Μνήμη Αγίου Νικολάου Πλανά-Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου Κυνηγού

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 24/02/2015

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ .

 

Ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ ὁδοῦ Βουλιαγμέ­νης ἀ­νακοινώνεται ὅτι μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικο­λάου Ἱερέως τοῦ Πλανᾶ, Ἱδρυτοῦ καί Ἐφόρου τῆς ἀνωτέρω Ἐ­νορίας, τοῦ ὁποίου τά Ἱερά Λείψανα καί ἡ Τι­μία Κάρα φυλάσσονται στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό, θά τελεσθοῦν οἱ ἑξῆς Ἱερές Ἀκολουθίες κατά τό κατω­τέρω πρόγραμμα:

1. Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου τ. ἔ.:

-05:30΄ μ.μ.: Ἀκολουθία Α΄ Στάσεως Χαιρετισμῶν.

-07:00΄ μ.μ.: Ἀκολουθία Α΄ Στάσεως Χαιρετισμῶν.

-08:30΄ μ.μ.: Ἱερά Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου ἕως τίς πρῶτες πρωι­νές ὧρες. Θά ψάλει ἡ Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.

2. Σάββατον 28 Φεβρουαρίου τ. ἔ.:

-07:00΄ π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

-06:30΄ μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός.

3. Κυριακή 1 Μαρτίου τ. ἔ. (τῆς Ὀρθοδοξίας):

-07:00΄ π.μ.: Πανηγυρικός Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

-05:00΄ μ.μ.: Περιφορά τῆς Τιμίας Κάρας καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁ­γίου Νι­κολάου τοῦ Πλανᾶ καί ἀκολούθως ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός (τῆς Κυ­ριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας). Κατ’ αὐτόν θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Παπαδάκης, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, μέ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Πλανᾶς – Πρότυπο Ἁγιότητος».

            4. Δευτέρα 2 Μαρτίου τ. ἔ.:

-07:00΄ π.μ.: Ὄρθρος, Ὧρες καί Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώ­ρων.

            Εἰδικῶς ὑπενθυμίζεται ὅτι μέ Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἐλλάδος, ἐάν ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου (2 Μαρτίου) συμπέσει ἐντός τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τότε ἡ ἑορτή μετατίθεται στήν πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός Μαρτίου.

Παρακαλοῦνται οἱ φιλακόλουθοι νά μετάσχουν τῶν ἀνωτέρω Πνευματικῶν Εὐκαιριῶν.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.