Ένωση Συνδέσμων Κληρικών Εκκλησίας της Κρήτης

Οικουμενικό Πατριαρχείο | Δημοσίευση: 17/06/2014

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

               (Ε.Σ.Κ.Ε.Κ.) 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

        Η Ένωση Συνδέσμων Κληρικών Εκκλησίας της Κρήτης, αφού προέβη σε αρχαιρεσίες, την Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014, ανέδειξε και συγκρότησε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την  Ελεγκτική  Επιτροπή, των οποίων η σύνθεση έχει ως εξής :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. π. Ζαχαρίας  Αδαμάκης,Πρόεδρος
 2. π. Κων/νος Θωμαδάκης, Αντιπρόεδρος
 3. π. Νικόλαος Χριστοφοράκης, Γενικός Γραμματέας
 4. π. Κων/νος Ψυλλάκης, Ταμίας
 5. π. Γεώργιος Μηλάκης, Ειδικός Γραμματέας
 6. π. Ανδρέας Καλιοντζάκης,Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 7. π. Σωκράτης Ξενικάκης, Μέλος
 8. π. Ιωάννης Μπολάκης, Μέλος
 9. π. Κων/νος  Μυτάκης, Μέλος
 10. π. Μιχαήλ Λίτινας, Μέλος
 11. π. Σπυρίδων Κουτσαυτάκης, Μέλος

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. π. Αντώνιος  Σαπουνάκης, Πρόεδρος
 2. π. Γεώργιος Μετοχιανάκης, Αντιπρόεδρος
 3. π. Ιωάννης  Κλειδής, Γραμματέας
 4. π. Γεώργιος Μoσχόβης, Μέλος
 5. π. Κυριάκος Κατσαντώνης, Μέλος

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ένωσης Συνδέσμων Κληρικών

Εκκλησίας της Κρήτης