ΔΕΗ-σεις τριών μητροπολιτών

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 02/07/2014

Παρέμβαση στη  δημόσια διαβούλευση για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του 30% της ΔΕΗ κάνουν με ανοικτές επιστολές τους προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά οι μητροπολίτες Κοζάνης Παύλος, Μαρωνείας Παντελήμων και Φλωρίνης Θεόκλητος.

Στην επιστολή του ο μητροπολίτης Κοζάνης αναφέρει μεταξύ άλλων:

"Αναταραχή, συνοχή καρδίας και αγωνία· ως κεραυνός ηκούσθη εις την Επαρχίαν μας η είδησις περί πωλήσεως τμήματος της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.). Αγωνία και πόνος επικρατεί εις τον λαόν, ο οποίος, προερχόμενος επί τω πλείστον από τις αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης και αλλαχού, εγκαταστάθη εις όλους τους χώρους, όπου αναπτύχθησαν οι μεγάλες Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, με αποτέλεσμα και πάλι να ξεριζωθή μεταφερόμενος σε άλλους χώρους χάνοντας και την γην, την οποίαν καλλιεργούσε.

Βεβαίως, υπήρχαν και θετικά δι’ αυτούς, αφού πλείστοι εργαζόντουσαν εις τας εν λόγω Μονάδας, μέτρον το οποίον, συν τη παρόδω του χρόνου, εγκατελείπετο με τα γνωστά του παρελθόντος, ήτοι απεργίες, καταλείψεις και λοιπά.

Και ερχόμεθα εις το σήμερον, εις την επιχειρούμενην εκ μέρους της Κυβερνήσεώς Σας ιδιωτικοποίησιν τμήματος της Δ.Ε.Η.: Ανάστατος και πάλι ο λαός. Και διερωτάται: πάλι περιπέτειες θα έχομεν; Τι ξημερώνει δια την περιοχήν μας; Και έχει δίκαιο, λόγω και της ρευστότητος που επικρατεί εις την πατρίδα μας.

Τα γνωρίζετε, άλλωστε, Κύριε Πρόεδρε, και κατανοείτε την αγωνία των ανθρώπων της Δυτικής Μακεδονίας. Και, δυστυχώς, δεν αρκεί η αγάπη, η προαίρεσις και οι κόποι Σας. Ο λαός υποφέρει! Υποφέρει και  π ε ι ν α !  Ως Επίσκοπος και Μητροπολίτης έχω ιδίαν αντίληψιν και γνώσιν.

Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, ταπεινώς Σας παρακαλώ: προτού αποφασίσετε δια την υπόθεσιν της Δ.Ε.Η., ακούσατε την φωνήν του λαού, κάνετε διάλογο. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί, υπεύθυνοι και κατηρτισμένοι να Σας ενημερώσουν ορθώς. Ο λαός είναι πρόθυμος δια την αλήθεια και θυσιαστικός δια την πατρίδα και την πρόοδόν της".