Αρχείο Ειδήσεων

Σχολεία: Τί θα κάνουν την ημέρα των Τριών Ιεραρχών
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 12/01/2020

Καταργείται η σχολική αργία για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών, με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»,

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1