"Η Ἐκκλησία είναι πνευματικό θεραπευτήριο καί οι Κληρικοί πνευματικοί ιατροί"

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 02/03/2015

I.M.Πατρών Μέσα σὲ κατανυκτικὸ κλῖμα ἐτελέσθη ὁ Β’ κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

Στὸν Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος, προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

 Στὸν Ἑσπερινὸ συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, πλειάδα Κληρικῶν καὶ πλῆθος πιστῶν.

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος, μεταξὺ ἄλλων, ἀναφέρθηκε στήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας γιά τόν Παράδεισο καί τήν Κόλαση, γιατί αὐτή ἀποτελεῖ κομβικό σημεῖο γιά νά ἑρμηνευθῇ τί εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

 

Ἀναλύοντας ἁγιογραφικά χωρία, ἀπό τήν Ἔξοδο, τούς ψαλμούς τοῦ Δαυίδ κ.ἄ., χωρία τῶν Πατέρων, ὅπως τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, τοῦ ἱεροῦ Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, τοῦ ἱεροῦ Νικολάου Καβάσιλα, τόνισε ὅτι κατά τήν Δευτέρα Παρουσία ὁ Θεός θά στείλῃ τήν Χάρη Του σέ ὅλους, ἡ ὁποία θά ἐνεργῇ ὡς φῶς ἤ ὡς πῦρ, ἀνάλογα μέ τήν κατάσταση κάθε ἀνθρώπου.

Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία μέ τήν μυστηριακή καί ἀσκητική ζωή θεραπεύει τόν ἄνθρωπο, ὥστε αὐτός νά ἀποβάλῃ τήν φιλαυτία καί νά ἀποκτήσῃ φιλοθεΐα καί φιλανθρωπία, ἡ ἰδιοτελής ἀγάπη νά γίνῃ ἀνιδιοτελής καί αὐτό συνιστᾶ τήν θεραπεία. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα πνευματικό θεραπευτήριο καί οἱ Κληρικοί πνευματικοί ἰατροί.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης δεκαετίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου στόν Μητροπολιτικό θρόνο τῶν Πατρῶν, ἀνέφερε ὅτι μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιο κινεῖται ἡ ποιμαντική του διακονία, γι' αὐτό τόν συνεχάρη καί εὐχήθηκε νά συνεχίζῃ αὐτό τό ἔργο μέ τόν ἴδιο ζῆλο γιά πολλά χρόνια.