σε­χῶς στενοτέρα συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς τοπικῆς Αὐτο­­διοικήσεως γιά τήν προβολή τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στή Φθιώ­τι­δα, πρόταση πού ἔγινε εὐμενῶς ἀποδεκτή ἀπό ὅλους.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε εἰς τούς κ. Δημάρχους δύο με­γά­λα λευκώματα τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ τά ἱστορικά ἐκ­κλη­­σιαστικά μνημεῖα καί τά μνημεῖα λαϊκῆς εὐσεβείας τῆς Ἱερᾶς Μη­τρο­πό­λεως Φθιώτιδος.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ