Ήσσονος σημασίας η εορτή των Τριών Ιεραρχών για το υπουργείο Παιδείας

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 26/01/2012
(πηγή thriskeftika)Ἐπισκεπτόμαστε τὴν ἰστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, διὰ βίου μάθησης & Θρησκευμάτων καί διαβάζουμε τὴν ἀπόφαση γιὰ τὸν φετεινὸ ἑορτασμὸ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὰ σχολεῖα:
 
ΘΕΜΑ: «Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν»
Ἐνόψει της ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν σᾶς γνωρίζουμε τὰ ἑξῆς:
Μὲ βάση τὸ Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ Ἃ΄ 23) καθὼς καὶ τὶς ἀριθμ. 80033/Γ2/4-8-2006  (ΦΕΚ Β΄ 1286) καὶ 148096/Γ2/24-12-2007 (ΦΕΚ Β΄ 2511) Ὑπουργικὲς Ἀποφάσεις, ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ἀργία γιὰ τὰ Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑ.Λ. καὶ ΕΠΑ.Σ. Οἱ σχολικὲς μονάδες δύνανται νὰ συμμετάσχουν τὴ συγκεκριμένη ἡμέρα σὲ ἐκκλησιασμὸ ἢ/καὶ σὲ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις μὲ εὐθύνη τοῦ Διευθυντῆ καὶ τοῦ Συλλόγου Διδασκόντων. Ὑπενθυμίζεται ἐπίσης ὅτι ἡ ὓπ΄ ἀριθμ. 116379/Γ2/11-10-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2400) μὲ θέμα: «Συμπληρωματικὲς ρυθμίσεις γιὰ τὴν Ἀναπλήρωση διδακτικῶν ὡρῶν» ἰσχύει.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 
Προσέξτε ὅτι μὲ τὴ σημερινὴ ἀπόφαση (26/1/2012), οἱ σχολικὲς μονάδες δὲν καλοῦνται νὰ μεταβοῦν στὶς ἐκκλησίες ὅπως γινόταν κάθε χρόνο, γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν ἑορτὴ τῶν 3 Ἱεραρχῶν ἀλλὰ "δύνανται". Ὁ καθιερωμένος ἐκκλησιασμὸς γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἡ μνήμη τῶν 3 Ἱεραρχῶν ἐπαφίεται πλέον στὴν εὐαισθησία τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ τοῦ Διευθυντῆ γιὰ νὰ μὴν χάσουν κάποιοι τὴν "ἀργία" τους: Καὶ προκύπτει φυσικὰ τὸ ἐρώτημα: Γιὰ ποιὸ λόγο ὑπάρχει ἀργία τὴν 30η Ἰανουαρίου; Γιὰ ποιὸ λόγο δὲν
 θὰ προσέλθουν στὴν ἐργασία τοὺς οἱ καθηγητές; Δὲν ἔχει καθιερωθεῖ ἡ ἀργία γιὰ νὰ ἑορταστεῖ ἡ μνήμη τῶν 3 Ἱεραρχῶν; Δηλαδὴ μᾶς προέκυψε ἱεροποίηση τοῦ θεσμοῦ τῆς ἀργίας ποῦ θεωρεῖται σημαντικότερή της ἴδιας της θρησκευτικῆς γιορτῆς; Καὶ ἂν ὁ Σύλλογος τῶν Καθηγητῶν ἢ ὁ Διευθυντὴς δὲν ἔχουν τὴν ἀνάλογη ἐπιθυμία, ΔΕΝ θὰ γίνει  ἐκκλησιασμός; Καὶ ἐπειδὴ ἔχουμε τὴν αἴσθηση ὅτι ὁρισμένοι συνάδελφοι -ποὺ ἐπιμένουν νὰ ἀγνοοῦν ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα ἐπιτάσσει   τὴν "ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης" στοὺς σκοποὺς τῆς Παιδείας- πιθανῶς νὰ "χαίρονται" μὲ τὴν σημερινὴ ἀπόφαση, θὰ τοὺς θέσουμε τὸ παρακάτω ἐρώτημα:
 
Πῶς θὰ σᾶς φαινόταν ἂν  πχ τὴν 17η Νοεμβρίου καθιερωνόταν ἀργία καὶ ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Πολυτεχνείου συνοδευόταν μὲ ἕνα ἐπίσης προαιρετικὸ "δύνανται";(πηγή Ρωμαϊκό Οδοιπορικό)