Η εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 24/09/2014

Τήν Κυριακήν, 8ην /21ην Σεπτεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου ἐν ἀρχῇ εἰς τό σεπτόν προσκύνημα τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐν Γεθσημανῇ.

Ἐνταῦθα ἐτελέσθη ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, συλλειτουργούντων δέ αυτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ἀμφοτέρων τῶν Μητροπολιτῶν παρεπιδημούντων εἰς Ἱεροσόλυμα ὡς ἐκπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν ἀντιστοίχως διά τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τήν 6ην Διεθνῆ Ἐπιτροπήν τοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀγγλικανῶν.

Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν συμμετέσχον μονάζουσαι τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῶν Ἱεροσολύμων καί προσκυνηταί, οἱ ἀρχίσαντες ἤδη νά ἀψηφοῦν τά πρόσφατα ἐν Γάζῃ γεγονότα, προκειμένου νά πραγματοποιήσουν καί πάλιν ἕν προσκύνημα εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν εἰς τό παρά τό προσκύνημα ἡγουμενεῖον.

Ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθη ἐπίσης εἰς τήν πρό τῆς Βηθλεέμ πόλιν τῆς Μπετζάλλας. Εἰς τήν πόλιν ταύτην ἡ μεγάλη Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης ἔχει ἕνα ἐκ τῶν Ναῶν της ἀφιερωμένον εἰς τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου.

Τῆς θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ καθηγουμένου Ἁγιοταφίτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ναρκίσσου καί τῶν ἐφημερίων ἱερέων τῆς Μπετζάλλας καί μετέχοντος ἀθρόου ἐκκλησιάσματος τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς πόλεως. Πρός τοῦτον, ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἀραβιστί ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε λιτανεία εἰς τάς ὁδούς πέριξ τοῦ ναοῦ τῇ συμμετοχῇ τῶν Προσκόπων τῆς πόλεως καί τῶν λοιπῶν φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων ὡς τῆς Τζαμαΐγιε Ἰλ-Χσάν τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Ἐκπαιδευτικοῦ Κέντρου, τῶν Προσκόπων κ.ἄ.

Τήν λιτανείαν καί τήν ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας ἠκολούθησε σύντομος δεξίωσις εἰς τήν παρά τόν ναόν αἴθουσαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.