Εγκαίνια του Ι.Ναού Τιμίου Προδρόμου από τον Μητροπολίτη Πατρών

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 25/06/2011

Τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στὸ Μαστραντώνη Τριταίας, ἐγκαινίασε (18 Ιουνίου) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος. Τὴν παραμονὴ ἔγινε ἡ κατάθεσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καὶ ἐτελέσθη Μέγας Ἑσπερινός.

Ἀνήμερα ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθησαν τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σύμφωνα μὲ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ τάξη. Ὁ Σεβασμιώτατος κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ἐγκαινίων ἐξηγοῦσε στοὺς πιστοὺς τὰ τελούμενα, καθ’ ὅσον στὸ χωριὸ δὲν ἔχουν τελεσθῆ ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ κάτοικοι δὲν ἐγνώριζαν τίποτε ἀπὸ τὴν ἱερὰ τελετή.

Στὴν καθαγιασθεῖσα Ἁγία Τράπεζα, ἐτελέσθη ἡ πρώτη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος στὸ τέλος ἐτίμησε μὲ τὸ ὀφφίκιο τοῦ Σακελλαρίου τὸν εὐλαβέστατο Ἱερέα π. Παρασκευᾶ Πατέλη, ὁ ὁποῖος ἐπὶ δεκαετίες ὑπηρετεῖ μὲ αὐταπάρνηση τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐξυπηρετώντας τὶς πνευματικὲς καὶ λατρευτικὲς ἀνάγκες σὲ πέντε οἰκισμοὺς τῆς Ὀρεινῆς Τριταίας.

Παρόντες στὴν τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων καὶ τὴ Θεία Λειτουργία ἦταν ὁ Βουλευτὴς Ἀχαΐας κ. Νίκος Τσούκαλης, ὁ Δήμαρχος Ἐρυμάνθου κ. Ἀθανάσιος Καρπής, ὁ Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς κ. Δημήτριος Δριβήλας, ὁ πρώην Νομάρχης κ. Δημ. Κατσικόπουλος, Ἐκπρόσωποι ἄλλων Ἀρχῶν καὶ Φορέων καὶ πλῆθος κόσμου ἀπὸ ὅλη τὴν περιοχή. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως