ΦΠΑ σε Ιερούς Ναούς και Μοναστήρια

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 08/09/2011

Κάθε αντικείμενο που πωλείται, φορολογείται. Ετσι   απ' το κομποσκοίνι μέχρι την εικόνα και όποιο άλλο είδος αγοράζει κανείς από Ιερό Ναό ή Ιερά Μονή υπάγεται σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Με λίγα λόγια και όπως ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου, σε ότι αφορά στην "παράδοση" διαφόρων αγαθών, όπως εικόνες, βιβλία, καντηλέρια, ο κ. Οικονόμου τονίζει ότι, εφόσον πραγματοποιούνται έναντι ανταλλάγματος από ναούς και μοναστήρια, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ, και ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο σκοπό (κερδοσκοπικό ή μη) ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας (κέρδος ή ζημία), συνιστούν πράξεις οι οποίες υπάγονται σε ΦΠΑ.
Ωστόσο δεν αποτελούν αντικείμενο του ΦΠΑ οι εισφορές χρηματικών ποσών στους ιερούς ναούς και μοναστήρια επ΄ευκαιρία προσκυνήματος ή τέλεσης μυστηρίων, υπό τύπο δωρεάς προς ενίσχυση του εκκλησιαστικού έργου.


Ο κ. Οικονόμου διευκρινίζει επίσης ότι "τα εισοδήματα (καθαρά κέρδη) που αποκτούν οι ιερές μονές και ναοί, τα οποία προέρχονται από την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. εκμετάλλευση ξενώνων, ραδιοφωνικός σταθμός, εμπορία εισαγόμενων εικόνων) υπόκεινται σε φορολογία, καθώς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει γνωμοδοτήσει ότι τα εισοδήματα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, έστω και αν διατίθενται προς εκπλήρωση του μη αποβλέποντος σε κέρδη σκοπού τους. Συνεπώς αν κάποια ιερά μονή ή ναός αποκτά εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις, αυτά υπόκεινται σε φορολογία, έστω και αν τα κέρδη από τις δραστηριότητες αυτές διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού της".

Επιπλέον, ο κ. Οικονόμου επισημαίνει ότι έχει καταργηθεί η απαλλαγή για τα εισοδήματα που αποκτούσαν από εκμίσθωση οικοδομών και γαιών οι ναοί, οι μητροπόλεις και οι μονές και τα εν λόγω νομικά πρόσωπα για τα εισοδήματα αυτά, από 1.1.2010 και μετά, φορολογούνται με συντελεστή 20%. (πηγή newsit)