Χειροτονία του εψηφισμένου Σηλυβρίας

Οικουμενικό Πατριαρχείο | Δημοσίευση: 24/07/2014
Ανακοινούται ότι, την προσεχή Κυριακήν, 27ην Ιουλίου, η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, θα προστޏ Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας, καθ’ ην θα τελεσθή η εις Αρχιερέα Χειροτονία του Θεοφιλ. Εψηφισμένου Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, όστις την προηγουμένην, Σάββατον, 26ην ιδίου, θα χειροτονηθή εις Πρεσβύτερον εν τω αυτώ Ναώ, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου. 
Μετά την απόλυσιν της Πατριαρχικής Λειτουργίας θα επακολουθήση δεξίωσις εν τη Αιθούση του Θρόνου.