"Ταξίδι στή Μεγάλη Ἑβδομάδα".

Ο Ενορίτης | Δημοσίευση: 25/02/2024

Μέ τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου μας κ. Ἱερωνύμου κυκλοφορεῖ ΑΥΡΙΟ τό νέο βιβλίο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, "Ταξίδι στή Μεγάλη Ἑβδομάδα".
Ἕνα βιβλίο γιά μικρούς καί μεγάλους πού παρουσιάζει μέ γλαφυρό τρόπο τά λειτουργικά γεγονότα ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου ἕως τό Μεγάλο Σάββατο τό βράδυ καθώς καί τά ἔθιμα αὐτῶν τῶν ἡμερῶν.
Μέσα ἀπό τά μάτια τῶν δύο βασικῶν ἡρώων του τῆς Ὄλγας καί τοῦ Γιώργου ἐκτυλίσσονται μπροστά στά μάτια μας οἱ βασικές ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας καί κυρίως τά κοσμοσωτήρια γεγονότα αὐτῶν τῶν ἡμερῶν.
Χρήσιμο βοήθημα γιά τούς δασκάλους καί κατηχητές καθώς μέ τή βοήθειά τους μποροῦν τά παιδιά νά εἰσαχθοῦν σέ πολύ βαθιά νοήματα καί σέ ἀξίες.
Τό βιβλίο προλογίζει ὁ Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἱερώνυμος.