«Η κατά κόσμον ειρήνη είναι ασταθής, υποκριτική και μύρια άλλα κακά»

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 25/04/2024

«Αυτές τις άγιες ημέρες, κατά τις οποίες ο κόσμος στενάζει στην Ουκρανία, στην Παλαιστίνη, στην ευρύτερη περιοχή της δοκιμαζομένης Μέσης Ανατολής, σε περιοχές της πολύπαθης Αφρικής και αλλού, σας καλώ πατρικώς να ενώσουμε με θέρμη τις προσευχές μας υπέρ καταλλαγής και καταστάσεως της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου»
Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’ στην Εγκύκλιό του επί τω Αγίω Πάσχα.

«Η κατά κόσμον ειρήνη είναι ασταθής, υποκριτική, γεμάτη από μικρά παροδικά συμφέροντα και μύρια άλλα κακά. Διότι δεν δύναται να υπάρχει ειρήνη, μόνον όταν δεν υπάρχουν πόλεμοι με εξωτερικό ορατό εχθρό. Δε δύναται επίσης να υπάρχει ειρήνη, όταν εσωτερικώς είναι η ψυχή μα ταραγμένη και ανήσυχη, ο γάμος μας μεστός συγκρούσεων, τα ήθη σε δοκιμασία, η κοινωνία σε αναβρασμό, όταν υπάρχουν καθημερινώς στις κοινότητες φόνοι, κλοπές, απιστίες, ταραχές εκμεταλλεύσεις, δολοπλοκίες, κοινωνικές ανισότητες», υπογραμμίζει.

«Η ειρήνη του Ιησού εδρεύει στην καρδιά και στο νου, συντροφεύεται από την δικαιοσύνη και την αγάπη, δημιουργεί μεταξύ των πιστών αλληλεγγύη, αλληλοδιακονία και αλληλοβοήθεια σε όλους τους σκοπούς της ζωής, ακολουθείται από τη μακροθυμία και την πραότητα. Η ειρήνη του Ιησού στην ψυχή μας είναι ο γλυκύτερος σύντροφος της ζωής μας, αδιακόπως», επισημαίνει και συνεχίζει:

«Αυτές τις άγιες ημέρες, κατά τις οποίες ο κόσμος στενάζει στην Ουκρανία, στην Παλαιστίνη, στην ευρύτερη περιοχή της δοκιμαζομένης Μέσης Ανατολής, σε περιοχές της πολύπαθης Αφρικής και αλλού, σας καλώ πατρικώς να ενώσουμε με θέρμη τις προσευχές μας υπέρ καταλλαγής και καταστάσεως της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Ειρήνης βασισμένης στην ακλόνητη αγάπη του Αναστάντος Χριστού και όχι στην απειλή των σύγχρονων ανθρωποκτόνων όπλων. Ειρήνης αδιασάλευτης σύμφωνα με την αγαπητική δωρεά του Θεανθρώπου Κυρίου της Αιωνίου Ζωής «ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν» (Ιωα. 14,27)», τονίζει ο Πατριάρχης.