Υποδοχή της δεξιάς χειρός του Μεγάλου Βασιλείου

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 23/02/2015

π.Κωνσταντίνος Κούβας Τό δεξιό χέρι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὑποδέχτηκε σήμερα ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών μαζί μέ τόν ἱερό κλῆρο καί τόν πιστό λαό τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Τό δεξιό χέρι τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, τοῦ οὐρανοφάντορος καί Μεγάλου, φυλάσσεται στήν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός εὐλογία, φωτισμό καί ἁγιασμό τῶν διασκεπτομένων Σεβασμιωτάτων Συνοδικῶν.

Ἡ ὑποδοχή του ἔγινε, παρά τίς καιρικές συνθῆκες, μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς τό ἑσπέρας, 22 Φεβρουαρίου, ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας στά Προπύλαια τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης. Ἐκεῖ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρέδωσε τήν ἀργυρή θήκη μέ τό δεξιό χέρι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στόν Σεβασμιώτατο κ. Συμεών καί ἐν συνεχείᾳ εἰσῆλθαν στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ὅπου σέ κλίμα βαθιᾶς κατάνυξης καί εὐλάβειας ἐτελέσθη ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός ὑπό τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Κλήμεντος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Συμεών.

* * *

Μέ τήν εἴσοδό μας στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, δόθηκε στόν κάθε πιστό τό καλαίσθητο λειτουργικό φυλλάδιο πού περιεῖχε ὁλόκληρη τήν ἀκολουθία τοῦ κατανυκτικοῦ-συγχωρητικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὥστε νά παρακολουθήσει μέ εὐλάβεια καί κατ’ ἔννοιαν τή μοναδική σέ βάθος καί ὡραιότητα ἀκολουθία.

Μετά τήν Εἴσοδο καί τό «Φῶς ἱλαρόν», οἱ Ἱερεῖς ἄφησαν τά λαμπερά τους ἄμφια, γιά νά ἐνδυθοῦν τά σκουρόχρωμα γιά τό «συνεσκιασμένον καί πενθηρόν καί μυστικόν» τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς περιόδου. Τότε εἶναι πού ἀκούστηκε καί τό Μέγα προκείμενον σέ Ἦχο πλ. δ', ὡς κραυγή τοῦ πιστοῦ γεμάτη ἐλπίδα καί φῶς μέσα στό σκοτάδι καί τήν ἀπογοήτευση:

 

«Μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπόν σου

ἀπό τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι·

ταχύ ἐπάκουσόν μου· πρόσχες 

τῇ ψυχῇ μου, καί λύτρωσαι αὐτήν».

 

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ πλησίαζε πρός το τέλος της καί πρίν ἀπό τό «Νῦν ἀπολύεις» ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών προσφώνησε τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Κλήμεντα καί τόν εὐχαρίστησε βαθύτατα γιά τήν ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήματος μεταφορᾶς τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου στήν Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης.

Κατόπιν ἔλαβε τόν λόγο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Συμεών, ἀναφέρθηκε ἀφενός μέν σέ ἱστορικές πληροφορίες περί τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀφετέρου δέ στίς δύο ὁμιλίες τοῦ ἱεροῦ Πατρός πού εἶναι ἀφιερωμένες στή νηστεία.

 

Εἰδικότερα, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Κλήμης ἀνέφερε ὅτι τό ἱερό Λείψανο ἀποτελεῖ περισωθέν κειμήλιο ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Νικομηδείας καί τῆς παρακείμενης Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τό ὁποῖο κατά τό ἔτος 1922, διαμέσω τῆς Πριγκήπου καί μέ τό θωρηκτό «Ἀβέρωφ», παρεδόθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στόν τότε Γραμματέα Ἀρχιμανδρίτη Γερμανό Ρουμπάνη. Ἡ ἐπιτροπή καταγραφῆς στό ἔγγραφό της διαβεβαιώνει ὅτι αὐτό «ἐτοποθετήθη ἐντός τοῦ μικροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου παρά τῶ Συνοδικῶ Μεγάρω», καθώς ἐκεῖ ἦταν τότε ἡ ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐπίσης, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Κλήμης ἀνάμεσα στά ἄλλα, τόνισε: «Αὐτή τήν ἡγιασμένη ἀπό τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δεξιά χείρα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου σᾶς μετέφερα σήμερα πρός ἁγιασμόν. Ἀλλά αὐτή ἡ χείρα εἶναι πού συνέγραψε σπουδαῖα κείμενα καί λόγους, ὅπως τή Θεία Λειτουργία, μέσα ἀπό τά ὁποῖα ἐπικαιροποίησε καί ἑρμήνευσε τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας».

 

Σέ ἄλλη συνάφεια εἶπε ἐπίσης: «Ἡ νηστεία πάει μαζί με τήν ταπείνωση. Γιατί μέ τό ἄνοιγμα τοῦ Τριωδίου προσκαλούμεθα νά ἀποφύγουμε τήν ὑψηγορία τοῦ Φαρισαίου. Ὅταν λοιπόν ζοῦμε ἐν νηστεία, τότε ὅπως περιγράφει ὁ Ἅγιος Βασίλειος, ὅλα στή ζωή μας ἀλλάζουν. Ἡ νηστεία καί ἡ ἄσκηση εἶναι ἕνας τρόπος γιά νά δείξουμε ὅτι ἡ ζωή μας δέν ἀντλεῖται ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό».

* * *

Μετά τήν ἀπόλυση τοῦ πρώτου αὐτοῦ κατανυκτικοῦ-συγχωρητικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, ὁ ἱερός Κλῆρος καί ὁ πιστός λαός τῆς Νέας Σμύρνης ζητήσαμε συγχώρηση ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο καί εὐχηθήκαμε νά εἶναι καλή καί εὐλογημένη καί ἡ ἐφετινή Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Τό ἱερό Λείψανο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου θά παραμείνει στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης μέχρι καί τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 1η Μαρτίου. Ἔτσι, οἱ χριστιανοί καί τῶν ἄλλων Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας θά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά τό προσκυνήσουν.