Η νέα μεγάλη δωρεά της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 02/06/2011

Περίπου 9 στρέμματα (8.886τ.μ.) στη θέση «ΤΡΑΓΑΝΙ» Αμαλιάδας εδώρισε η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας προκειμένου να ανεγερθεί κτίριο που θα στεγάσει όλες τις Υπηρεσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας.

Με την υπ’ αριθμ. 1083808/1911/40011 απόφασή του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου έκανε αποδεκτή τήν μεγάλη αυτή προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας. Προσφορά που ισχύει από τον Ιανουάριο 2009 (αριθμ. αποδοχής 7938/1-06-2009) με την υπογραφή Συμβολαιογραφικών Πράξεων.

Το δωρηθέν αυτό οικόπεδο της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λύνει ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα όπως αυτό της στέγασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας και με δυνατότητα στέγασης των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Υποδιευθύνσεως Αμαλιάδας. Και ενώ το κοινωνικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως είναι συνεχές, καθημερινό και ποικίλο, προξενεί εντύπωση η δισκαψία των κρατικών μηχανισμών, η κωλυσιεργεία και τα εμπόδια για την παραχώρηση των 506,42 τ.μ. προκειμένου να ανεγερθεί ο Νέος Ιερός Ναός του Πολιούχου Πύργου Αγίου Χαραλάμπους στο ήδη παραχωρηθέν οικόπεδο απο την Νομαρχία Ηλείας (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).