Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για την Ημέρα του Περιβάλλοντος

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 03/06/2011

   Η ετήσια Παγκόσμιος Ημέρα Περιβάλλοντος αποσκοπεί ασφαλώς στην συνειδητοποίηση της ευθύνης του ανθρώπου έναντι της εν προσοχή και σοφία διαχειρίσεως του φυσικού Περιβάλλοντος, το οποίον του ανέθεσε ο Δημιουργός «εργάζεσθε και φυλάσσειν». Όλοι οι κάτοικοι του Πλανήτη μας καλούνται να συμβάλουν στην κοινή και απαραίτητη αυτή προσπάθεια. Πολύ όμως, περισσότεροι, όσοι πιστεύουν στον Δημιουργό του Παντός, τον Θεό, ο Οποίος εγκατέστησε τους ανθρώπους επί της γης ως «ενοίκους» και «οικονόμους» και όχι ως καταστροφείς και αφανιστές των έργων Του.

   Εξ άλλου, η Εκκλησία αισθάνεται την ανάγκη να κρίνει την αλόγιστη χρήση και σπατάλη των υλικών και φυσικών αγαθών, που χαρακτηρίζει τους σύγχρονους ανθρώπους. Ήδη, η οικονομική κρίση που δοκιμάζει η ανθρωπότητα ολόκληρη είναι ένα τίμημα, το οποίο καταβάλλει ως συνέπεια της άφρονης και ασύνετης διαχείρισης του φυσικού πλούτου και των πηγών ενέργειας του Πλανήτη μας.

   Το μήνυμα, επομένως, της Εκκλησίας για Μετάνοια, στην εποχή μας, αποκτά και οικολογική σημασία. Οι σύγχρονοι άνθρωποι καλούνται να αλλάξουν τρόπο διαχειρίσεως και χρήσης των υλικών αγαθών του Πλανήτη. Η «οικολογική» αυτή Μετάνοια είναι ασφαλώς συνέπεια της ολικής μεταστροφής των ανθρώπων στον τρόπο της ζωής τους, που κηρύττει η Εκκλησία.

   Πέρα τούτων, η Παγκόσμιος Ημέρα Περιβάλλοντος δεν έχει μόνον οικολογικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Είναι και μία διακεκριμένη Ημέρα ευγνωμοσύνης προς τον Θεό και Δημιουργό του Παντός κόσμου, για τα φυσικά και υλικά αγαθά, τα οποία χαρίζει στην εποχή μας. Ουδέποτε άλλη εποχή είχε τόσο μεγάλες και πλούσιες δωρεές όσες απολαμβάνουν σήμερα οι άνθρωποι. Η Ημέρα του Περιβάλλοντος, ας είναι, λοιπόν, και ημέρα Παγκόσμιας ευγνωμοσύνης των ανθρώπων προς τον Θεό για το ότι διατηρεί τη ζωή στον Πλανήτη μας, παρά τις αντίθετες ενέργειες πολ­λών.