Η βουλευτής Μαρία Αντωνίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 17/10/2014

Τήν Δευτέραν, 30ήν Σεπτεμβρίου /13ην Ὀκτωβρίου 2014, ἡ Βουλευτής Καστοριᾶς τῆς Ν.Δ. ἐξοχωτάτη κ. Μαρία Ἀντωνίου, συνοδευομένη ὑπό τοῦ  τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος,  ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη.

Τήν καν Ἀντωνίου ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί  τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας & Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου καί ἐκαλωσώρισεν αὐτήν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. 

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις μέ θέμα τήν μακραίωνα ἱστορίαν παρουσίας τῶν Ρωμαιορθοδόξων Χριστιανῶν εἰς τάς περιοχάς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου, τήν θέσιν αὐτῶν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν κατά τάς ἡμέρας ἡμῶν, τόν εἰρηνευτικόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν ἀγαστήν συνεργασίαν τοῦ Πατριαρχείου μετά τῶν Κυβερνήσεων τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας. Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τό ἀρχαιολογικόν καί ἀρχιτεκτονικόν ἐνδιαφέρον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τοῦ Παναγίου Τάφου καί πάντων τῶν ἐντός τῆς Ἱερουσαλήμ Παναγίων Προσκυνημάτων.

Μετά τήν συζήτησιν, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῇ κᾳ Ἀντωνίου τό βιβλίον Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἐπιστήθιον σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης, εἰκόνας τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Παναγίου Τάφου καί κατευώδωσεν αὐτήν διά τήν συνέχισιν τοῦ προσκυνήματος αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.