Ευλόγησε τα ράσα των κληρικών

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 23/10/2014

Τήν Δευτέραν 7ην / 20ήν Ὀκτωβρίου 2014, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ρᾶσα τῶν ἐκ Ναζαρέτ ἀραβοφώνου κ. John Atras καί Ρωσοφώνου κ. Sergei Denisenkov, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, συνῳδά τῇ προηγηθείσῃ ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, προκειμένου νά χειροτονηθῶσι εἰς διακόνους, ἵνα ὑπηρετήσωσι τό ἡμέτερον Ἑλληνορθόδοξον, Ἀραβόφωνον καί Ρωσόφωνον ποίμνιον εἰς Ναζαρέτ.