Αρχείο Ειδήσεων

Παραιτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Οικουμενικό Πατριαρχείο | Δημοσίευση: 05/05/2019

Διά τοῦ παρόντος ἀνακοινοῦται ὅτι , Σάββατον, 4ην Μαΐου 2019, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσεν Αὐτόν ἐπί διαφόρων θεμάτων τῆς κατ΄αὐτόν θεοσώστου Ἐπαρχίας. Ἐν συνεχείᾳ

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1