Κατέσχεσαν χρήματα Γηροκομείου της Ι.Μ.Σύρου!

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 08/02/2016
Σήμερα, η ΔΟΥ Σύρου, κατάσχεσε αναγκαστικά το προϊόν Λογαριασμού του Γηροκομείου Ταλάντων της Ιεράς Μητρόπολης, που περιείχε το «αστρονομικό» ποσό των 11.000 € (!), που αφορούσαν τις δαπάνες για τα αναλώσιμα είδη της Νοσηλείας των γερόντων και την τροφοδοσία του μηνός Μαρτίου, τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα το Γηροκομείο να μείνει με ΜΗΔΕΝ χρήματα. Στις εύλογες διαμαρτυρίες μας, η απάντηση που λάβαμε από τη Δ.Ο.Υ. ήταν ότι έτσι λένε οι νόμοι και έτσι έπρεπε να πράξει!
 
Έστω προς γνώσιν όλων ότι η οφειλή του Γηροκομείου προς την Εφορία είναι 230.000 €, από φόρο κληρονομίας, την οποία κατέλειπε στο Ίδρυμα προ τριακονταετίας μία τρόφιμός του, στη Μύκονο, την οποία, όμως, το ίδιο το Κράτος έχει εντάξει σε τέτοια Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, με αποτέλεσμα να παραμένει αδόμητη, αναξιοποίητη, να μην μπορεί ούτε να ενοικιασθεί, ούτε να πωληθεί, πλην, όμως, η αντικειμενική της αξία ανέρχεται σε 4.000.000 € περίπου, επί της οποίας έχει επιβληθεί η δυσβάστακτη φορολογία 230.000 €, την οποία το Γηροκομείο είναι αδύνατο να καταβάλει!
 
Παρ’ όλες τις παραστάσεις του Μητροπολίτη στη ΔΟΥ Σύρου και τις παρακλήσεις του, δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει λύση στο θέμα.
 
Οι προσπάθειες, επίσης, του Μητροπολίτη να ενοικιάσει ή να πωλήσει την περιουσία αυτή αποβαίνουν άκαρπες, λόγω της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.
 
Επισημαίνεται, ωσαύτως, ότι από τους 27 Τροφίμους οι 10 διαβιούν δωρεάν στο Γηροκομείο,και δεν είναι μόνο γέροντες και γερόντισσες, αλλά και ανέστιοι και ενδεείς άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν πού την κεφαλήν κλίναι, προς τους οποίους το Ίδρυμα άνοιξε την αγκαλιά της αγάπης του, και το οποίο, σήμερα, αντί να επιβραβεύεται για την κοινωνική του προσφορά, χωρίς να έχει λάβει ούτε ENA (1) € Κρατική επιχορήγηση, βλέπει να δημεύονται ανερυθριάστως τα χρήματα της τροφοδοσίας των τροφίμων του!
 
Ταύτα, προς πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας, η οποία οφείλει, επίσης, να γνωρίζει και ότι σήμερα, μετά απ΄ αυτό που συνέβη στο Γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης, σώθηκε η Ελληνική Οικονομία!