Αρχείο Ειδήσεων

Αποφάσεις συνεδρίασης Ιεράς Συνόδου
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 03/11/2022

Συ­νήλθε χθες και σή­μερα, Τε­τάρτη 2 και Πέμ­πτη 3 Νο­εμ­βρίου 2022, η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος της 166ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, υπό την Προ­ε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1