Η Ωραία Πύλη φόντο σε video clip

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 16/12/2023

πηγή katanixi.gr Δημοσιεύθηκε από την γνωστή παραγωγή «Heaven Music» ένα τραγούδι με τίτλο «Adeste Fideles». Η σύνθεση του τραγουδιού είναι του Άγγλου παπικού υμνιστή John Francis Wade (1711-1786), οι στίχοι του Γερμανού, παπικού «ιερέα», Ιησουίτη, υμνογράφου και υμνολόγου Joseph Hermann Mohr και το ερμηνεύει η Μαριάννα Μασάντι.

Το βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού πραγματοποιείται μέσα στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στο Μόναχο με την τραγουδίστρια να κινείται ελεύθερα στον Ναό και να τραγουδάει στον γυναικωνίτη, στον άμβωνα ακόμα και μπροστά από την Ωραία Πύλη! Σημαντικό είναι να αναφερθεί και το ευχαριστήριο μήνυμα της τραγουδίστριας το οποίο βρίσκεται στην περιγραφή του βίντεο. «Θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες στην Iερά Mητρόπολη Γερμανίας, στον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Σιώμο, στον Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση, στην Ενορία των Αγίων Πάντων Μονάχου.»

 

Ας θυμηθούμε και ένα άρθρο-σταθμό του σεβαστού πατρός Θεοδώρου Ζήση, Ομότιμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, από το οποίο παρατίθενται αυτούσια κάποια χωρία από την Ορθή πένα του αγαπητού πατρός: «᾿Απρόσμενη βεβήλωση ῾Ιεροῦ Ναοῦ

[…]Τό πρωΐ τελέσθηκε τό φρικτό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, στό ὁποῖο μετά φόβου καί τρόμου παρίστανται οἱ ῎Αγγελοι, καί τό βράδυ στόν ἴδιο καθαγιασμένο χῶρο ὀργανώθηκε κοσμική συναυλία μέ κοσμικούς τραγουδιστάς καί τραγουδίστριες καί πλῆθος μουσικῶν ὀργάνων. Ακόμη καί ἄν δέν γνωρίζει κανείς τούς Ἱερούς Κανόνες, πού προβλέπουν αὐστηρές ποινές γιά ὅσους μετατρέπουν τούς ἱερούς χώρους σέ «κοσμικά καταγώγια», ἁπλές θεολογικές γνώσεις καί ἁπλές ἀρχές εὐσεβείας κραυγάζουν ὅτι οἱ Ἱεροί Ναοί εἶναι ἱεροί τόποι, καί ὅλα ὅσα ὑπάρχουν μέσα στόν Ἱ. Ναό εἶναι ἱερά πράγματα. Μοναδική καί ἀποκλειστική χρήση τους εἶναι ἡ λατρεία καί ἡ ἐξύμνηση τοῦ Θεοῦ καί ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων .

[…] Ο Ἱ. Ναός εἶναι οἶκος τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ οὐρανός ἐπί τῆς γῆς. Μπορεῖ κανείς νά τόν μεταβάλει σέ κοινό οἶκο, σέ γῆ, σέ χῶρο κοσμικῶν καί γήϊνων ἐκ δηλώσεων;

[…] Θά ἠμποροῦσε κανείς νά παραθέσει πάμπολλες μαρτυρίες γιά τήν ἱερότητα τῶν Ἱ. Ναῶν καί τήν ἀποκλειστική τους χρήση μόνο γιά λατρευτικούς σκοπούς. […]᾿Επειδή ὁ Ἱερός Ναός καθαγιάζεται κατά τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων καί χρίεται διʼ ῾Αγίου Μύρου, ἀλλά καί ἐπειδή πολλαπλασιαστικῶς καί πληθυντικῶς καθαγιάζεται μέ τήν ἐν αὐτῷ τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, τήν ἀνάγνωση τῶν ἱερῶν λόγων καί τήν παρουσία ἱερῶν σκευῶν καί εἰκόνων, μένει ἐσαεί ἱερός, ἀκόμη καί ἄν ἐγκαταλειφθεῖ γιά ποικίλους λόγους καί ἐρειπωθεῖ

[…] Δυστυχῶς τά ἀνοίγματα καί οἱ ἀγάπες πρός τούς Παπικούς καί τούς Προτεστάντες ἀσκοῦν ὄντως διαβρωτική ἐπίδραση· αὐτούς μιμούμαστε, γιατί αὐτά ἐκεῖ εἶναι συνηθισμένη πρακτική».