Ὁ πρῶτος Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 23/02/2015

Μέσα σὲ κλῖμα ἱερᾶς κατανύξεως ἐτελέσθη στὸν περικαλλῆ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν, ὁ πρῶτος Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μὲ τὴν συμμετοχὴ ἑκατὸν πεντήκοντα καὶ πλέον Ἱερέων καὶ χιλιάδων πιστῶν ,οἱ ὁποῖοι ἀπὸ νωρὶς εἶχαν κατακλύσει τὸν Νεὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

 Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνέγνωσε τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀπὸ τὸ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, τὴν ἀναφερομένη στοὺς πειρασμοὺς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀνέλυσε τὸ κείμενο, κάνοντας τὶς ἀνάλογες πνευματικὲς προεκτάσεις γιὰ τὴν σύγχρονη ἐποχή.

          Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς καὶ Λαός, ἀσπάσθηκαν τὸν Τίμιο Σταυρό καὶ ἔλαβαν εὐχὴ τόσο ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο, αἰτοῦντες καὶ παρέχοντες συγχώρησιν, ἐν’ ὄψει τῆς εἰσόδου στὸ στάδιο τῶν πνευματικῶν ἀγωνισμάτων τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

          Ἐπὶ ὧρες ἀνέμεναν ὑπομονετικὰ οἱ πιστοὶ γιὰ νὰ ἀσπαστοῦν τὸν Σταυρὸ καὶ νὰ λάβουν εὐχὴ καὶ εὐλογία.

          Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τὸν ἔπαινο , τὴν συγκίνησή του καὶ τὴν εὐχαριστία του πρὸς τοὺς πολυπληθεῖς εὐσεβεῖς Χριστιανούς.