"Προστάτευε την οικογένεια"

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 29/05/2024

Εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ὑπῆρξε γιά τήν ἀκριτική, ἁγιοτόκο καί μαρτυρική Ἱερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἡ συνέχιση καί κατά τό ἐνεστώς ἱεραποστολικό ἔτος 2023 – 2024 τῆς Ποιμαντικῆς τῆς Οἰκογενείας, τοῦ θεοϊδρύτου αὐτοῦ θεσμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ζωαρχικό κύτταρο τοῦ Ἔθνους μας. Ἡ σημασία αὐτῆς τῆς διακονίας καθίσταται ἐμφανέστερη κατά τήν περίοδο αὐτή, πού πολεμεῖται ἡ παραδοσιακή, θεοφιλής πυρηνική οἰκογένεια καί παρουσιάζονται, παρά τήν θέληση τῆς συντριπτικῆς πλειονηψηφίας τῶν Ἑλλήνων, μορφές ἀλλοιώσεως τῆς κατά Θεό καί κατά φύσιν (= δημιουργία τοῦ Θεοῦ) οἰκογενείας.

 

Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης ἡ Ἱερά Μητρόπολη Χίου ἐπραγματοποίησε: Α. Τήν Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Χίου τήν καταληκτήρια συνάντηση τῶν Σχολῶν Γονέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μέ ὁμιλητή τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χίου κ. Μᾶρκο, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ ἱερότης καί σημασία τοῦ ρόλου τοῦ πατέρα ΚΑΙ τῆς μητέρας, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο» καί ἐν συνεχείᾳ ἐπέδωσε στούς διδάσκοντες καί διδασκομένους σχετικά εὐχαριστήρια καί βεβαιώσεις ἀντιστοίχως. Καί ἐφέτος οἱ Σχολές Γονέων ἐλειτούργησαν στίς Ἐνορίες α). Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου, β). Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου καί γ). Ἁγ. Γεωργίου Νενήτων. Τά μαθήματα παρηκολούθησαν περίπου 100 ἐνδιαφερόμενοι καί ἐδιδάχθησαν κατά τό πρόγραμμα τά ἑξῆς θέματα: 1. Κατά τόν μῆνα Ὀκτώβριον 2023, «Ἡ σημερινή κοινωνία τοῦ θεάματος = τῆς ὀθόνης, δημιουργεῖ ἀνθρώπους αὐτόφωτους ἤ ἑτερόφωτους;» καί ὁμιλητή τόν κ. Παντελῆ Πρώιο Ψυχολόγο, Συντονιστή Προγράμματος «ΑCT/MMME-Βίας» τοῦ Σ.Ε.Ψ., Α.Ρ.Α., 2. Κατά τόν μῆνα Νοέμβριον 2023, «Συνεργασία τῶν γονέων μέ τίς γιαγιάδες καί τούς παπποῦδες για τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν» καί ὁμιλητές τά Στελέχη Κέντρου Πρόληψης Χίου «Ναυτίλος», 3. Κατά τόν μῆνα Δεκέμβριον 2023, «Κανόνες καί ὅρια στά παιδιά» καί ὁμιλητή τὸν κ. Λουκᾶ Ἀμπελιώτη, Ἐκπαιδευτικό Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, 4. Κατά τόν μῆνα Ἰανουάριον 2024, «Ψαλτήρι, τό δεύτερο σχολεῖο», καί ὁμιλητή τὸν κ. Κωνσταντῖνο Βούκουνα, Διευθυντή 1ου ΕΠΑΛ Χίου, 5. Κατά τόν μῆνα Φεβρουάριον 2024, «Ἡ διαχείριση τῆς ψυχικῆς νόσου στήν οἰκογένεια» καί ὁμιλητές τά Στελέχη Κέντρου Ἡμέρας Χίου, 6. Κατά τόν μῆνα Μάρτιον 2024, «Ὑγιεινή διατροφή στήν παιδική καί ἐφηβική ἡλικία» καί ὁμιλητή τὸν Δρ. Ἰωάννη Σταυράκη, Παιδίατρο καί 7. Κατά τόν μῆνα Ἀπρίλιον 2024, «Ἡ ἠθική ἀνάπτυξη καί ἡ ἠθική ἐκπαίδευση τοῦ παιδιοῦ» καί ὁμιλητή τόν κ. Ἀδαμάντιο Παπασταμάτη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ὁ Σεβ. Χίου συνεχάρη τόν ὑπεύθυνο Πρωτοπρ. π. Ἐμμανουήλ Τζιώτη καί τούς Συνεργάτες του: π. Κωνσταντῖνον Μελεξέ, π. Χριστοφόρο Γουρλῆ, κ. Σταματία Παμπάλου, π. Γεώργιο Πουλιᾶ, καί προέτρεψε τά θέματα τοῦ προσεχοῦς προγράμματος νά ἀναφέρονται στά ἱερά πρόσωπα τοῦ ἀνδρογύνου ὡς γονέων, δηλαδή τοῦ πατέρα ΚΑΙ τῆς μητέρας. Β. Τήν Τρίτη 28 Μαΐου 2024 στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τήν ἐτήσια σύναξη τῶν μελλονύμφων. Κατ’ αὐτήν, ὁ Σεβ. Χίου ἀνεφέρθη μέ ἔκδηλη πατρική ἀγάπη στά παιδιά μας πού πρόκειται νά τελέσουν τό ἱερό μυστήριο τοῦ Γάμου. Ἐπαρουσίασε τήν θεολογική διδασκαλία, ἄρρηκτα συνυφασμένη καί μέ τήν ἐπιστήμη τῆς Φυσικῆς καί τῆς Βιολογίας τῆς δημιουργίας ἀπό τόν Θεό τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας, καί τήν ἐπί τῇ βάσει αὐτῆς, εὐλογία τοῦ Γάμου τους. Ἐτόνισε τήν ἁγιότητα αὐτῆς τῆς σχέσεως καί τήν σωτηριολογική προοπτική της, ἀλλά καί τήν ἐξ αὐτῆς παιδοποιΐα «εἰς διαδοχήν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων». Μετά τίς συμβουλές καί τίς εὐχές του προσέφερε σέ ὅλους τούς μελλονύμφους μία εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἀναστάσιμα αὐγά καί χιώτικα παραδοσιακά γαμήλια κεράσματα. Μέ αὐτές τίς διακονίες ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίζεται νά στηρίξει τόν ἅγιο θεσμό τῆς οἰκογένειας.