Χειροτονία στον Πανάγιο Τάφο

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 09/09/2014

Τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου πρός Κυριακήν, 24ης πρός 25ην Αὐγούστου /6ης πρός 7ην Σεπτεμβρίου 2014,  εἰς τήν νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου ὁ Ἱεροδιάκονος π. Μαρτύριος εἰς Πρεσβύτερον.

Τό μυστήριον τῆς χειροτονίας παρηκολούθησαν Ἁγιοταφῖται Πατέρες, μονάζουσαι καί προσκυνηταί, συμπροσευχόμενοι μετά τοῦ χειροτονουμένου διά τήν στερέωσιν, ἐμπέδωσιν καί καρποφορίαν αὐτοῦ ἐν τῇ ἱερατικῇ διακονίᾳ αὐτοῦ. Πρό τῆς χειροτονίας ὁ χειροτονῶν Ἀρχιερεύς ἐνίσχυσε τόν χειροτονούμενον διά λόγων πνευματικῶν παραμυθητικῶν καί καθοδηγητικῶν αὐτοῦ, οὕς δύναται ὁ ἐνδιαφερόμενος νά παρακολουθήσῃ εἰς τό video.

Μετά τήν χειροτονίαν ὁ χειροτονηθείς ἱερεύς π. Μαρτύριος ἐδεξιώθη τούς τιμήσαντας αὐτόν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Ἡ ἀκολουθία ἀναμεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.